Fragmentace přidává pevnému disku práci, která může zpomalovat počítač. Program Defragmentace disku mění uspořádání dat, aby pevný disk mohl pracovat efektivněji. Program Defragmentace disku se obvykle spouští podle plánu, můžete ovšem také spustit defragmentaci pevného disku ručně.

  1. Spusťte nástroj Defregmentace disku klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy, klepnutím na složku Příslušenství, klepnutím na složku Systémové nástroje a potom klepnutím na položku Defregmentace disku. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  2. Klepněte na tlačítko Defragmentovat nyní.

Defragmentace disku může v závislosti na velikosti a stupni fragmentace pevného disku trvat několik minut až hodin. Během defragmentace lze s počítačem nadále pracovat.

Poznámka