Pokud jste již dříve prováděli nastavení domácí sítě pro počítače se systémem Windows XP, zjistíte, že nastavení sítě se směsí počítačů se systémy Windows XP a Windows Vista je podobné. Je zde však několik podstatných rozdílů a pokud těmto rozdílům porozumíte, můžete se vyhnout některým obvyklým problémům.

Tento článek objasňuje také nastavení potřebná pro sdílení souborů a tiskáren v síti.

Změny oproti systému Windows XP

Hlavní rozdíly související s prací v síti mezi systémy Windows XP a Windows Vista jsou následující:

Funkce Windows XP Windows Vista
Funkce

Výchozí název pracovní skupiny

Windows XP

MSHOME (DOMA) ve verzi Windows XP Home, WORKGROUP (PRACOVNÍ SKUPINA) v ostatních verzích

Windows Vista

WORKGROUP (PRACOVNÍ SKUPINA)

Funkce

Název sdílené složky

Windows XP

Sdílené dokumenty

Windows Vista

Veřejné

Funkce

Jednoduché sdílení souborů

Windows XP

Ve výchozím nastavení povoleno

Windows Vista

Ve výchozím nastavení není povoleno, pro přístup ke sdíleným složkám včetně složky Veřejné (je-li sdílena) je požadováno uživatelské jméno a heslo.

Funkce

Zjišťování počítačů v síti a přístup k nim

Windows XP

Zjišťování a přístup pouze u počítačů ve stejné pracovní skupině

Windows Vista

Zjišťování a přístup u všech počítačů v síti bez ohledu na jejich operační systém a pracovní skupinu

Funkce

Místo pro změnu nastavení a předvoleb

Windows XP

Místa v síti

Windows Vista

Složka Síť

Funkce

Ovládací prvky pro síť

Windows XP

Různá místa v celém operačním systému

Windows Vista

Většinou v Centru síťových připojení a sdílení

Nenechejte se ovšem vystrašit. Pokud nejste připraveni na upgrade všech počítačů na systém Windows Vista, můžete tyto rozdíly překonat a zajistit bezproblémový provoz sítě. Výše uvedené rozdíly podrobněji popíšeme a řekneme vám, jak s nimi nakládat. A povíme vám také, kde najdete nastavení, která je potřeba změnit.

Předpokládáme, že samotnou fyzickou síť jste již nainstalovali. Není-li tomu tak, pomohou vás s tím tato dvě témata:

Kontrola, zda jsou všechny počítače ve stejné pracovní skupině

Jakmile bude síť fyzicky nainstalována, je dalším krokem její vyladění tak, aby se počítače navzájem „viděly“. To je potřebné, pokud chcete sdílet soubory a tiskárny.

Důležité je, abyste pro všechny počítače v síti použili stejný název pracovní skupiny. Tím počítačům s různými verzemi systému Windows umožníte, aby se navzájem rozpoznaly a mohly k sobě získat přístup. Pamatujte, že výchozí název pracovní skupiny není ve všech verzích systému Windows stejný.

Postup zjištění nebo změny názvu pracovní skupiny v počítači se systémem Windows XP:

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte pravým tlačítkem myši na příkaz Tento počítač a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.

 2. V dialogovém okně Vlastnosti systému zobrazíte název pracovní skupiny klepnutím na kartu Název počítače. Chcete-li název změnit, klepněte na tlačítko Změnit, zadejte nový název do pole Pracovní skupina a klepněte na tlačítko OK.

Postup zjištění názvu pracovní skupiny v počítači se systémem Windows Vista:

 1. Otevřete ovládací panel Systém klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Systém.

 2. Název pracovní skupiny se zobrazí v části Název počítače, doména a nastavení pracovní skupiny.

Postup změny názvu pracovní skupiny v počítači se systémem Windows Vista:

 1. Otevřete ovládací panel Systém klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Systém.

 2. V části Název počítače, domény a nastavení pracovní skupiny klepněte na tlačítko Změnit nastavení.

 3. V dialogovém okně Vlastnosti systému klepněte na kartě Název počítače na tlačítko Změnit.

 4. V okně Změny názvu počítače nebo domény zadejte název pracovní skupiny, který chcete použít, do pole Pracovní skupina a klepněte na tlačítko OK. Zobrazí se výzva, abyste restartovali počítač.

Obrázek okna Systém
Název pracovní skupiny se zobrazuje v okně Systém.

Nastavení typu umístění sítě na hodnotu Soukromé

Dalším krokem je kontrola typu umístění sítě ve všech počítačích se systémem Windows Vista. Typ umístění sítě je nastavení, které systému Windows Vista umožňuje automaticky upravit nastavení zabezpečení a další možnosti na základě typu sítě, ke které je počítač připojen. Další informace naleznete v tématu Volba síťového umístění.

Existují tři typy umístění sítě:

 • Veřejné: Počítač je připojen k síti, která je k dispozici pro veřejné použití. Příkladem veřejného typu sítě jsou veřejné sítě pro přístup k Internetu, které se nacházejí například na letištích nebo v knihovnách a kavárnách. (Tento typ umístění odpovídá typu sítě Veřejné umístění.)

 • Soukromé: Počítač je připojen k síti, která je do jisté míry chráněna před hrozbami z Internetu (například směrovačem a bránou firewall) a obsahuje známé nebo důvěryhodné počítače. Do této kategorie spadá většina domácích sítí. (Tento typ umístění odpovídá typu sítě Doma nebo Práce.)

 • Doména: Počítač je připojen k síti, která obsahuje řadič domény služby Active Directory. Příkladem typu sítě Doména bývají často sítě v podnicích.

V případě domácí sítě se ujistěte, zda je typ umístění sítě nastaven na hodnotu Soukromé. Postupujte následovně:

 • Otevřete ovládací panel Centrum sítí a sdílení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Síť a Internet a potom klepnutím na položku Centrum sítí a sídlení.

Typ umístění sítě bude zobrazen v závorkách za názvem sítě.

Obrázek Centra síťových připojení a sdílení
Typ umístění sítě zobrazený v Centru síťových připojení a sdílení

Pokud je typ sítě nastaven na možnost Veřejné, změňte jej na hodnotu Soukromé:

 1. Napravo od názvu sítě a typu umístění klepněte na odkaz Vlastní nastavení.

 2. V okně Nastavit umístění v síti vyberte v seznamu Typ umístění možnost Soukromé, klepněte na tlačítko Další a potom klepněte na tlačítko Zavřít.

Upozornění

 • Hodnotu Soukromé nastavujte pouze v případě, že se jedná o známou a důvěryhodnou síť, například domácí síť. Nastavíte-li hodnotu Soukromé u sítě ve veřejném místě, může to představovat bezpečnostní riziko.

Otevření portů na bráně firewall pro sdílení souborů a tiskáren

Pokud používáte bránu Windows Firewall, můžete tuto část přeskočit, protože brána Windows Firewall automaticky otevírá správné porty pro sdílení souborů a tiskáren, když zapnete zjišťování sítí. Jestliže používáte jinou bránu firewall, je třeba tyto porty otevřít, aby daný počítač mohl najít ostatní počítače a zařízení se soubory nebo tiskárnami, které chcete sdílet.

Chcete-li umožnit vyhledání ostatních počítačů se systémem Windows Vista, otevřete tyto porty:

 • UDP 3702

 • TCP 5357

 • TCP 5358

Chcete-li umožnit vyhledání ostatních počítačů s dřívějšími verzemi systému Windows a využívat sdílení souborů a tiskáren u všech verzí systému Windows, otevřete tyto porty:

 • UDP 137

 • UDP 138

 • TCP 139

Chcete-li umožnit vyhledání síťových zařízení, otevřete tyto porty:

 • UDP 1900

 • TCP 2869

Zapnutí dalších možností sdílení souborů a tiskáren

Pokud změníte typ umístění sítě na hodnotu Soukromé, bude v Centru síťových připojení a sdílení v části Sdílení a zjišťování automaticky zapnuto zjišťování sítí. (Další informace o zjišťování sítí naleznete v tématu Co je to zjištění sítě?) Měli byste zapnout také tyto možnosti sdílení a zjišťování:

 • Sdílení souborů

 • Sdílení veřejné složky

 • Sdílení tiskárny

Jakmile tyto možnosti zapnete, bude počítač moci provádět následující akce:

 • Hledat ostatní počítače a zařízení v domácí síti a umožnit ostatním počítačům nalezení tohoto počítače.

 • Sdílet své složky.

 • Sdílet svou veřejnou složku.

 • Sdílet své tiskárny.

Poznámka:

 • Speciální možností je sdílení chráněné heslem. To bude vysvětleno níže.

Chcete-li zapnout sdílení souborů, veřejné složky a tiskáren, postupujte takto:

 1. Otevřete ovládací panel Centrum sítí a sdílení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Síť a Internet a potom klepnutím na položku Centrum sítí a sídlení.

 2. V části Sdílení a zjišťování klepněte na tlačítko se šipkou Obrázek tlačítka se šipkou vedle položky Sdílení souborů, klepněte na možnost Zapnout sdílení souborů a potom klepněte na tlačítko Použít. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.
 3. Klepněte na tlačítko se šipkou Obrázek tlačítka se šipkou vedle položky Sdílení veřejné složky a pak proveďte jednu z následujících akcí:
  • Chcete-li složku Veřejné sdílet tak, aby v ní uživatelé ostatních počítačů mohli soubory otevírat, ale ne vytvářet či měnit, klepněte na možnost Zapnout sdílení, aby každý uživatel s přístupem k síti mohl otevřít soubory a potom na tlačítko Použít. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení. Toto je výchozí nastavení.

  • Chcete-li složku Veřejné sdílet tak, aby v ní uživatelé ostatních počítačů mohli soubory otevírat a také vytvářet nebo měnit, klepněte na možnost Zapnout sdílení, aby každý uživatel s přístupem k síti mohl otevřít, měnit a vytvářet soubory a potom na tlačítko Použít. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 4. Klepněte na tlačítko se šipkou Obrázek tlačítka se šipkou vedle položky Sdílení tiskárny, klepněte na možnost Zapnout sdílení tiskárny a potom klepněte na tlačítko Použít. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Možnost použití sdílení chráněného heslem

Pokud je povoleno sdílení chráněné heslem, nebudou uživatelé ostatních počítačů v síti moci získat přístup ke sdíleným složkám včetně složky Veřejné bez uživatelského jména a hesla odpovídajícího uživatelskému účtu ve vašem počítači. (Rozhodnete-li se tedy pro sdílení chráněné heslem, měly by být odpovídající uživatelské účty ve všech počítačích.)

Chcete-li zapnout sdílení chráněné heslem, postupujte takto:

 1. Otevřete ovládací panel Centrum sítí a sdílení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Síť a Internet a potom klepnutím na položku Centrum sítí a sídlení.

 2. V části Sdílení a zjišťování klepněte na tlačítko se šipkou Obrázek tlačítka se šipkou vedle položky Sdílení chráněné heslem, klepněte na možnost Zapnout sdílení chráněné heslem a potom klepněte na tlačítko Použít. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Pokud je sdílení chráněné heslem zakázáno, nastane stejný stav jako při jednoduchém sdílení souborů v systému Windows XP.

Použití mapy sítě

Mapa sítě v Centru síťových připojení a sdílení je grafické zobrazení počítačů a zařízení v síti a způsobu jejich připojení. Jsou v ní také vyznačeny případné problémové oblasti. To může být užitečné při řešení problémů. Aby mohl být zjištěn a na mapě sítě zobrazen počítač se systémem Windows XP, bude pravděpodobně nutné do daného počítače nainstalovat protokol LLTD (Link-Layer Topology Discovery). Další informace naleznete na webu společnosti Microsoft v článku o příčinách a řešení situace, kdy se na mapě sítě nezobrazují počítače se systémem Windows XP.

Je-li protokol LLTD nainstalován, ale počítače se systémem Windows XP se na mapě sítě stále nezobrazují, mohou systému Windows v jejich zjištění bránit nastavení brány firewall. Zkontrolujte nastavení brány firewall a zajistěte, aby bylo povoleno sdílení souborů a tiskáren. Používáte-li bránu Windows Firewall, další informace o tomto postupu získáte v Nápovědě a podpoře vyhledáním tématu "Povolení sdílení souborů a tiskáren". Otevřete toto téma nápovědy a přejděte na konec. Používáte-li jinou bránu, prostudujte si dokumentaci dodanou s touto bránou firewall. Další informace naleznete v tématu Poradce při potížích s počítači, které se nezobrazí na mapě sítě.