Při nastavení sítě systém Windows automaticky vytvoří pracovní skupinu a dá jí název. Můžete se připojit ke stávající pracovní skupině v síti nebo vytvořit novou.

 1. Otevřete ovládací panel Systém klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Systém.

 2. Ve skupinovém rámečku Název počítače, doména a nastavení pracovní skupiny klepněte na odkaz Změnit nastavení. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 3. Na kartě Název počítače klepněte na tlačítko Změnit.

 4. Ve skupinovém rámečku Je členem klepněte na přepínač Pracovní skupiny a proveďte některý z následujících kroků:

  • Chcete-li se připojit ke stávající pracovní skupině, zadejte název pracovní skupiny, k níž se chcete připojit, a klepněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li vytvořit novou pracovní skupinu, zadejte název pracovní skupiny, kterou chcete vytvořit, a klepněte na tlačítko OK.

   Pokud změníte název stávající pracovní skupiny, vytvoří se nová pracovní skupina s daným názvem.

  Obrázek dialogového okna Změny názvu počítače nebo domény
  Dialogové okno Změny názvu počítače nebo domény

  Pokud byl počítač před připojením k pracovní skupině členem domény, bude z domény odebrán a účet počítače v této doméně bude zakázán.

Poznámka

 • Pokud síť zahrnuje počítače se systémem Windows XP, bude možná třeba v těchto počítačích změnit název pracovní skupiny, aby odpovídal názvu pracovní skupiny v počítačích s touto verzí systému Windows. Jinak by mohly být potíže se zobrazením všech počítačů v síti a s připojením k těmto počítačům.