Jak zlepšit obraz na monitoru nebo televizi?

Pokud počítač není vybaven televizním tunerem, budete k přehrávání a nahrávání televizního vysílání v aplikaci Windows Media Center potřebovat volitelný analogový nebo digitální televizní tuner.

Chcete-li zlepšit obraz, nejdříve zkontrolujte, zda je obrazovka správně nastavena a nakonfigurována, ať už se jedná o monitor nebo televizi. Než začnete v aplikaci Windows Media Center konfigurovat televizi nebo monitor, ujistěte se, že pro připojení počítače k televizi nebo monitoru používáte nejkvalitnější dostupné připojení. Typ připojení závisí na portech videa v počítači a televizi nebo monitoru. Další informace o různých způsobech připojení obrazovky naleznete v tématu Připojení počítače k televizi.

Pokud jsou objekty na obrazovce při sledování televize v režimu celé obrazovky v aplikaci Windows roztažené nebo pokud je okolo obrazu okraj, jedná se o nesoulad mezi poměrem stran televizního signálu a poměrem stran v televizi nebo monitoru.

Obrázek okna s okraji na každé straně obrázku obrazovky
Obraz s okraji

Pokud k roztaženému obrazu nebo okrajům dochází pouze u několika televizních kanálů, je třeba u těchto kanálů přiblížit obraz a rozšířit ho. Pokud se tento problém vyskytuje u všech kanálů, je třeba změnit rozlišení obrazovky používané v aplikaci Windows Media Center z širokoúhlého formátu (16:9) na standardní formát (4:3).

Zobrazit vše

Postup přiblížení obrazu televize

Není možné přiblížit standardní televizní signál, který se zobrazuje na standardní obrazovce (4:3).

  1. Při sledování televize v režimu celé obrazovky klepněte pravým tlačítkem myši na obraz a pak klepněte na položku Lupa.

  2. Abyste prošli všechny režimy přiblížení, klepněte na položku Lupa podruhé, potřetí a počtvrté. Vyberte režim, který odstraní okraje a příslušným způsobem rozšíří obraz.

Postup změny nastavení zobrazení používaného v aplikaci Windows Media Center

  1. Na obrazovce start přejděte na možnost Úkoly, postupně klepněte na možnosti Nastavení, Obecné, Nastavení aplikace Windows Media Center a pak klepněte na tlačítko Nastavení televize nebo monitoru.

  2. Postupujte podle pokynů a po zobrazení výzvy k výběru šířky zobrazení klepněte na přepínač Standardní obrazovka (4:3) nebo Širokoúhlá obrazovka (16:9).

  3. Vyberte vhodné rozlišení zobrazení a podle potřeby dokončete postup dle pokynů. Zřejmě bude třeba vyzkoušet více nastavení rozlišení, než najdete nejvhodnější.