Instalace aktualizace Windows Vista Service Pack 1 (SP1)

Aktualizace Windows Vista Service Pack 1 (SP1) obsahuje řadu důležitých aktualizací, které pomáhají zajistit vyšší spolehlivost, výkon a zabezpečení systému Windows Vista. Další informace naleznete online v tématu Co je součástí aktualizace Windows Vista Service Pack 1 (SP1).

Jak získat aktualizaci SP1

Doporučená (a nejjednodušší) cesta k získání aktualizace SP1 je zapnout automatické aktualizace v ovládacím panelu Windows Update a vyčkat, dokud systém Windows Vista neoznámí, že aktualizace SP1 je připravena k instalaci. Instalaci spustíte pouhými několika kliknutími myši. Zbytek procesu proběhne zcela automaticky.

Poznámka

Ověření, zda je aktualizace SP 1 již nainstalovaná

 • Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte pravým tlačítkem myši na položku Počítač a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

  Je-li aktualizace Service Pack 1 uvedena v části Edice systému Windows, znamená to, že je nainstalována v počítači a následující pokyny není třeba provádět.

Zobrazit vše

Než začnete

Před instalací aktualizace SP1 doporučujeme provedení následujícího postupu:

 • Přihlaste se k počítači pomocí účtu správce, ujistěte se, že jsou všichni ostatní uživatelé odhlášení, a ukončete všechny otevřené aplikace.

 • Zálohujte důležité soubory do externího umístění, například na externí pevný disk, disk DVD nebo CD nebo na jednotku USB Flash. Další informace získáte vyhledáním slova „zálohování“ v Nápovědě a podpoře systému Windows.

 • Používáte-li přenosný počítač, připojte jej k elektrické zásuvce střídavého proudu a během instalace jej neodpojujte ani nerestartujte.

 • V případě potřeby aktualizujte příslušné ovladače zařízení. Tuto aktualizaci lze provést pomocí služby Windows Update nebo na webu výrobce těchto ovladačů. Další informace získáte v části Aktualizace ovladače hardwaru, který správně nefunguje.

 • Pokud používáte nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) připojený k počítači, odpojte před instalací aktualizace SP1 propojovací sériový kabel. Instalace se automaticky pokusí zjistit zařízení připojená k sériovým portům a zařízení nepřerušitelného zdroje napájení mohou při procesu zjišťování způsobovat problémy. Počítač může zůstat připojen k nepřerušitelnému zdroji napájení.

 • Některé typy antivirového softwaru mohou bránit instalaci aktualizace SP1 nebo ji mohou zpomalit. Můžete zkusit dočasně zakázat antivirový software. Pokud tak učiníte, berte ohled na všechna rizika s tím spojená a po dokončení instalace aktualizace Service Pack software znovu povolte.

 • Instalace aktualizace SP1 vyžaduje dostatek volného místa na disku (i když většina tohoto místa bude po instalaci uvolněna). Pokud je nutné uvolnit místo na disku, přejdete online na téma Strategie uvolnění místa na disku.

  Metoda instalace Přibližné požadované volné místo na disku
  Metoda instalace

  Windows Update

  Přibližné požadované volné místo na disku
  • Procesory x86: 1 200 MB

  • Procesory x64: 1 500 MB

  Metoda instalace

  Stažení aktualizace SP1 z webu společnosti Microsoft

  Přibližné požadované volné místo na disku
  • Procesory x86: 2 500 MB až 5 450 MB

  • Procesory x64: 4 100 MB až 7 850 MB

  Metoda instalace

  Integrovaná instalace pro velké podniky a odborníky na IT

  Přibližné požadované volné místo na disku
  • 15 GB

Instalace aktualizace SP1 pomocí služby Windows Update (doporučeno)

Je-li počítač nastaven na automatickou instalaci aktualizací, budete k instalaci aktualizace SP1 vyzváni službou Windows Update. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud jste nebyli vyzváni k instalaci aktualizace SP1, proveďte následující postup:

Instalace aktualizace SP1 pomocí služby Windows Update

 1. Přesvědčte se, že jste připojeni k síti Internet.

 2. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Všechny programy a poté na položku Windows Update.
 3. V levém podokně klikněte na odkaz Vyhledat aktualizace.

 4. Klikněte na možnost Zobrazit dostupné aktualizace. V seznamu aktualizací vyberte položku Aktualizace Service Pack systému MicrosoftWindows (KB936330) a poté klikněte na tlačítko Nainstalovat. Obrázek ikony znaku zabezpečení Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  Poznámky

  • Pokud není aktualizace SP1 v seznamu uvedena, pravděpodobně bude nutné před její instalací nainstalovat některé další aktualizace. Nainstalujte všechny aktualizace označené jako Doporučené nebo Důležité, vraťte se na stránku služby Windows Update a klikněte na odkaz Vyhledat aktualizace.

  • Pokud ani po instalaci doporučených nebo důležitých aktualizací není aktualizace SP1 stále uvedena, může to být způsobeno jinými podmínkami, které brání službě Windows Update, aby vám aktualizaci SP1 nabídla. Další informace naleznete na webu společnosti Microsoft.

 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Během instalace může být počítač několikrát restartován.

 6. Po dokončení instalace se při výzvě k přihlášení systému Windows přihlaste k počítači. Může se zobrazit zpráva s informací o tom, zda byla aktualizace úspěšně dokončena.

 7. Pokud jste zakázali antivirový software, povolte jej.

Ruční instalace aktualizace SP1 pomocí služby Stažení softwaru

Pokud máte problémy se získáním aktualizace Service Pack ze služby Windows Update, můžete stáhnout aktualizaci SP1 jako samostatný instalační balíček z webu služby Stažení softwaru a pak ručně nainstalovat aktualizaci SP1.

Ruční instalace aktualizace SP1 pomocí samostatného instalačního balíčku

 1. Podle toho, zda používáte 32bitovou nebo 64bitovou verzi systému Windows Vista, stáhněte si aktualizaci pro 32bitové verze systému nebo pro 64bitové verze.

  • Chcete-li zjistit, zda používáte 32bitovou nebo 64bitovou verzi systému Windows Vista, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte pravým tlačítkem myši na položku Počítač a poté klikněte na příkaz Vlastnosti.
 2. Chcete-li aktualizaci SP1 nainstalovat okamžitě, klikněte na tlačítko Otevřít nebo Spustit a postupujte podle pokynů na obrazovce. Chcete-li ji nainstalovat později, kliknutím na tlačítko Uložit zkopírujte instalační soubor do počítače. Jakmile budete chtít tuto aktualizaci Service Pack nainstalovat, otevřete soubor, který jste zkopírovali do počítače.

 3. Na stránce Vítá vás aktualizace Windows Vista Service Pack 1 klikněte na tlačítko Nainstalovat.

 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Během instalace může být počítač několikrát restartován.

 5. Po dokončení instalace se při výzvě k přihlášení systému Windows přihlaste k počítači. Zobrazí se zpráva s informací o tom, zda byla aktualizace úspěšně dokončena.

 6. Pokud jste zakázali antivirový software, povolte jej.

Ruční instalace aktualizace SP1 z instalačního disku DVD

U společnosti Microsoft si můžete objednat disk DVD obsahující aktualizaci SP1. Další informace naleznete na webu společnosti Microsoft.

Ruční instalace aktualizace SP1 z instalačního disku DVD

 1. Vložte disk do počítače s aktuální verzí systému Windows Vista. Měl by se automaticky otevřít průvodce instalací aktualizace Windows Service Pack.

  Pokud se průvodce nezobrazí, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na položku Počítač, klikněte pravým tlačítkem myši na jednotku obsahující instalační disk a pak klikněte na příkaz Nainstalovat nebo spustit program.
 2. Na stránce Vítá vás aktualizace Windows Vista Service Pack 1 klikněte na tlačítko Nainstalovat.

 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Během instalace může být počítač několikrát restartován.

 4. Po dokončení instalace se při výzvě k přihlášení systému Windows přihlaste k počítači. Zobrazí se zpráva s informací o tom, zda byla aktualizace úspěšně dokončena.

 5. Pokud jste zakázali antivirový software, povolte jej.

Odinstalace aktualizace SP1

Pokud jste aktualizaci SP1 nainstalovali sami, můžete ji odinstalovat. Pokud byl však počítač dodán s již nainstalovanou aktualizací SP1 (integrovaná instalace), nelze jej odinstalovat.

Odinstalace aktualizace SP1

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, dále na příkaz Ovládací panely a poté na příkaz Programy.
 2. Ve skupinovém rámečku Programy a funkce klikněte na položku Zobrazit nainstalované aktualizace.

 3. Na stránce Odinstalovat aktualizaci klikněte na položku Aktualizace Service Pack systému MicrosoftWindows (KB936330) a poté klikněte na tlačítko Odinstalovat.

 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Pomozte zajistit zabezpečení a udržujte počítač v aktuálním stavu

Využívejte všechny způsoby, kterými vám může systém Windows pomoci udržovat váš počítač maximálně zabezpečený.

 • Nainstalujte antivirový program. Antivirové programy vyhledávají viry, které se pokoušejí získat přístup k vašim e-mailům, operačnímu systému nebo souborům, a mohou pomoci chránit váš počítač. Chcete-li antivirový program vyhledat, přejděte na webovou stránku Windowsposkytovatelů zabezpečovacího softwaru na webu společnosti Microsoft.

 • Neotevírejte přílohy e-mailů.Mnohé viry jsou připojeny k e-mailovým zprávám a rozšíří se ihned po otevření e-mailové přílohy. Doporučujeme neotevírat přílohy, nejedná-li se o soubory, které očekáváte. Aplikace Microsoft Outlook a Windows Mail pomáhají blokovat potenciálně nebezpečné přílohy.

 • Používejte bránu firewall. Brána ‌ Windows Firewall nebo jiný program brány firewall vás může upozorňovat na hrozby zabezpečení. Může také zabránit virům, červům a hackerům pokoušet se o stahování potenciálně škodlivých programů do počítače.

 • Používejte nejnovější verzi aplikace Internet Explorer. Aplikace Internet Explorer 8 obsahuje vylepšení zabezpečení a ochranu osobních údajů, jako jsou filtry SmartScreen a Procházení se službou InPrivate, které mohou pomoci chránit váš počítač, takže můžete procházet web s vyšší důvěrou. Další informace získáte na webové stránce aplikace Internet Explorer na webu systému Windows.