V následujícím textu jsou uvedeny odpovědi na obvyklé dotazy týkající se indexu.

Zobrazit vše

Co je to index?

Podobně jako rejstřík v knize nám pomáhá s vyhledáváním obsahu, index v systému Windows nám pomáhá s vyhledáváním souborů. V indexu jsou uloženy informace o souborech, včetně názvu souboru, data poslední úpravy a vlastností jako je autor, značky a hodnocení. Index jako takový nemůžete vidět, systém Windows jej ovšem používá pro rychlá hledání nejobvyklejších souborů uložených v počítači.

K čemu je index využíván?

Index slouží k urychlení hledání souborů. Při hledání názvu nebo vlastnosti souboru systém Windows neprochází celý pevný disk, ale pouze index, což umožňuje zobrazit výsledky hledání během zlomku času, který by byl potřebný pro hledání bez indexu.

Které soubory jsou indexovány?

Ve výchozím nastavení je definováno, že indexovány jsou všechny obvyklé soubory. Indexovaná umístění obsahují všechny soubory z osobní složky (jako např. Dokumenty, Obrázky, Hudba a Video), stejně jako e‑maily a offline soubory. Mezi neindexované soubory patří programové a systémové soubory. Umístění obsahující tyto soubory nejsou indexována, protože takové soubory je potřeba vyhledat jen zřídka, takže jejich nezařazení do indexu urychluje hledání.

Jak poznám, která umístění jsou obsažena v indexu?

Pokud chcete zobrazit seznam všech indexovaných umístění:

 • Otevřete panel Možnosti indexování a hledání klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely a potom klepnutím na položku Možnosti indexování a hledání.

  Indexovaná umístění jsou zobrazena v seznamu Indexovat tato umístění.

Jak mohu přidat do indexu nové soubory nebo nová umístění?

 1. Otevřete panel Možnosti indexování a hledání klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely a potom klepnutím na položku Možnosti indexování a hledání.

 2. Klepněte na tlačítko Upravit.

 3. Pokud chcete přidat umístění, zaškrtněte jeho políčko v seznamu Změnit vybraná umístění a poté klepněte na tlačítko OK.

  Pokud se v seznamu Změnit vybraná umístění nezobrazí všechna umístění, klepněte na tlačítko Zobrazit všechna umístění. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  Pokud chcete zařadit složku, nikoliv však její podsložky, složku rozbalte a potom zrušte zaškrtnutí u každé složky, kterou nechcete indexovat. Tyto složky se objeví ve sloupci Vyjmout v seznamu Souhrnné informace o vybraných umístěních.

Mohu indexovat celý počítač, aby byla všechna hledání rychlá?

Neměli byste. Pokud bude index příliš veliký nebo pokud do něj zahrnete umístění systémových souborů, jako je např. složka Program Files, obvyklá hledání se zpomalí, protože index nebude plnit správně svou funkci. K dosažení nejlepších výsledků doporučujeme přidávat do indexu pouze složky obsahující osobní soubory.

Jak odeberu z indexu umístění, které používám jen zřídka?

 1. Otevřete panel Možnosti indexování a hledání klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely a potom klepnutím na položku Možnosti indexování a hledání.

 2. Klepněte na tlačítko Upravit.

 3. Pokud chcete odebrat umístění, zrušte zaškrtnutí jeho políčka v seznamu Změnit vybraná umístění a poté klepněte na tlačítko OK.

Je při hledání prohledáván pokaždné celý index?

Obvykle ano. Ve výchozím nastavení jsou hledání ve složce výsledků hledání řízena indexem, ale je možné vyhledávat také pomocí jiných umístění.

Jak mohu změnit pevný disk nebo složku, do které se ukládá index?

Pokud do počítače přidáte rychlejší pevný disk, budete možná chtít přesunout index pro lepší výkon do tohoto umístění. Postup je následující:

 1. Otevřete panel Možnosti indexování a hledání klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely a potom klepnutím na položku Možnosti indexování a hledání.

 2. Klepněte na tlačítko Upřesnit. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 3. Klepněte na tlačítko Vybrat nové a pak určete nové umístění indexu.

Chci vyhledat typ souboru, který není v současné době indexován. Jak do indexu přidám typ souboru?

Pokud používáte neobvyklý typ souboru, který indexem není nyní rozpoznán, můžete jej přidat do indexu sami. Postup je následující:

 1. Otevřete panel Možnosti indexování a hledání klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely a potom klepnutím na položku Možnosti indexování a hledání.

 2. Klepněte na tlačítko Upřesnit. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 3. Klepněte na kartu Typy souborů.

 4. Do textového pole zadejte typ souboru a klepněte na tlačítko Přidat novou příponu.

 5. Klepněte na tlačítko Indexovat pouze vlastnosti nebo na tlačítko Indexovat vlastnosti a obsah souboru a poté klepněte na tlačítko OK.

Kdy bych měl index obnovit?

Index nepotřebuje prakticky žádnou údržbu. Pokud se ovšem vyskytnou problémy s vyhledáním souborů, o kterých víte, že jsou uloženy v indexovaném umístění, bude možná nutné index vytvořit znovu. To může trvat dlouhou dobu, proto se tomuto kroku vyhněte, jestliže jste indexu nedopřáli dostatek času (několik hodin) pro nápravu. Pokud chcete index obnovit:

 1. Otevřete panel Možnosti indexování a hledání klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely a potom klepnutím na položku Možnosti indexování a hledání.

 2. Klepněte na tlačítko Upřesnit, potom na kartu Nastavení indexu a nakonec na tlačítko Obnovit. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Jak znovu spustím službu Windows Search?

 1. Otevřete ovládací panel Nástroje pro správu klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Nástroje pro správu.

 2. Poklepejte na složku Služby. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 3. V dialogovém okně Služby poklepejte ve skupinovém rámečku Název na položku Windows Search.

 4. V dialogovém okně Vlastnosti služby Windows Search klepněte na položku Zastavit, poté na položku Spustit a nakonec na tlačítko OK.

Proč musím mít povoleno řešení šifrování BitLocker nebo řešení šifrování jednotky jiné společnosti než Microsoft před indexováním šifrovaných souborů?

Pokud se rozhodnete přidat do indexu šifrované soubory a nepoužíváte řešení šifrování celého svazku pro umístění rejstříku, budou šifrovaná data ze souborů, například text z dokumentu aplikace Microsoft Word, do indexu přidána. Index je obtížně srozumitelný, takže jej nelze snadno šíst, pokud se někdo pokusí otevřít soubory indexu, nemá však silné šifrování dat. Pokud by někdo získal přístup k vašemu počítači, mohl by u indexu extrahovat vaše data. Proto by mělo být umístění indexu také šifrováno, aby byla chráněna vaše indexovaná data.

Jak najdu umístění indexu?

Postupujte následujícím způsobem:

 1. Otevřete panel Možnosti indexování a hledání klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely a potom klepnutím na položku Možnosti indexování a hledání.

 2. Klepněte na tlačítko Upřesnit. Aktuální umístění indexu je uvedeno v seznamu Umístění indexu.