V tomto článku naleznete pokyny pro:

 • Upgrade na systém Windows Vista, pokud je již v počítači systém Windows XP Home Edition nebo Windows XP Professional a chcete zachovat soubory, nastavení a programy.

 • Instalace nové, neboli čisté, verze systému Windows v těchto případech:

  • Chcete nahradit dosavadní operační systém.

  • Chcete nainstalovat systém Windows Vista na samostatný oddíl na pevném disku a v počítači je nainstalovaný operační systém a na pevném disku je k dispozici volný oddíl.

  • V počítači není nainstalovaný žádný operační systém.

 • Přeinstalace systému Windows Vista v případě, že chcete obnovit výchozí nastavení systému Windows, nebo máte potíže se systémem Windows a je nutné jej přeinstalovat čistou instalací.

Poznámka:

Během procesu instalace budete potřebovat:

 • Instalační disk systému Windows (DVD nebo CD).

 • Kód Product Key systému Windows (25 znaků). Kód Product Key naleznete na nálepce na počítači nebo na pouzdře instalačního disku v balení systému Windows. Nálepka s kódem Product Key vypadá takto:

  Obrázek nálepky s kódem Product Key systému Windows
  Nálepka s kódem Product Key systému Windows

  Další variace nálepky si můžete prohlédnout online.

 • Název počítače. Název počítače bude třeba zadat, pokud je počítač aktuálně připojen k síti. V systému Windows XP naleznete název počítače následujícím způsobem:

  • Klepněte na tlačítko Start, klepněte pravým tlačítkem myši na příkaz Tento počítač a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.

   Název počítače je zobrazen na kartě Název počítače.

Budete se také muset rozhodnout, zda nainstalujete 32bitovou nebo 64bitovou verzi systému Windows Vista. Pomoc s tímto rozhodnutím získáte v tématu 32bitové a 64bitové systémy Windows: nejčastější dotazy.

Další informace o instalaci a upgradu 32bitových a 64bitových verzí systému Windows získáte na stránce Možnosti instalace systému Windows Vista (32bitová verze) nebo Možnosti instalace systému Windows Vista (64bitový) na webu společnosti Microsoft.

Varování

 • Před instalací systému Windows je nutné zakázat všechny antivirové programy a zálohovat soubory na externí pevný disk, disk DVD nebo CD, jednotku USB Flash nebo do síťové složky.

Postup upgradu na systém Windows Vista

Při provedení upgradu na systém Windows Vista budou vaše soubory, nastavení a programy z aktuální verze systému Windows zachovány.

Důležité: Následující postup použijte pouze při upgradu z 32bitové verze systému Windows XP na 32bitovou verzi systému Windows Vista.

Dříve než začnete:

 • Zkontrolujte kompatibilitu hardwaru. Přejděte na stránku Windows Vista Upgrade Advisor (Poradce pro upgrade na systém Windows Vista) na webu společnosti Microsoft. Případně můžete během upgradu spustit program Windows Vista Upgrade Advisor klepnutím na odkaz Ověřit kompatibilitu v režimu online na stránce Instalace systému Windows.

 • Před upgradem ze systému Windows XP na systém Windows Vista se ujistěte, že je v počítači nainstalovaný systém Windows XP s aktualizací Service Pack 2. Používáte-li systém Windows XP, můžete následujícím způsobem zjistit, zda je v počítači nainstalovaná aktualizace Service Pack 2 systému Windows XP:

  • Klepněte na tlačítko Start, klepněte pravým tlačítkem myši na příkaz Tento počítač a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.

   Na kartě Obecné ověřte, že v oblasti Systém se zobrazuje Service Pack 2.

  Jestliže není aktualizace Service Pack 2 systému Windows XP nainstalována, je třeba ji před upgradem na systém Windows Vista nainstalovat. Aktualizaci Service Pack 2 systému Windows XP získáte v systému Windows Update na webu společnosti Microsoft.

Varování

 • Pokud máte kopii pro upgrade na 32bitovou verzi systému Windows Vista, je třeba zahájit instalaci systému Windows v době, kdy je spuštěna existující verze systému Windows.

Poznámky

 • Jestliže k přihlášení do počítače používáte čtečku otisků prstů nebo jiné biometrické zařízení, nezapomeňte si před upgradem poznamenat heslo. Při prvním přihlášení do systému Windows po upgradu je třeba zadat uživatelské jméno a heslo.

 • Podrobné informace o upgradu z jazykových verzí systému Windows XP na systém Windows Vista naleznete na stránce U některých jazykových verzí systému Windows XP nelze provést upgrade na systém Windows Vista na webu společnosti Microsoft.

 1. Vložte instalační disk systému Windows do jednotky CD nebo DVD v počítači. Instalaci systému Windows je třeba zahájit v době, kdy je spuštěna stávající verze systému Windows.

 2. Na stránce Instalace systému Windows klepněte na tlačítko Instalovat nyní.

  Obrázek stránky Instalace systému Windows
  Stránka Instalace systému Windows
 3. Na stránce Stažení důležitých aktualizací pro instalaci doporučujeme stáhnout nejnovější aktualizace, které pomohou zajistit zdárný průběh instalace a pomohou chránit počítač před bezpečnostními hrozbami. Ke stažení aktualizací pro instalaci budete potřebovat připojení k Internetu.

 4. Důrazně doporučujeme, abyste na stránce Zadejte kód Product key pro aktivaci zadali kód Product key dlouhý 25 znaků. Pomůže vám to vyhnout se potížím při aktivaci.

 5. Pokud souhlasíte s licenčními podmínkami, na stránce Přečtěte si podmínky licenční smlouvy klepněte na přepínač Přijímám licenční podmínky.

 6. Na stránce Jaký typ instalace požadujete? klepněte na možnost Upgrade a spustí se upgrade. Může se zobrazit zpráva o kompatibilitě.

  Obrázek stránky Jaký typ instalace požadujete?
  Stránka Jaký typ instalace požadujete?
 7. Postupujte podle pokynů.

Postup instalace systému Windows provedením čisté instalace

Zvolíte-li čistou instalaci 32bitové nebo 64bitové verze systému Windows Vista, můžete použít následující postup.

Když provádíte čistou instalaci, stávající verze systému Windows, včetně všech souborů, nastavení a programů, je automaticky nahrazena. Soubory a nastavení je možné zálohovat, ale po dokončení instalace systému je nutné znovu nainstalovat programy a obnovit zálohované soubory ručně. Informace o tom, jak obnovit soubory po provedení čisté instalace, naleznete na stránce Jak obnovit osobní soubory po provedení vlastní instalace na webu společnosti Microsoft.

Čistou instalaci použijte, pokud v počítači není nainstalován žádný operační systém, pokud chcete dosavadní operační systém odstranit a nahradit systémem Windows Vista nebo chcete-li rozdělit pevný disk na oddíly a nainstalovat systém Windows Vista na určitý oddíl.

Před instalací systému Windows zkontrolujte kompatibilitu hardwaru. Přejděte na stránku Windows Vista Upgrade Advisor (Poradce pro upgrade na systém Windows Vista) na webu společnosti Microsoft. Případně můžete během instalace spustit program Windows Vista Upgrade Advisor klepnutím na odkaz Ověřit kompatibilitu v režimu online na stránce Instalace systému Windows. Pokud instalaci spouštíte z instalačního disku, tento odkaz na program Windows Vista Upgrade Advisor se na stránce Instalace systému Windows nezobrazí.

Poznámka:

 • Kopii pro upgrade na systém Windows Vista nelze nainstalovat do oddílu, pokud v něm již není nainstalována kopie systému Windows 2000 nebo Windows XP. V závislosti na tom, na kterou verzi a ze které verze systému Windows upgradujete, bude možná nutné provést čistou instalaci.

 1. Zapněte počítač, vložte instalační disk systému Windows do jednotky DVD nebo CD počítače a potom proveďte následující kroky:

  • Pokud je v počítači již nainstalován operační systém a pokud nechcete vytvořit, rozšířit, odstranit nebo formátovat oddíly na pevném disku, přejděte ke kroku 2.

  • Pokud v počítači není nainstalován operační systém nebo pokud chcete vytvořit, rozšířit, odstranit nebo formátovat oddíly na pevném disku, je potřeba restartovat počítač s vloženým instalačním diskem v jednotce DVD nebo CD. Tím se počítač spustí z instalačního disku CD nebo DVD. Pokud budete požádáni o potvrzení spuštění počítače z disku DVD nebo CD stisknutím klávesy, stiskněte libovolnou klávesu. Zobrazí-li se stránka Instalace systému Windows, přejděte ke kroku 2.

   Pokud se stránka Instalace systému Windows nezobrazí a nejste požádáni o potvrzení spuštění z disku DVD nebo CD stisknutím klávesy, pravděpodobně budete muset nastavit jako spouštěcí zařízení počítače jednotku DVD nebo CD. To znamená, že je nutné nastavit jednotku DVD nebo CD jako první spouštěcí zařízení v systému BIOS. Další informace o tomto postupu naleznete v tématu Spuštění systému Windows z disku CD nebo DVD. Po nastavení jednotky DVD nebo CD jako spouštěcího zařízení restartujte počítač a potom spusťte systém Windows z instalačního disku DVD nebo CD podle předchozího návodu.

 2. Postupujte podle pokynů zobrazených na stránce Instalace systému Windows a potom klepněte na tlačítko Instalovat nyní.

 3. Na stránce Stažení důležitých aktualizací pro instalaci doporučujeme stáhnout nejnovější aktualizace, které pomohou zajistit zdárný průběh instalace a pomohou chránit počítač před bezpečnostními hrozbami. Ke stažení aktualizací pro instalaci budete potřebovat připojení k Internetu.

 4. Důrazně doporučujeme, abyste na stránce Zadejte kód Product key pro aktivaci zadali kód Product key dlouhý 25 znaků. Pomůže vám to vyhnout se potížím při aktivaci.

  Poznámka:

  • Pokud máte kopii pro upgrade na 32bitovou verzi systému Windows Vista, zobrazí se zpráva s výzvou k restartování počítače a zahájení instalace systému Windows z existujícího operačního systému.

 5. Pokud souhlasíte s licenčními podmínkami, na stránce Přečtěte si podmínky licenční smlouvy klepněte na přepínač Přijímám licenční podmínky.

 6. Na stránce Jaký typ instalace požadujete? klepněte na tlačítko Vlastní.

  Poznámka:

  • Pokud máte kopii pro upgrade na 64bitovou verzi systému Windows Vista, ale nemáte verzi systému Windows, která by mohla být upgradována, instalace nemůže po klepnutí na tlačítko Vlastní pokračovat. Aby tato metoda instalace mohla pokračovat, je třeba nainstalovat kopii systému Windows 2000 nebo Windows XP.

 7. Na stránce Kam chcete systém Windows nainstalovat? vyberte umístění, do kterého chcete nainstalovat systém Windows.

  • Pokud nechcete rozdělit pevný disk na oddíly, klepněte na tlačítko Další. Instalace se spustí automaticky. Může se zobrazit zpráva o kompatibilitě obsahující seznam programů a ovladačů, které nebudou po instalaci fungovat. Všechny problémy můžete vyřešit po dokončení instalace.

  • Pokud je pevný disk rozdělený na oddíly a chcete používat více než jeden operační systém ve stejném počítači, můžete systém Windows nainstalovat do určitého oddílu. (Tato konfigurace se označuje jako současné používání více operačních systémů nebo konfigurace s možností spouštění více operačních systémů.) V takovém případě zkontrolujte, zda systém Windows instalujete do jiného oddílu, než ve kterém je nainstalovaná vaše aktuální verze systému Windows. Chcete-li nainstalovat systém Windows do existujícího oddílu, vyberte oddíl, který chcete použít, a spusťte instalaci klepnutím na tlačítko Další. Může se zobrazit zpráva o kompatibilitě.

  • Pokud chcete vytvořit, rozšířit, odstranit nebo formátovat oddíly na pevném disku, je potřeba spustit systém Windows z instalačního disku DVD nebo CD. Pokud jste nezahájili proces instalace tímto způsobem, postupujte podle pokynů pro spuštění systému Windows z instalačního disku DVD nebo CD v prvním kroku tohoto postupu a dále potom podle pokynů na jednotlivých obrazovkách. Na stránce Kam chcete systém Windows nainstalovat? klepněte na položku Možnosti jednotky (upřesnit), vyberte požadovanou možnost a postupujte podle pokynů. Klepnutím na tlačítko Další spusťte instalaci. Může se zobrazit zpráva o kompatibilitě.

 8. Postupujte podle pokynů.

Poznámka:

 • Nezapomeňte po dokončení instalace povolit existující nebo nainstalovat nový antivirový program.

Postup přeinstalace systému Windows Vista

Chcete-li přeinstalovat systém Windows Vista pomocí čisté instalace (například když chcete obnovit výchozí nastavení systému Windows Vista), postupujte podle následujících pokynů. (Pokud máte potíže se systémem Windows, nejprve si projděte téma Co dělat, když se systém Windows nespouští správně, kde je vysvětleno, jak použít instalační disk systému Windows k vyřešení potíží, aniž byste museli zcela přeinstalovat systém Windows.)

Varování

 • Před zahájením přeinstalace systému Windows proveďte zálohování svých souborů, a to i v případě, že se chystáte přeinstalovat systém Windows do oddílu na pevném disku. Čistá instalace nahradí původní verzi systému Windows a všechny osobní soubory.

 1. Zapněte počítač a vložte disk DVD nebo CD se systémem Windows Vista.

 2. Postupujte podle pokynů zobrazených na stránce Instalace systému Windows a potom klepněte na tlačítko Instalovat nyní.

 3. Na stránce Stažení důležitých aktualizací pro instalaci doporučujeme stáhnout nejnovější aktualizace, které pomohou zajistit zdárný průběh instalace a pomohou chránit počítač před bezpečnostními hrozbami. Ke stažení aktualizací pro instalaci budete potřebovat připojení k Internetu.

 4. Důrazně doporučujeme, abyste na stránce Zadejte kód Product key pro aktivaci zadali kód Product key dlouhý 25 znaků. Pomůže vám to vyhnout se potížím při aktivaci.

 5. Pokud souhlasíte s licenčními podmínkami, na stránce Přečtěte si podmínky licenční smlouvy klepněte na přepínač Přijímám licenční podmínky.

 6. Postupujte podle pokynů na jednotlivých stránkách. Na stránce Jaký typ instalace požadujete? klepněte na tlačítko Vlastní.

 7. Na stránce Kam chcete systém Windows nainstalovat? vyberte oddíl, do kterého chcete nainstalovat systém Windows.

 8. Klepnutím na tlačítko Další spusťte instalaci. Může se zobrazit zpráva o kompatibilitě.

 9. Postupujte podle pokynů.

Poznámka:

 • Nezapomeňte po dokončení instalace povolit existující nebo nainstalovat nový antivirový program.