Zlepšení viditelnosti v počítači (optimalizace vizuálního zobrazení)

Pokud máte někdy potíže se zřetelností položek na obrazovce, můžete upravit nastavení, aby byly text a obrázky na obrazovce větší nebo aby byl lepší kontrast mezi položkami na obrazovce, nebo si můžete nechat nahlas přečíst text na obrazovce.

Tato nastavení můžete změnit na panelu Centrum usnadnění přístupu na stránce Nastavit zřetelnější zobrazení.

 1. Otevřete stránku Nastavit zřetelnější zobrazení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Usnadnění přístupu, klepnutím na položku Centrum usnadnění přístupu a potom klepnutím na odkaz Nastavit zřetelnější zobrazení.

 2. Vyberte možnosti, které chcete používat:

  • Vybrat barevné schéma Vysoký kontrast. Tato možnost umožňuje nastavit vysoce kontrastní barevné schéma, které zvýší barevný kontrast některých textů a obrázků na obrazovce počítače, díky čemuž budou tyto položky lépe odlišené a snadněji rozpoznatelné.

  • Zapnout nástroj Narrator. Tato možnost nastaví spuštění programu Narrator při vašem přihlášení k počítači. Program Narrator nahlas čte text na obrazovce a popisuje některé události (například zobrazení chybové zprávy), ke kterým dojde, když používáte počítač.

  • Zapnout funkci Popis zvuku. Tato možnost nastaví spuštění funkce Popis zvuku při vašem přihlášení k počítači. Funkce Popis zvuku popisuje dění na videozáznamech.

  • Zapnout program Lupa. Tato možnost nastaví spuštění programu Lupa při vašem přihlášení k počítači. Program Lupa zvětšuje část obrazovky, na kterou ukazuje myš, a je obzvlášť užitečný při zobrazení objektů, které nejsou dostatečně zřetelné.

  • Upravit barvy a průhlednost okrajů oken. Tato možnost umožňuje změnit vzhled okrajů oken, aby byly lépe viditelné.

  • Zobrazovat vybraný obdélník silněji. Tato možnost zesílí obdélník okolo aktuálně vybrané položky v dialogových oknech, aby byla aktuální položka zřetelnější.

  • Nastavit tloušťku blikajícího kurzoru. Díky této možnosti bude blikající kurzor v dialogových oknech a programech silnější a lépe viditelný.

  • Vypnout všechny nadbytečné animace. Tato možnost vypne animační efekty, například efekty postupného blednutí, při zavírání oken nebo jiných prvků.

  • Odebrat snímky pozadí. Tato možnost vypne všechny nedůležité, překrývající se snímky obsahu a pozadí, což zvýší zřetelnost a přehlednost obrazovky.