Doplňky aplikace Internet Explorer, nejčastější dotazy

Tyto informace se týkají aplikací Windows Internet Explorer 7 a Windows Internet Explorer 8.

Doplňky webového prohlížeče rozšiřují webový prohlížeč o další funkce (například o další panely nástrojů, animované ukazatele myši, panely s aktuálními cenami a objemy akcií nebo blokování automaticky otevíraných oken s reklamami).

Zobrazit vše

Odkud pocházejí doplňky?

Řada doplňků pochází z Internetu. Doplňky obvykle vyžadují, abyste udělili svolení, než se nainstalují do počítače. Některé však mohou být nainstalovány bez vědomí uživatele. To se může stát v případě, že je doplněk součástí jiného instalovaného programu. Některé doplňky jsou nainstalovány spolu se systémem Microsoft Windows.

Jak zjistím, jaké doplňky jsou v aplikaci Internet Explorer 8 nainstalovány?

 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Internet Explorer.

 2. Klepněte na tlačítko Nástroje a poté klepněte na možnost Spravovat doplňky.

 3. V části Typy doplňků klepněte na možnost Panely nástrojů a rozšíření.

 4. V části Zobrazit můžete vybrat jedno z následujících zobrazení vašich doplňků:

  • Chcete-li zobrazit úplný seznam doplňků umístěných ve vašem počítači, klepněte na možnost Všechny doplňky.

  • Chcete-li zobrazit pouze ty doplňky, které byly třeba pro aktuální stránku nebo poslední zobrazenou webovou stránku, klikněte na na možnost Právě načtené doplňky.

  • Chcete-li zobrazit doplňky, které byly předem schváleny společností Microsoft, výrobcem počítače nebo poskytovatelem služeb, klepněte na možnost Spustit bez oprávnění.

  • Chcete-li zobrazit pouze 32bitové ovládací prvky ActiveX, klikněte na možnost Stažené ovládací prvky.

 5. Až budete hotovi, klepněte na tlačítko Zavřít.

Jak zjistím, jaké doplňky jsou v aplikaci Internet Explorer 7 nainstalovány?

 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Internet Explorer.

 2. Klikněte na tlačítko Nástroje, vyberte příkaz Spravovat doplňky a klikněte na příkaz Povolit nebo zakázat doplňky.

 3. V poli se seznamem Zobrazit klikněte na jednu z následujících možností:

 • Chcete-li zobrazit úplný seznam doplňků v počítači, klikněte na možnost Doplňky použité aplikací Internet Explorer.

 • Chcete-li zobrazit pouze ty doplňky, které byly třeba pro aktuální stránku nebo poslední zobrazenou webovou stránku, klikněte na na možnost Doplňky aktuálně zavedené v aplikaci Internet Explorer.

 • Chcete-li zobrazit doplňky, které byly předem schváleny společností Microsoft, výrobcem počítače nebo poskytovatelem služeb, klikněte na možnost Doplňky, které lze spustit bez oprávnění.

 • Chcete-li zobrazit pouze 32bitové ovládací prvky ActiveX, klikněte na možnost Stažené ovládací prvky ActiveX (32bitové).

Jak lze spravovat doplňky, jestliže je položka nabídky v aplikaci Internet Explorer 7 zobrazena šedě?

Možnost Spravovat doplňky v nabídce Nástroje je zablokována, pokud je aplikace Internet Explorer  7 spuštěna v režimu bez doplňků. Doplňky můžete spravovat, musíte to však učinit pomocí ovládacího panelu Možnosti Internetu. Postupujte takto:

 1. Otevřete dialogové okno Možnosti Internetu klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Síť a Internet a potom klepnutím na položku Možnosti Internetu.

 2. Na kartě Programy klikněte na možnost Spravovat doplňky.

  Poznámka

  • Provedené změny se projeví až po restartování aplikace Internet Explorer obvyklým způsobem (nepoužijete režim bez doplňků).

Proč se při spuštění aplikace Internet Explorer zobrazuje zpráva oznamující, že je aplikace spuštěna bez doplňků?

Tato zpráva se zobrazuje, pokud je aplikace Internet Explorer spuštěna se zakázanými doplňky. Chcete-li aplikaci Internet Explorer spustit obvyklým způsobem (s povolenými doplňky), v nabídce Start klepněte na příkaz Internet Explorer, a nikoli na příkaz Internet Explorer (bez doplňků).

V seznamu je několik doplňků, které jsem nenainstaloval/nenainstalovala. Jak se dostaly do počítače?

Některé doplňky jsou předem schválené a jsou do počítače prvotně nainstalovány. Všechny předem schválené doplňky jsou zkontrolovány a digitálně podepsány. Předem schválené doplňky mohou pocházet od společnosti Microsoft, výrobce počítače nebo poskytovatele služeb Internetu (pokud používáte výrobcem upravenou verzi aplikace Internet Explorer) nebo od správce sítě. Chcete-li zobrazit předem schválené doplňky nainstalované v počítači, postupujte následujícím způsobem:

Zobrazení všech předem schválených doplňků v aplikaci Internet Explorer 8

 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Internet Explorer.

 2. Klepněte na tlačítko Nástroje a poté klepněte na možnost Spravovat doplňky.

 3. V částiZobrazit klikněte na možnost Spustit bez oprávnění.

 4. Zobrazí se seznam předem schválených doplňků. Jakmile skončíte s prohlížením seznamu, klepněte na tlačítko Zavřít.

Zobrazení všech předem schválených doplňků v aplikaci Internet Explorer 7

 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Internet Explorer.

 2. Klikněte na tlačítko Nástroje, vyberte příkaz Spravovat doplňky a klikněte na příkaz Povolit nebo zakázat doplňky.

 3. V seznamu Zobrazit klikněte na možnost Doplňky, které lze spustit bez oprávnění.

 4. Zobrazí se seznam předem schválených doplňků. Když skončíte s prohlížením seznamu, klikněte na tlačítko OK.

Poznámky

 • Některé doplňky jsou digitálně podepsané, což znamená, že existuje speciálně zakódovaná značka v souboru, která umí identifikovat vydavatele. Jestliže se ve sloupci Vydavatel zobrazí upozornění (Neověřeno), doplněk není digitálně podepsaný.

 • Některé doplňky mohly být zakázány správcem sítě. V takovém případě nemusí doplněk v seznamu být uveden, nebo jej nebudete moci povolit. Chcete-li tento doplněk používat, musí jej povolit správce.

Co dělat, pokud mám pocit, že doplněk způsobuje potíže?

S většinou doplňků nejsou potíže, někdy však mohou vyvolat neočekávané ukončení aplikace Internet Explorer. Může se to stát, jestliže byl doplněk vytvořen pro dřívější verzi aplikace Internet Explorer nebo došlo k chybě programování.

Potíže lze odstranit takto:

 • Doplněk zakažte. Pokud doplněk způsobuje potíže opakovaně, zakažte jej prostřednictvím Správce doplňků.

 • Nahlaste potíže s doplňkem. Po zobrazení výzvy můžete nahlásit potíže společnosti Microsoft. Hlášení je zcela anonymní a od uživatele vyžaduje pouze svolení. Tato hlášení slouží ke zlepšení kvality produktů společnosti Microsoft a k povzbuzení dalších společností k aktualizaci a zlepšování jejich produktů.

Lze doplňky nebo ovládací prvky ActiveX odstranit?

Stáhnuté a nainstalované ovládací prvky ActiveX odstranit lze. Předem nainstalované ovládací prvky ActiveX nebo doplňky jakéhokoli druhu odstranit nelze, ale lze je zakázat. Chcete-li odstranit ovládací prvek ActiveX, který jste nainstalovali, použijte Správce doplňků. Pokud doplněk nelze odebrat pomocí Správce doplňků, pravděpodobně jej odinstalujete prostřednictvím Ovládacích panelů.

Odstranění ovládacích prvků ActiveX nainstalovaných v aplikaci Internet Explorer 8

 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Internet Explorer.

 2. Klepněte na tlačítko Nástroje a poté klepněte na možnost Spravovat doplňky.

 3. V části Zobrazit klikněte na možnost Stažené ovládací prvky, aby se zobrazily všechny ovládací prvky ActiveX.

 4. Klikněte na ovládací prvek ActiveX, který chcete odstranit, a potom klikněte na tlačítko Další informace.

 5. V dialogovém okně Další informace klikněte na tlačítko Odebrat. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 6. Opakujte kroky 4 a 5 pro všechny ovládací prvky, které chcete odstranit. Až budete hotovi, klepněte na tlačítko Zavřít.

Odstranění ovládacích prvků ActiveX nainstalovaných v aplikaci Internet Explorer 7

 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Internet Explorer.

 2. Klikněte na tlačítko Nástroje, vyberte příkaz Spravovat doplňky a klikněte na příkaz Povolit nebo zakázat doplňky.

 3. V seznamu Zobrazit klikněte na možnost Stažené ovládací prvky ActiveX pro zobrazení všech ovládacích prvků ActiveX.

 4. Klikněte na ovládací prvek ActiveX, který chcete zakázat, a potom klikněte na přepínač Zakázat.

 5. Opakujte krok 4 pro každý doplněk, který chcete zakázat. Po dokončení klikněte na tlačítko OK.

Jak lze zakázat doplněk prohlížeče?

Dříve než zakážete doplněk prohlížeče, uvědomte si, že některé webové stránky, nebo samotná aplikace Internet Explorer, se mohou po zákazu doplňku nesprávně zobrazovat. Doporučujeme, abyste doplněk zakázali pouze tehdy, jestliže opakovaně způsobuje ukončení aplikace Internet Explorer.

Trvalé zakázání doplňků v aplikaci Internet Explorer 8

 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Internet Explorer.

 2. Klepněte na tlačítko Nástroje a poté klepněte na možnost Spravovat doplňky.

 3. V části Zobrazit klikněte na tlačítko Všechny doplňky.

 4. Klepněte na doplněk, který chcete zakázat, a potom klepněte na přepínač Zakázat.

 5. Opakujte krok 4 pro každý doplněk, který chcete zakázat. Až budete hotovi, klepněte na tlačítko Zavřít.

Trvalé zakázání doplňků v aplikaci Internet Explorer 7

 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Internet Explorer.

 2. Klikněte na tlačítko Nástroje, vyberte příkaz Spravovat doplňky a klikněte na příkaz Povolit nebo zakázat doplňky.

 3. Zobrazte všechny doplňky kliknutím na položku Doplňky použité aplikací Internet Explorer v seznamu Zobrazit.

 4. Klikněte na doplněk, který chcete zakázat, a potom klepněte na přepínač Zakázat.

 5. Opakujte krok 4 pro každý doplněk, který chcete zakázat. Po dokončení klikněte na tlačítko OK.

Následujícím způsobem spustíte aplikaci Internet Explorer se všemi doplňky dočasně zakázanými. Doplňky budou zakázány pouze do té doby, než obvyklým způsobem restartujete aplikaci Internet Explorer. Chcete-li doplňky zakázat trvale, použijte postup uvedený výše.

Dočasné zakázání všech doplňků

 • Klikněte na tlačítko StartTlačítko Start, klikněte na položku Všechny programy, klikněte na položku Příslušenství, klikněte na možnost Systémové nástroje a pak klikněte na položku Internet Explorer (bez doplňků).

Jak lze doplněk prohlížeče opět povolit?

Doplněk prohlížeče můžete chtít opět povolit, pokud jste jej zakázali a nyní chcete přejít na web, který jej vyžaduje, nebo pokud zákaz doplňku způsobil všeobecné problémy se zobrazením webových stránek nebo aplikace Internet Explorer.

Opětovné povolení doplňku v aplikaci Internet Explorer 8

 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Internet Explorer.

 2. Klepněte na tlačítko Nástroje a poté klepněte na možnost Spravovat doplňky.

 3. V části Zobrazit klikněte na tlačítko Všechny doplňky.

 4. Klepněte na doplněk, který chcete povolit, a potom klepněte na přepínač Povolit.

 5. Opakujte krok 4 pro každý doplněk, který chcete povolit. Až budete hotovi, klepněte na tlačítko Zavřít.

Opětovné povolení doplňku v aplikaci Internet Explorer 7

 1. Spusťte aplikaci Internet Explorer klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Internet Explorer.

 2. Klikněte na tlačítko Nástroje, vyberte příkaz Spravovat doplňky a klikněte na příkaz Povolit nebo zakázat doplňky.

 3. Zobrazte všechny doplňky kliknutím na položku Doplňky použité aplikací Internet Explorer v seznamu Zobrazit.

 4. Klepněte na doplněk, který chcete povolit, a potom klepněte na přepínač Povolit.

 5. Opakujte krok 4 pro každý doplněk, který chcete povolit. Po dokončení klikněte na tlačítko OK.