Zde jsou uvedeny odpovědi na nejčastější dotazy týkající se informací o médiích. Pokud zde není uvedena otázka, která vás zajímá, naleznete více informací v online tématu Windows Media Player, nejčastější dotazy.

Zobrazit vše

Jak souvisí obrázek na obalu alba s informacemi o médiích?

Obrázek alba je typem informací o médiích. Když kopírujete hudbu z disku CD v programu Windows Media Player, obrázek alba je obvykle stažen z Internetu současně s ostatními informacemi o médiu. Další informace o obrázku alba naleznete v tématu Přidání nebo změna obrázku alba.

Je možné volit poskytovatele dat pro stahování informací o médiích?

Do jisté míry. Když kopírujete hudbu z disku CD, přehrávač se pokusí stáhnout informace z databáze společnosti Microsoft a pak tyto informace přidá do souborů WMA nebo MP3, které přidá do knihovny. Online databáze obsahuje informace o médiích od většího počtu poskytovatelů dat. Uživatel nemůže měnit online databázi ani poskytovatele dat, které program Windows Media Player použije při kopírování hudby z disku CD.

Když přepnete na zobrazení informačního centra při přehrávání hudebního souboru z vaší knihovny, program Windows Media Player zobrazí některé informace o médiu, které jsou v příslušném souboru, jako například název skladby, název alba a jméno interpreta. V závislosti na použitém souboru a internetovém obchodě může přehrávač zobrazit také některé další informace o médiu, které v souboru nejsou, jako například životopis interpreta, recenzi alba a hudební doporučení. (Chcete-li přepnout na zobrazení informačního centra při přehrávání hudebního souboru, klepněte na kartu Přehrávání, pravým tlačítkem myši klepněte na oblast, kde se zobrazují videa a vizualizace, a potom klepněte na příkaz Zobrazení informačního centra.)

Doplňkové informace o médiích se získávají z internetového obchodu, který je právě aktivní. Pokud se chcete podívat, zda nejsou k dispozici další doplňkové informace o médiu, zkuste přepnout na jiný internetový obchod. Informace o přepínání mezi internetovými obchody naleznete v tématu Nakupování online.

Podporuje program Windows Media Player značky ID3?

Ano. Program Windows Media Player dokáže číst a zapisovat informace o médiích ve formátu ID3v2. Dokáže také číst informace o médiích ve formátu ID3v1.

ID3 je název standardu pro přidávání informací o médiích do digitálního mediálního souboru. ID3v1 je první verzí tohoto standardu, ID3v2 je druhou verzí.

Jak se dá nastavit program Windows Media Player, aby automaticky opravoval informace o médiích v souborech?

Program Windows Media Player dokáže automaticky prohledávat soubory v knihovně a stahovat chybějící informace o médiích, případně se může pokusit opravit nesprávné informace o médiu. Chcete-li toto nastavení změnit, postupujte takto:

 1. Klepněte na šipku pod kartou Knihovna a potom klepněte na příkaz Další možnosti.

 2. Ve skupinovém rámečku Automatické aktualizace informací o médiích pro soubory zaškrtněte políčko Načíst další informace z Internetu.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li, aby přehrávač pouze doplňoval do souborů chybějící informace, vyberte přepínač Pouze doplnit chybějící informace.

  • Pokud chcete, aby přehrávač přepisoval všechny informace o médiích v souborech, vyberte přepínač Přepsat všechny informace o médiích.

   Tuto možnost používejte s rozvahou. Pokud jste v souborech ručně upravili informace o médiích, mohou být tyto změny touto možností přepsány.

Jak se dá zabránit automatickému přepisování informací o médiích v souborech programem Windows Media Player?

Může být nastavena možnost Přepsat všechny informace o médiích. Doporučujeme místo toho použít možnost Pouze doplnit chybějící informace. Další informace naleznete v tomto tématu v odpovědi na otázku týkající se nastavení přehrávače tak, aby automaticky opravoval informace o médiích.

Jak nastavit program Windows Media Player, aby při aktualizaci informací o médiích v knihovně aktualizoval název souboru položky?

Když program Windows Media Player zkopíruje hudbu z disku CD, pojmenuje soubory podle vzoru, který jste nastavili (například „01-Název_skladby-Název_interpreta.WMA“). Možná máte v počítači hudební soubory, které byly vytvořeny kopírováním z disku CD jiným programem a jejich názvy neodpovídají způsobu, kterému dáváte přednost.

Chcete-li, aby program Player změnil názvy hudebních souborů, aby odpovídaly nastavení kopírování z disku CD, postupujte následujícím způsobem.

 1. Klepněte na šipku pod kartou Knihovna a potom klepněte na příkaz Další možnosti.

 2. Ve skupinovém rámečku Automatické aktualizace informací o médiích pro soubory zaškrtněte políčko Přejmenovat hudební soubory pomocí nastavení kopírování hudby.

  Soubory mohou být přejmenovány, když dojde k aktualizaci některé informace o médiu (ručně nebo automaticky programem Windows Media Player).

Jak nastavit program Windows Media Player, aby při aktualizaci informací o médiích v knihovně přesunul soubory do příslušných složek interpreta a alba v počítači?

Když program Windows Media Player zkopíruje hudbu z disku CD, pojmenuje soubory způsobem, kterému dáváte přednost, a pak je uloží do podsložky podle jména interpreta a názvu alba. Ve výchozím nastavení při změně informací o médiích (například při změně jména interpreta nebo názvu alba) zůstane soubor ve stejném fyzickém umístění.

Pokud chcete, můžete nastavit program Player tak, aby při změně informací o médiích v souboru automaticky přesouval soubory do příslušných složek interpreta nebo alba. Chcete-li zapnout toto nastavení, postupujte takto:

 1. Klepněte na šipku pod kartou Knihovna a potom klepněte na příkaz Další možnosti.

 2. Ve skupinovém rámečku Automatické aktualizace informací o médiích pro soubory zaškrtněte políčko Změnit uspořádání skladeb ve složce zkopírované hudby podle nastavení kopírování.

  Soubory mohou být přemístěny, když dojde k aktualizaci některé informace o médiu (ručně nebo automaticky programem Windows Media Player).

Jak zabezpečím, aby nedošlo k přepsání mých hodnocení jinými uživateli počítače?

Odpověď na tuto otázku závisí na konfiguraci daného počítače. Pokud se k počítači všichni uživatelé přihlašují pomocí jediného uživatelského účtu, pak neexistuje způsob, jak zabránit jinému uživateli v přepsání vašich hodnocení, pokud se též rozhodne hodnotit položky v knihovně.

Pokud však každý uživatel používá pro přihlášení k počítači vlastní uživatelský účet, pak můžete nakonfigurovat svou kopii programu Windows Media Player tak, aby ukládala hodnocení uživatele do vašich mediálních souborů, a kopie ostatních uživatelů tohoto programu aby ukládaly hodnocení do příslušných souborů databáze knihovny. Postup vysvětlují následující kroky:

 1. Přihlaste se k počítači prostřednictvím svého uživatelského účtu.

 2. V programu Windows Media Player klepněte na šipku pod kartou Knihovna a pak na příkaz Další možnosti.

 3. Ve skupinovém rámečku Automatické aktualizace informací o médiích pro soubory zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Zachovat hodnocení hvězdičkami jako globální hodnocení v souborech.

  Je-li vybráno toto nastavení, hodnocení uživatele se neukládají do souboru databáze knihovny, ale do jednotlivých mediálních souborů. Ačkoli jsou údaje hodnocení uloženy v jiném umístění souborů, budou se hodnocení zobrazovat v příslušné knihovně jako obvykle.

 4. Odhlaste svůj uživatelský účet a přihlaste se k účtu jiného uživatele (možná tohoto uživatele budete potřebovat k zadání jeho či jejího hesla).

 5. V programu Windows Media Player klepněte na šipku pod kartou Knihovna a pak na příkaz Další možnosti.

 6. Ve skupinovém rámečku Automatické aktualizace informací o médiích pro soubory zrušte zaškrtnutí políčka Zachovat hodnocení hvězdičkami jako globální hodnocení v souborech.

  Když políčko není zaškrtnuto, hodnocení uživatele se ukládají do jeho souboru databáze knihovny, nikoli do jednotlivých mediálních souborů.

 7. Opakujte kroky čtyři až šest pro ostatní účty v počítači.