Pokud počítač není vybaven televizním tunerem, budete k přehrávání a nahrávání televizního vysílání v aplikaci Windows Media Center potřebovat volitelný analogový nebo digitální televizní tuner.

Zde najdete odpovědi na některé běžné dotazy týkající se správy nahraných televizních pořadů.

Zobrazit vše

Jak změním výchozí nastavení ukládání nahraných pořadů?

Postup změny jednotky, na kterou se všechny pořady nahrávají

 1. Na obrazovce start přejděte na možnost Úkoly, klepněte na možnost Nastavení, klepněte na možnost Televize, klepněte na možnost Nahrávání a klepněte na možnost Úložiště pro nahrávání.

 2. Pomocí tlačítek - a + pod nadpisem Nahrávat na jednotku vyberte jednotku, na kterou se mají pořady nahrávat. U vybrané jednotky se zobrazuje, kolik místa na disku je k dispozici pro nahrávání televizních pořadů.

  Nahrávání rozlišuje čtyři druhy schopnosti ukládání: dostupné místo pro nahrávání, mezipaměť pro zastavení živého televizního vysílání, nahrávání televizních pořadů a další obsah.

  Obrázek úložiště pro nahrávání
  Úložiště pro nahrávání

Postup nastavení limitu úložiště pořadů

 1. Na obrazovce start přejděte na možnost Úkoly, klepněte na možnost Nastavení, klepněte na možnost Televize, klepněte na možnost Nahrávání a klepněte na možnost Úložiště pro nahrávání.

 2. Pomocí tlačítek - a + pod nadpisem Limit úložiště pořadů zvolte limit místa na disku pro nahrávání. Rozsah volby závisí na velikosti pevného disku nebo oddílu zvoleného jako úložiště pro nahrávání.

Postup nastavení kvality nahrávání

 1. Na obrazovce start přejděte na možnost Úkoly, klepněte na možnost Nastavení, klepněte na možnost Televize, klepněte na možnost Nahrávání a klepněte na možnost Úložiště pro nahrávání.

 2. Pomocí tlačítek - a + pod nadpisem Kvalita záznamu zvolte kvalitu nahrávání. Nastavení kvality nahrávání ovlivňuje velikost diskového prostoru použitého pro nahrávání televizních pořadů. Zvolíte-li například možnost Nejvyšší na diskové jednotce, která má nastavený limit úložiště pořadů 60 GB, můžete nahrát 22 hodin televizního vysílání, zatímco pokud zvolíte možnost Dobrá, můžete nahrát 42 hodin vysílání.

Jak odstraním nahrané televizní pořady?

Máte možnost volby z několika nastavení nahrávání, která vám pomohou uchovat pořady, které chcete a současně zajistit dostatek volného místa na disku, abyste mohli nadále nahrávat nové pořady. Pokud naplánujete libovolný typ nahrávání, použije aplikace Windows Media Center výchozí nastavení nahrávání. Specifická nastavení lze provést výběrem možnosti Upřesnit možnosti nahrávání.

Chcete-li uložit nahrané televizní pořady, vyberte možnost Ponechat (Výchozí možnost je Ponechat dokud nebude potřeba místo). V takovém případě jsou nahrávky mazány v závislosti na vašich preferencích.

Postup výběru možnosti Ponechat u nahraných televizních pořadů

 1. Na obrazovce start přejděte na možnost Úkoly, klepněte na možnost Nastavení a klepněte postupně na možnost Televize, Nahrávání a Výchozí nastavení nahrávání.

 2. Pomocí tlačítek - a + vyberte některou z následujících možností volby Uchovat:

  • Dokud nebude potřeba místo

  • 1 týden

  • Do přehrání

  • Do ručního odstranění

 3. Klepněte na tlačítko Uložit.

Postup ručního odstranění televizního pořadu

 1. Na obrazovce start se přesuňte na možnost Televize a filmy a pak klepněte na možnost Nahrané televizní pořady.

 2. Klepněte na pořad, který chcete odstranit.

 3. Na obrazovce Informace o pořadu klepněte na příkaz Odstranit.

 4. Klepnutím na tlačítko Ano potvrďte odstranění nahraného pořadu.

Proč se pořady nenahrávají?

Je možné, že máte uloženo příliš mnoho nepřehraných pořadů, které zaplnily volné místo na disku a způsobují, že další již nelze nahrát. Doporučujeme projít pořady a zkontrolovat, jsou-li označeny Uchovat do ručního odstranění nebo Uchovat do přehrání. Aplikace Windows Media Center nevymazává tyto pořady, když má nahrát nové.

Jak postupovat, není-li volné místo na disku pro nahrání televizního programu?

Není-li k dispozici volné místo na disku, pokusí se aplikace Windows Media Center vyhledat nahrané televizní pořady, které mohou být smazány, aby se uvolnilo místo pro nové nahrávání. Pokud není nalezena žádná nahrávka, kterou je možné smazat, nebude nový televizní pořad nahrán. Chcete-li uvolnit místo na disku, doporučujeme upravit nastavení volby Uchovat, zkrátit dobu nahrávání před a po vysílání pořadu nebo upravit kvalitu nahrávky. Čím vyšší je kvalita nahrávky, tím více místa na disku nahrávka zabírá. Potřebujete-li více místa, doporučujeme použít externí pevný disk.

 1. Na obrazovce start přejděte na možnost Úkoly, klepněte na možnost Nastavení a klepněte postupně na možnost Televize, Nahrávání a Výchozí nastavení nahrávání.

 2. Pomocí tlačítek - a + upravte jedno nebo více nastavení.

 3. Klepněte na tlačítko Uložit.

Chcete-li se dozvědět, kolik zaznamenaných televizních pořadů se vejde do vašeho počítače, zvolte pomocí tlačítek - a + jednotku a aplikace Windows Media Center automaticky zobrazí dostupné místo pro ukládání v gigabytech (GB) a také v podobě dostupné délky nahrávky. Například na jednotce D: zobrazí aplikace Windows Media Center 100 GB místa, což znamená více než 70 hodin dostupného prostoru pro nahrávání.

Chcete-li se dozvědět, jak uvolnit místo na disku pro vysílání seriálů, přečtěte si níže odpověď na otázku Jakým způsobem jsou spravována probíhající nahrávání vysílání seriálů?

Jak dlouho uchovává aplikace Windows Media Center nahrávky na pevném disku?

Pokud neupravíte Nastavení nahrávání na vámi upřednostňovanou volbu, zůstává nahrávka na pevném disku do té doby, než je potřeba místo pro nové nahrávky.

Jakým způsobem jsou spravována probíhající nahrávání vysílání seriálů?

Aplikace Windows Media Center nahrává nejnovější vysílané epizody seriálů, přičemž odstraňuje starší nahrávky stejného seriálu (bez ohledu na to, jestli byly shlédnuty nebo ne).

Postup nastavení počtu uchovaných nahrávek seriálu

 1. Na obrazovce start přejděte na možnost Televize a filmy, klepněte na možnost Nahrané televizní pořady a pak klepněte na možnost Zobrazit naplánované.

 2. Klepněte na možnost Seriály.

 3. Klepněte na jméno seriálu v seznamu vpravo.

 4. Klepněte na možnost Nastavení seriálu.

 5. Změňte nastavení volby Uchovat.

Jak lze zrušit nahrávání seriálů?

Zrušení nahrávání seriálů

 1. Na obrazovce start přejděte na možnost Televize a filmy, klepněte na možnost Nahrané televizní pořady a pak klepněte na možnost Zobrazit naplánované.

 2. Klepněte na možnost Seriály.

 3. V seznamu na pravé straně klepněte na seriál, který chcete přestat nahrávat.

 4. Klepněte na možnost Zrušit seriál.

 5. Klepnutím na tlačítko Ano potvrďte, že chcete zrušit nahrávání seriálu.

Jak lze změnit nastavení nahrávání pro budoucí nahrávky?

Nastavení jednotlivých pořadů či seriálů lze změnit po tom, co byly naplánovány v části Nastavení seriálů.

Postup nastavení, kdy mají být pořady odstraňovány

 1. Na obrazovce start přejděte na možnost Úkoly, klepněte na možnost Nastavení a klepněte postupně na možnost Televize, Nahrávání a Výchozí nastavení nahrávání.

 2. Pomocí tlačítek - a + upravte nastavení volby Uchovat. Projděte možnosti nastavení a zvolte, jak dlouho má být každý nahraný pořad uchováván na pevném disku. Další informace o různých možnostech volby Uchovat naleznete v tématu Nahrávání televizního vysílání.

Postup změny kvality nahrávání

Kvalita obrazu nahrávky určuje, jak velký bude výsledný soubor na pevném disku. Zvolíte-li možnost Nejvyšší, je televizní signál nahrán s nejčistším a nejdetailnějším obrazem a také vytvoří největší soubor na pevném disku.

Kvalita také ovlivňuje velikost diskového prostoru použitého pro nahrávání televizních pořadů. Zvolíte-li možnost Nejvyšší na diskové jednotce, která má nastavený limit úložiště pořadů 60 GB, můžete nahrát 22 hodin televizního vysílání, zatímco pokud zvolíte možnost Dobrá, můžete nahrát 42 hodin televizního vysílání.

 1. Na obrazovce start přejděte na možnost Úkoly, klepněte na možnost Nastavení a klepněte postupně na možnost Televize, Nahrávání a Výchozí nastavení nahrávání.

 2. Pomocí tlačítek - a + pod nadpisem Kvalita zvolte možnost označující požadovanou kvalitu záznamu: Dostačující, Dobrá, Vyšší nebo Nejvyšší.

  Pořady na digitálních televizních kanálech jsou nahrávány pouze v nejvyšší kvalitě, aby si uchovaly vysoký obrazový detail a vysokou kvalitu zvuku ve vysokém rozlišení. V důsledku toho je velikost souboru s nahrávkou pořadu digitální televize s vysokým rozlišením a nastavením kvality nahrávání na Nejvyšší větší, než velikost souboru nahrávky pořadu analogové televize ve standardním rozlišení při nastavení kvality na Nejvyšší.

Postup volby upřednostňovaného jazyka zvukové stopy

 1. Na obrazovce start přejděte na možnost Úkoly, klepněte na možnost Nastavení a klepněte postupně na možnost Televize, Nahrávání a Výchozí nastavení nahrávání.

 2. Pomocí tlačítek - a + pod nadpisem Upřednostňovaný jazyk zvukové stopy vyberte možnost Angličtina nebo Libovolný jazyk.

Co je to ochrana proti kopírování a jak se mě týká?

Některé digitální mediální soubory jsou chráněny pomocí práv k užívání médií, aby se předešlo jejich nelegálnímu šíření. Tato práva určují, jak můžete daný soubor používat. Práva k užívání médii mohou například určit, zda lze synchronizovat soubor na přenosné zařízení nebo zda jej lze přehrát v jiném počítači. Konkrétní podmínky práv k užívání médií jsou stanoveny osobou nebo společností, která poskytla soubor, případně vysílatelem televizního signálu, který poskytl obsah. V aplikaci Windows Media Center nelze přehrát chráněné soubory, dokud nestáhnete práva k užívání daného obsahu.

Práva k užívání médií lze získat různými způsoby, ale nejobvyklejším způsobem je stáhnout je od poskytovatelů obsahu (což jsou například nahrávací společnosti). Poskytovatel obsahu vám může udělit práva k užívání v okamžiku, kdy stahujete daný soubor. V jiném případě se aplikace Windows Media Center při přehrání souboru, ke kterému nemáte práva k užívání, pokusí tato práva automaticky získat nebo vás vyzve k jejich obstarání.

Některý obsah televizního vysílání může být navíc označen jako chráněný vlastníkem televizního obsahu, vysílatelem nebo původcem. Podmínky ochrany obsahu jsou stanoveny poskytovatelem obsahu a vysílány společně s televizním pořadem. Je-li pořad nahráván, jsou podmínky ochrany obsahu uloženy v souboru s nahrávkou televizního vysílání a jejich dodržení je vynuceno při přehrání.

Přehrávání některých pořadů nebo částí nahraných pořadů může být omezeno pouze na konkrétní aplikaci Windows Media Center, ve které byly nahrány. Pokusíte-li se přehrát soubor s nahrávkou televizního vysílání na jiném počítači, obdržíte upozornění, že se jedná o zakázaný obsah a nelze jej přehrát.

Některé chráněné mediální soubory nebo části souborů mohou mít navíc práva k užívání médií, jejichž platnost po určité době vyprší. Pokusíte-li se o přístup k mediálnímu souboru po tom, co práva k jeho užívání vyprší, obdržíte upozornění, že tento soubor již není k dispozici. Může se stát, že pro přehrání některých souborů s chráněným obsahem bude nutné změnit nastavení rozlišení obrazovky a typu připojení. Chcete-li získat další informace, naleznete je v tématu Poradce při potížích s disky DVD a filmy nebo se obraťte na výrobce vašeho hardwaru.

Poznámka

 • V aplikaci Windows Media Center můžete snadno kopírovat, vypalovat, ukládat a uspořádat vlastní hudbu, videozáznamy, obrázky a nahrané televizní pořady. Respektujte prosím duševní vlastnictví ostatních a nekopírujte ani jinak nepoužívejte autorsky chráněné materiály bez povolení. Mezi materiály, které mohou být autorsky chráněné, patří dokumentace, grafika, texty, fotografie, kliparty, animace, filmy nebo videoklipy, jakož i zvukové soubory a skladby (včetně těch, které jsou zakódované ve formátu MP3).

  Neoprávněným používáním autorsky chráněných materiálů může dojít k porušení autorských zákonů Spojených států amerických a mezinárodních autorských zákonů a můžete být postiženi podle trestního nebo občanského práva. Kopírováním nebo sdílením neoprávněných materiálů také dochází k porušení Podmínek použití, které jste přijali při instalaci systému Windows Vista. Další informace o Podmínkách použití naleznete zde.