Pomocí technologie písem ClearType lze text na obrazovce zobrazit téměř tak ostře a čistě jako u textu vytištěného na papíře. V této verzi systému Windows je tato technologie ve výchozím nastavení zapnuta.

K plnému využití technologie ClearType je zapotřebí vysoce kvalitní monitor s plochou obrazovkou, například monitor LCD nebo plazmový monitor. I u monitoru s klasickou obrazovkou lze pomocí technologie ClearType dosáhnout zlepšení čitelnosti.

Optimalizace technologie ClearType

Čitelnost položek na obrazovce lze dále zlepšit pomocí online nástroje pro optimalizaci.

Zapnutí technologie ClearType

  1. Otevřete ovládací panel Nastavení vzhledu klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Vzhled a přizpůsobení, klepnutím na položku Individuální nastavení a potom klepnutím na položku Barevné schéma. Pokud se nezobrazí dialogové okno Nastavení vzhledu, klepněte ve spodní části stránky na odkaz Otevřít klasické vlastnosti vzhledu.

  2. Klepněte na tlačítko Efekty.

  3. V dialogovém okně Efekty zaškrtněte políčko Používat metodu vyhlazování hran rastrových písem.

  4. Vyberte v seznamu metodu ClearType a klepněte na tlačítko OK.

Poznámka

  • Bez ohledu na to, zda v seznamu vyberete metodu Standardní nebo ClearType, vždy je nutné mít grafickou kartu a monitor, které podporují zobrazování nejméně 256 barev. Nejlepších výsledků dosáhnete, máte-li k dispozici podporu režimů Vysoká (24bitové barvy) nebo Nejvyšší (32bitové barvy). Kvalitu barev lze změnit pomocí Ovládacích panelů v okně Nastavení zobrazení.

    Otevřete ovládací panel Nastavení zobrazení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Vzhled a přizpůsobení, klepnutím na položku Individuální nastavení a potom klepnutím na položku Nastavení zobrazení.