Přehled: Úpravy digitálního videa

Chcete, aby bylo sledování vašich starých a nových domácích filmů zajímavější? Jejich úprava v počítači vám pomůže odstranit nepotřebné části a přidat zajímavé titulky a vizuální efekty, takže se již nemusíte obtěžovat přetáčením filmů.

Pokud jste nováčky v úpravách videa v počítači a chcete ihned začít, je v mnoha vydáních systému Windows Vista k dispozici aplikace Windows Movie Maker, která nabízí vše potřebné k rychlému vytvoření bezvadných filmů v počítači. Později možná zjistíte, že chcete provádět propracovanější úpravy videa. V takovém případě můžete nainstalovat a použít další software pro úpravy videa.

Tento článek popisuje základní proces úprav videa v počítači a pomůže vám najít vhodný software pro úpravu videa.

Základní kroky úprav videa v počítači

Proces úprav videa je v podstatě stejný při použití aplikace Windows Movie Maker nebo jiného programu. Následují základní kroky pro úpravy digitálního videa v počítači:

  1. Naimportujte nahrané video z videokamery do počítače.

  2. Pomocí programu pro úpravy videa vytvořte scény, přeuspořádejte je a odstraňte nepotřebné části.

  3. Přidejte libovolnou hudbu, obrázky, přechody nebo efekty,

  4. Zobrazte náhled změn.

  5. Uložte upravený obsah jako nový soubor videa.

  6. Nové video nasdílejte s dalšími lidmi různými způsoby — pomocí e‑mailu, vystavením na webu pro sdílení videa nebo vypálením na disk CD nebo DVD.

Použití programu Windows Movie Maker

V programu Windows Movie Maker můžete úpravou videa vytvořit vlastní filmy, které potom uložíte a nasdílíte s dalšími lidmi. Tyto kroky můžete provést ihned bez nutnosti instalovat další software pro úpravu videa.

Následující obrázek znázorňuje program Windows Movie Maker v systému Windows Vista s již spuštěným projektem úprav videa.

Obrázek programu Windows Movie Maker
Program Windows Movie Maker

Spuštění programu Windows Movie Maker

  • Klepněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na položku Všechny programy a potom na položku Windows Movie Maker.

Další informace o používání programu Windows Movie Maker k úpravám videa naleznete v následujících tématech:

Použití dalšího softwaru pro úpravy videa

Pokud program Windows Movie Maker nesplní vaše požadavky (například je možné, že nepodporuje úpravy konkrétního požadovaného formátu videa nebo chcete provádět pokročilejší úpravy videa), existuje mnoho různých softwarových programů, které lze zakoupit. Ve skutečnosti mohou být tyto další programy pro úpravy videa (nebo jejich zkušební verze) již nainstalovány, pokud jste zakoupili nový počítač. Přečtěte si dokumentaci k danému počítači a zjistěte, zda je již nainstalován další software pro úpravy videa. Jiným způsobem zjištění je klepnutí na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na položku Všechny programy a vyhledání softwaru pro úpravy videa v seznamu programů.

Také mnoho nových videokamer je pravděpodobně dodáváno s diskem CD nebo DVD obsahujícím software pro úpravy videa. Použití tohoto softwaru může být užitečné, protože bude pravděpodobně podporovat formát souboru videa, který je výstupem dané kamery. Další informace získáte v materiálech dodaných s videokamerou nebo se softwarem pro úpravy videa.

Chcete-li nalézt další programy pro úpravy videa, přejděte na web Windows Marketplace a vyhledejte řetězec „edit video“.