Začínáme s programem Windows Movie Maker

Windows Movie Maker je součást systému Windows Vista, pomocí které si můžete v počítači vytvářet domácí videa a prezentace, a ty pak můžete doplnit o profesionálně vyhlížející titulky, přechody, efekty nebo komentáře. Dokončené filmy potom můžete pomocí programu Windows Movie Maker publikovat a sdílet se svými přáteli a rodinou.

Pokud je pro vás oblast úprav digitálního videa nová nebo pokud o programu Windows Movie Maker slyšíte poprvé, můžete si dále přečíst úvodní informace o různých nástrojích, které jsou v programu Windows k dispozici. Naleznete zde také odkazy na další informace.

Vysvětlení nástrojů programu Windows Movie Maker

Program Windows Movie Maker je rozdělen do tří hlavních oblastí: podokna, scénář / časová osa a monitor náhledu.

Obrázek programu Windows Movie Maker
Hlavní oblasti programu Windows Movie Maker
Zobrazit vše

O podoknech

Program Windows Movie Maker obsahuje různá podokna. To, ve kterých z nich budete pracovat, závisí na úlohách, které budete chtít provést.

 • Podokno Úlohy zobrazuje seznam běžných úloh, které se používají při vytváření filmu, například import souborů, sestříhání filmu nebo publikování filmu.

 • Podokno Kolekce zobrazuje složky s kolekcemi, které obsahují klipy. Složky s kolekcemi se zobrazují v podokně Kolekce v levé části obrazovky a klipy ve vybrané složce s kolekcemi se zobrazují v podokně Obsah v pravé části obrazovky. Na následujícím obrázku je zobrazeno podokno Kolekce:

  Obrázek podokna Kolekce
  Podokno Kolekce
 • Podokno Kolekce zobrazuje klipy, efekty nebo přechody, na kterých pracujete v průběhu vytváření filmu, v závislosti na zobrazení, se kterým pracujete. Mohou být zobrazovány miniatury nebo podrobnosti.

  Klipy, přechody nebo efekty můžete přetáhnout z podokna Obsah nebo z kolekce v podokně Kolekce do scénáře nebo časové osy aktuálního projektu. Klipy můžete přetáhnout i do monitoru náhledu, kde je můžete přehrát. Pokud v klipu provedete změny, tyto změny se projeví pouze v aktuálním projektu. Na zdrojový soubor nemají vliv.

O scénáři a časové ose

Oblast, ve které projekt vytváříte a upravujete, je zobrazena pomocí dvou zobrazení, scénáře a časové osy. Mezi těmito zobrazeními můžete v průběhu vytváření filmu přepínat.

 • Scénář. Scénář je výchozím zobrazením v programu Windows Movie Maker. Pomocí scénáře můžete zobrazit pořadí nebo uspořádání klipů v projektu a jednoduše ho podle potřeby změnit. Toto zobrazení umožňuje také zobrazit všechny přidané efekty nebo přechody videa. Zvukové klipy, které jste k projektu přidali, nebudou ve scénáři zobrazeny. Můžete je zobrazit v zobrazení časové osy. Na následujícím obrázku je zobrazen scénář programu Windows Movie Maker:

  Obrázek zobrazení v režimu scénáře
  Zobrazení scénáře
 • Časová osa. Časová osa poskytuje podrobnější pohled na filmový projekt a umožňuje provádět jemnější úpravy. Pomocí časové osy můžete stříhat videoklipy, upravit trvání přechodů mezi klipy a zobrazit zvukovou stopu. Pomocí časové osy můžete kontrolovat a měnit načasování klipů v projektu. Pomocí tlačítek časové osy lze přepínat do zobrazení scénáře, zvětšit či zmenšit zobrazení podrobností projektu, přidat mluvený komentář k časové ose nebo upravit úroveň hlasitosti zvuku. Na následujícím obrázku je vidíte zobrazení časové osy v programu Windows Movie Maker:

  Obrázek zobrazení v režimu časové osy
  Zobrazení časové osy

O monitoru náhledu

Monitor náhledu umožňuje zobrazit jednotlivé klipy nebo celý projekt. Pomocí monitoru náhledu můžete před publikováním projektu zobrazit náhled projektu. Pomocí tlačítek pod monitorem náhledu můžete klip přehrát nebo pozastavit, případně ho převíjet vpřed nebo vzad po jednotlivých snímcích. Tlačítko Rozdělit umožňuje rozdělit klip na dvě části v místě, které je zobrazeno v monitoru náhledu.

Monitor náhledu můžete zvětšit nebo zmenšit klepnutím na nabídku Zobrazit, výběrem příkazu Velikost monitoru náhledu a výběrem požadované možnosti. Okno můžete také zvětšit nebo zmenšit tažením.