Informace v tomto tématu nápovědy se vztahují k aplikaci Windows Internet Explorer 7.

Chcete-li provádět mnoho různých úkolů pohotově nebo pracovat bez použití myši, můžete používat klávesové zkratky aplikace Internet Explorer.

Zobrazit vše

Zobrazení a procházení webových stránek

Tabulka s popisem klávesových zkratek pro zobrazování a prohlížení webových stránek

Akce
Kombinace kláves

Zobrazení nápovědy

F1

Přepnutí mezi normálním a celoobrazovkovým zobrazením okna prohlížeče

F11

Přechod k dalším položkám webové stránky, panelu Adresa nebo panelu Odkazy

TABULÁTOR

Přechod k předchozím položkám webové stránky, panelu Adresa nebo panelu Odkazy

SHIFT+TAB

Přechod na domovskou stránku

ALT+HOME

Přechod na další stránku

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Přechod na předchozí stránku

ALT+ŠIPKA VLEVO nebo BACKSPACE

Zobrazení místní nabídky pro odkaz

SHIFT+F10

Přechod k dalším rámcům nebo prvkům prohlížeče (funguje pouze při zakázaném procházení na kartách)

CTRL+TAB nebo F6

Přechod k předchozím rámcům (funguje pouze při zakázaném procházení na kartách)

CTRL+SHIFT+TAB

Posun směrem k začátku dokumentu

ŠIPKA NAHORU

Posun směrem ke konci dokumentu

ŠIPKA DOLŮ

Posun směrem k začátku dokumentu po větších úsecích

PAGE UP

Posun směrem ke konci dokumentu po větších úsecích

PAGE DOWN

Přechod na začátek dokumentu

HOME

Přechod na konec dokumentu

END

Hledání na aktuální stránce

CTRL+F

Obnovení aktuální webové stránky

F5

Obnovení aktuální webové stránky i v případě, že časová razítka webové verze a verze uložené místně jsou stejná

CTRL+F5

Zastavení stahování stránky

ESC

Otevření nového webu nebo stránky

CTRL+O

Otevření nového okna

CTRL+N

Zavření aktuálního okna (i když je otevřena jedna karta)

CTRL+W

Uložení aktuální stránky

CTRL+S

Tisk aktuální stránky nebo aktivního rámce

CTRL+P

Aktivace vybraného odkazu

ENTER

Otevření oblíbených položek

CTRL+I

Otevření historie

CTRL+H

Otevření informačních kanálů

CTRL+J

Otevření nabídky Stránka

ALT+P

Otevření nabídky Nástroje

ALT+T

Otevření nabídky Nápověda

ALT+H

Práce se záložkami

Tabulka s popisem klávesových zkratek pro práci se záložkami

Akce
Kombinace kláves

Otevření odkazů na nové kartě na pozadí

CTRL+klepnutí

Otevření odkazů na nové záložce v popředí

CTRL+SHIFT+klepnutí

Otevření nové karty v popředí

CTRL+T

Přepínání mezi záložkami

CTRL+TAB nebo CTRL+SHIFT+TAB

Zavření aktuální karty (nebo aktuálního okna, je-li zakázáno procházení na kartách)

CTRL+W

Otevření nové záložky v popředí z panelu Adresa

ALT+ENTER

Přepnutí na určité číslo záložky

CTRL+n (kdy n je číslo mezi 1 a 8)

Přepnutí na poslední kartu

CTRL+9

Zavření ostatních karet

CTRL+ALT+F4

Zapnutí či vypnutí Přehledu záložek (zobrazení miniatur)

CTRL+Q

Použití přiblížení

Tabulka s popisem klávesových zkratek pro funkci lupy

Akce
Kombinace kláves

Zvětšit přiblížení (o 10%)

CTRL+ZNAMÉNKO PLUS

Zmenšit přiblížení (o 10%)

CTRL+ZNAMÉNKO MÍNUS

Přiblížení na 100%

CTRL+0

Použití vyhledávání

Tabulka s popisem klávesových zkratek pro hledání

Akce
Kombinace kláves

Přechod do pole Hledat

CTRL+E

Otevření vyhledávacího dotazu na nové kartě

ALT+ENTER

Otevření nabídky poskytovatele vyhledávání

CTRL+ŠIPKA DOLŮ

Použití náhledu

Tabulka s popisem klávesových zkratek pro zobrazení náhledu a tisk webových stránek

Akce
Kombinace kláves

Nastavení možností tisku a tisk stránky

ALT+P

Změna papíru, záhlaví a zápatí, orientace a okrajů pro aktuální stránku

ALT+O

Zobrazení první stránky k tisku

ALT+HOME

Zobrazení předchozí stránky k tisku

ALT+ŠIPKA VLEVO

Zadání čísla stránky, která má být zobrazena

ALT+K

Zobrazení další stránky k tisku

ALT+ŠIPKA VPRAVO

Zobrazení poslední stránky k tisku

ALT+END

Určení způsobu tisku rámců (tato možnost je k dispozici pouze při tisku webové stránky používající rámce)

ALT+F

Zavření náhledu

ALT+C

Použití panelu Adresa

Tabulka s popisem klávesových zkratek použitých na panelu Adresa

Akce
Kombinace kláves

Výběr textu na panelu Adresa

ALT+D

Zobrazení seznamu zadaných adres

F4

Přesun kurzoru doleva na předchozí logický oddíl adresy na panelu Adresa (tečka nebo lomítko)

CTRL+ŠIPKA DOLEVA

Přesun kurzoru doprava na další logický oddíl adresy na panelu Adresa (tečka nebo lomítko)

CTRL+ŠIPKA DOPRAVA

Přidání řetězců "www." na začátek a ".com" na konec textu zadaného na panelu Adresa

CTRL+ENTER

Přechod na další položku v seznamu položek automatického dokončování

ŠIPKA NAHORU

Přechod na předchozí položku v seznamu položek automatického dokončování

ŠIPKA DOLŮ

Otevírání nabídek panelů nástrojů aplikace Internet Explorer

Tabulka s popisem klávesových zkratek pro otevření nabídek panelu nástrojů aplikace Internet Explorer

Akce
Kombinace kláves

Otevření nabídky Domů

ALT+M

Otevření nabídky Tisk

ALT+R

Otevření nabídky RSS

ALT+J

Otevření nabídky Nástroje

ALT+T

Otevření nabídky Nápověda

ALT+N

Práce s informačními kanály, historií a oblíbenými položkami

Tabulka s popisem klávesových zkratek pro práci s informačními kanály, historií a oblíbenými položkami

Akce
Kombinace kláves

Přidání aktuální stránky k oblíbeným položkám (nebo přihlášení k odběru informačního kanálu při náhledu informačního kanálu)

CTRL+D

Otevření dialogového okna Uspořádat oblíbené položky

CTRL+B

Posun vybrané položky nahoru v seznamu Oblíbené v dialogovém okně Uspořádat oblíbené položky

ALT+ŠIPKA NAHORU

Posun vybrané položky dolů v seznamu Oblíbené v dialogovém okně Uspořádat oblíbené položky

ALT+ŠIPKA DOLŮ

Otevření Centra oblíbených položek a zobrazení oblíbených položek

ALT+C

Otevření Centra oblíbených položek a zobrazení historie

CTRL+H

Otevření Centra oblíbených položek a zobrazení informačních kanál��

CTRL+J

Otevření a ukotvení Centra oblíbených položek a zobrazení informačních kanálů

CTRL+SHIFT+J

Otevření nabídky Přidat k oblíbeným položkám (nebo otevření nabídky Odebírat tento informační kanál při náhledu informačního kanálu)

ALT+Z

Otevření nabídky Oblíbené položky z panelu nabídek

ALT+K

Zobrazení všech informačních kanálů (v prohlížeči informačních kanálů)

ALT+I

Označení informačního kanálu jako přečteného (v prohlížeči informačních kanálů)

ALT+M

Umístění kurzoru do pole Hledat v prohlížeči informačních kanálů

ALT+S

Úprava

Tabulka s popisem klávesových zkratek pro úpravu webových stránek

Akce
Kombinace kláves

Odebrání vybraných položek a jejich zkopírování do schránky

CTRL+X

Zkopírování vybraných položek do schránky

CTRL+C

Vložení obsahu schránky do vybraného umístění

CTRL+V

Výběr všech položek na aktuální webové stránce

CTRL+A

Použití informačního panelu

Tabulka s popisem klávesových zkratek pro práci s informačním panelem

Akce
Kombinace kláves

Aktivace informačního panelu

ALT+N

Klepnutí na informační panel

MEZERNÍK

Poznámka