Import videosouborů, obrázků a zvuku do programu Windows Movie Maker

Do programu Windows Movie Maker můžete pro použití ve svém projektu importovat soubory s následujícími příponami:

  • Videosoubory: ASF, AVI, DVR-MS, M1V, MP2, MP2V, MPE, MPEG, MPG, MPV2, WM a WMV

  • Zvukové soubory: AIF, AIFC, AIFF, ASF, AU, MP2, MP3, MPA, SND, WAV a WMA.

  • Soubory obrázků: BMP, DIB, EMF, GIF, JFIF, JPE, JPEG, JPG, PNG, TIF, TIFF a WMF.

Do programu Windows Movie Maker můžete také importovat soubory s jinou příponou, než jsou výše uvedené. Některé typy souborů však nebudou fungovat, když se je pokusíte použít k vytvoření filmu.

Soubory televizního záznamu ve formátu Microsoft DVR (s příponami názvu souboru DVR-MS), které nejsou chráněné pomocí technologie DRM, lze importovat do programu Windows Movie Maker, pokud počítač používá systém Windows Vista Home Premium nebo Windows Vista Ultimate.

Postup importu souboru do programu Windows Movie Maker

  1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Import mediálních položek.

  2. Přejděte na umístění obsahující digitální mediální soubory, které chcete importovat, a klepněte na tlačítko Importovat.

Tipy

  • Můžete importovat několik videoklipů najednou. V případě videoklipů, které následují po sobě, klepněte v seznamu na první videoklip, stiskněte a podržte klávesu SHIFT a poté v seznamu klepněte na poslední videoklip. V případě videoklipů, které nenásledují po sobě, stiskněte a podržte klávesu CTRL a klepněte na každý klip, který chcete importovat do programu Windows Movie Maker.

  • Importovat videosoubory a obrázky můžete také přetažením souborů z programu Windows Fotogalerie do programu Windows Movie Maker.