Pozastavení a pokračování v tisku

Tiskové úlohy lze pozastavit a v tisku můžete opět pokračovat. Chcete-li spravovat tiskové úlohy pro ostatní uživatele, je třeba mít souhlas ke správě samotných tiskáren. Další informace najdete v tématu Co jsou to oprávnění tiskárny?

Zobrazit vše

Postup pozastavení a pokračování tisku dokumentu

  1. Otevřete dialogové okno Tiskárny klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Hardware a zvuk a na položku Tiskárny.

  2. Chcete-li otevřít tiskovou frontu, poklepejte na používanou tiskárnu.

  3. Pravým tlačítkem myši klepněte na položku, kterou chcete spravovat, a potom klepněte na příkaz Pozastavit nebo Pokračovat.

Postup pozastavení a pokračování tisku všech úloh v tiskové frontě

Chcete-li pozastavit tisk nebo pokračovat v tisku všech dokumentů, které čekají na vytisknutí, je třeba mít oprávnění ke správě tiskárny. Chcete-li zobrazit oprávnění tiskárny, klepněte pravým tlačítkem na tiskárnu, kterou používáte, klepněte na položku Vlastnosti, vyberte kartu Zabezpečení a klepněte na své uživatelské jméno. Pokud je počítač připojen k doméně, oprávnění tiskárny mohou být řízena správcem.

  1. Otevřete dialogové okno Tiskárny klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Hardware a zvuk a na položku Tiskárny.

  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu, kterou používáte, a potom klepněte na Pozastavit tisk nebo Pokračovat v tisku.

Postup spuštění tiskové úlohy od začátku

Pokud jste pozastavili tiskovou úlohu, můžete začít tisknout dokument opět od první stránky. Můžete se například rozhodnout restartovat tiskovou úlohu, protože jste začali tisknout na papír nesprávné barvy.

  1. Otevřete dialogové okno Tiskárny klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Hardware a zvuk a na položku Tiskárny.

  2. Chcete-li otevřít tiskovou frontu, poklepejte na používanou tiskárnu.

  3. Klepněte pravým tlačítkem myši na dokument, který chcete tisknout opět od začátku, a potom klepněte na tlačítko Restartovat.