Tento článek obsahuje informace o tom, jak spravovat aktualizace napříč sítí a jak vyhledat vhodné aktualizace pro každý počítač v síti. Každý počítač v síti potřebuje aktualizace navržené pro verzi systému Windows, která je v počítači spuštěná. Například počítač se systémem Windows XP potřebuje jiné aktualizace než počítač s touto verzí systému Windows.

Aktualizace počítačů v domácí síti

Nejjednodušší způsob, jak udržet domácí síť v aktuálním stavu, je zapnout v každém počítači automatické aktualizace systému Windows. Použijte doporučené nastavení, aby systém Windows mohl pravidelně kontrolovat a instalovat aktualizace nezávisle na tom, kdo počítač používá. Více informací naleznete v části Principy Windows automatických aktualizací.

Správa aktualizací pro počítače v kancelářské síti

Jste-li správce systému pro danou síť, můžete pomocí následujících možností udržet všechny počítače v síti v aktuálním stavu.

  • Ujistěte se, že automatické aktualizace systému Windows jsou nastaveny tak, jak mají být nastaveny všechny počítače v síti. Pro správu nastavení automatických aktualizací systému Windows pro každý počítač použijte nastavení Zásad skupiny pro službu Windows Update.

  • Aktualizace pro různé verze systému Windows naleznete v online Katalogu aktualizací systému Windows.

  • Chcete-li získat další informace o tom, jak aktualizovat operační systémy Windows a další produkty společnosti Microsoft používané v rámci firemní brány firewall, přejděte na web služby WSUS (Windows Server Update Services). Tato služba pomáhá správcům určit cílové systémy pro implementaci aktualizací, definovat uživatelskou interakci s aktualizacemi, naplánovat frekvenci a prioritu aktualizací a další akce.