Tyto informace se týkají aplikací Windows Internet Explorer 7 a Windows Internet Explorer 8.

Ochrana počítače před viry a jinými hrozbami není náročná, ale musíte pro ni něco udělat.

  • Nainstalujte antivirový program. Instalace antivirového programu a udržování jej v aktuálním stavu pomáhá chránit počítač před viry. Antivirové programy hledají viry, které by mohly být e-mailu, operačním systému nebo souborech. Každý den se objevují nové viry a tak je důležité často vyhledávat aktualizace antivirového programu na webu výrobce. Většina antivirových programů se prodává včetně ročního předplatného, které je možné podle potřeby obnovovat. Chcete-li vyhledat antivirový program, navštivte Windows Vista poskytovatele softwaru zabezpečení .

  • Neotevírejte e-mailové přílohy. Mnohé viry jsou připojeny k e-mailovým zprávám a rozšíří se ihned po otevření e-mailové přílohy. Doporučujeme neotevírat přílohy, nejedná-li se o soubory, které očekáváte. Programy Microsoft Outlook a Windows Mail pomáhají blokovat potenciálně nebezpečné přílohy.

  • Udržujte systém Windows v aktuálním stavu. Společnost Microsoft pravidelně vydává zvláštní aktualizace zabezpečení, které pomáhají chránit počítač. Tyto aktualizace odstraňují možné nedostatky zabezpečení, čímž mohou pomoci při ochraně počítače před viry a jinými útoky. Zapnutím funkce automatických aktualizací systému Windows zajistěte, aby byly tyto aktualizace systému Windows prováděny. Lze to provést pomocí kroků uvedených v tématu Zapnutí a vypnutí automatických aktualizací.

  • Používejte bránu firewall.‌ Brána Windows Firewall či jakákoli jiná brána firewall pomáhá upozornit na podezřelé aktivity, když se virus nebo červ snaží připojit k počítači. Může také pomoci blokovat stahování potenciálně nebezpečných programů do počítače viry, červy či počítačovými podvodníky.