Tyto informace se týkají aplikací Windows Internet Explorer 7 a Windows Internet Explorer 8.

Doplňky, známé též jako ovládací prvky ActiveX, rozšíření prohlížeče, pomocné objekty prohlížeče nebo panely nástrojů, mohou zlepšit práci uživatele s webem tím, že poskytují multimediální nebo interaktivní obsah, například kvalitní animace. Některé doplňky však mohou způsobit, že počítač přestane odpovídat nebo zobrazí nevyžádaný obsah, například automaticky otevíranou inzerci.

Máte-li podezření, že doplňky prohlížeče ovlivňují počítač, máte možnost všechny doplňky zakázat a zjistit, zda se tím problém vyřeší.

Zobrazit vše

Dočasné zakázání všech doplňků

 • Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na položku Všechny programy, klikněte na položku Příslušenství, klikněte na možnost Systémové nástroje a pak klikněte na položku Internet Explorer (bez doplňků).

Pokud se zakázáním všech doplňků problém vyřeší, můžete zkusit pomocí příkazu Spravovat doplňky trvale zakázat všechny doplňky a následně je zapínat pouze v případě potřeby. Chcete-li zakázat doplněk, postupujte následujícím způsobem.

Zakázání doplňků pomocí příkazu Spravovat doplňky

 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Internet Explorer.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • V aplikaci Internet Explorer 8 klikněte na tlačítko Nástroje a pak na tlačítko Spravovat doplňky.

  • V aplikaci Internet Explorer 7 klikněte na tlačítko Nástroje, přejděte na položku Spravovat doplňky a klikněte na příkaz Povolit nebo zakázat doplňky.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • V aplikaci Internet Explorer 8 klikněte v části Zobrazit na položku Všechny doplňky.

  • V aplikaci Internet Explorer 7 vyberte v seznamu Zobrazit položku Doplňky aktuálně zavedené v aplikaci Internet Explorer.

 4. Klikněte na doplněk, který chcete zakázat, a proveďte některou z následujících akcí:

  • V aplikaci Internet Explorer 8 klikněte na tlačítko Zakázat.

  • V aplikaci Internet Explorer 7 klikněte v části Nastavení na tlačítko Zakázat.

 5. Opakujte krok 4 pro každý doplněk, který chcete zakázat. Po dokončení klikněte na tlačítko Zavřít v aplikaci Internet Explorer 8 nebo na tlačítko OKv aplikaci Internet Explorer 7.