Instalace jazyka zobrazení

Můžete změnit jazyk, který systém Windows používá k zobrazení textu v průvodcích, dialogových oknech, nabídkách a dalších položkách uživatelského rozhraní. Některé jazyky zobrazení jsou nainstalovány jako výchozí, u jiných jazyků je třeba nainstalovat dodatečné jazykové soubory.

Před instalací jazyka zobrazení je třeba mít přístup k jazykovým souborům. Tyto soubory mohou umístěny v používaném počítači, v počítači v síti, na disku DVD se systémem Windows nebo je lze stáhnout z webu. Další informace naleznete v tématu Jak získám dodatečné jazykové soubory?

Chcete-li nainstalovat sadu LIP, poklepáním na soubor spusťte instalační program. Chcete-li nainstalovat sadu MUI, postupujte takto:

  1. Otevřete ovládací panel Místní a jazyková nastavení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Hodiny, jazyk a oblast a potom klepnutím na položku Místní a jazykové nastavení.

  2. Klepněte na kartu Klávesnice a jazyky.

  3. Ve skupinovém rámečku Jazyk zobrazení klepněte na tlačítko Nainstalovat / odinstalovat jazyky a pak pokračujte podle pokynů. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Poznámka

  • Skupinový rámeček Jazyk zobrazení je zobrazen, jen pokud je již nainstalována některá sada LIP nebo pokud vaše verze systému Windows podporuje sadu MUI. Sady MUI jsou k dispozici pouze v systému Windows Vista Ultimate a systému Windows Vista Enterprise.

Po instalaci jazyka zobrazení je třeba nastavit počítač tak, aby používal tento jazyk. Další informace naleznete v tématu Změna jazyka zobrazení.