Zde jsou uvedeny odpovědi na některé časté otázky týkající se tisku obrázků.

Zobrazit vše

Proč vypadají vytištěné obrázky rozmazané nebo zrnité?

Pokud se původní obrázek jeví jako ostrý, ale tisk je rozmazaný, pak je možné, že tisknete obrázek příliš zvětšený. Obecně platí, že tisk na celou stranu (20 x 25 cm nebo 22 x 28 cm) vyžaduje fotoaparát s rozlišením alespoň 3 megapixely. Použití malého obrázku omezí kvalitu tisku. Také pokud obrázek před tiskem oříznete, nemusí se při větší velikosti vytisknout tak dobře.

Je také možné, že původní obrázek byl rozmazaný a zrnitý. Existuje několik možných příčin:

  • Fotografování pohybujícího se předmětu může způsobit, že obrázek bude rozmazaný.

  • Fotografování s pomalou závěrkou může způsobit, že obrázek bude rozmazaný, pokud nebude fotoaparát stabilizován například stativem nebo opřením o dveře.

  • Fotografování při slabém osvětlení bez použití blesku nebo s nastavením vysoké hodnoty ISO může vést k nedostatečné věrnosti produkce a velkému šumu nebo zrnitosti v obrázku.

Jaký vliv má typ papíru na výsledky tisku?

Typ papíru, který používáte k tisku obrázků, je jedním z nejdůležitějších faktorů, které určují kvalitu tisku. K běžnému tisku můžete používat prostý papír nebo papír pro inkoustovou tiskárnu, ale pokud chcete dosáhnout vysoké kvality tisku (například pro vsazení obrázku do rámu), měli byste používat papír s vysoce lesklým povrchem (premium glossy), který je doporučen pro vaší tiskárnu. Tento typ papíru je obvykle lesklý na jedné straně a vypadá jako tradiční papír pro tisk fotografií. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, ujistěte se, že je nastaven typ papíru odpovídající typu papíru, který máte v tiskárně.

Záleží na tom, na kterou stranu papíru tisknu?

Papír s vysoce lesklým nebo matným povrchem má často určenou stranu pro tisk. Obvykle je k tisku určena lesklejší strana, ale před vložením papíru do tiskárny zkontrolujte pokyny, které jsou přiloženy k papíru.

Jak vytisknu obrázek určité velikosti, jako například 10 x 15 cm nebo 20 x 25 cm?

Pokud tisknete obrázky ze složky Obrázky nebo programu Windows Fotogalerie, můžete si vybrat ze seznamu šablon, které odpovídají nejběžněji používaným velikostem tisku. Jelikož většina digitálních fotografií nezapadne úplně přesně do standardního rámečku, je možné, že v rámečku zůstane prázdné místo. Tomu lze předejít oříznutím obrázku na přesnou velikost tisku v podokně Opravit v programu Windows Fotogalerie a následným vytisknutím oříznuté verze obrázku. Další informace naleznete v tématu Oříznutí obrázku.

Co dělá možnost Vyplnit každý snímek?

Digitální obrázky se často neshodují se standardními rozměry tisku. Tiskárna se s tím obvykle vypořádá tak, že vytiskne obrázek v plné velikosti a nechá mezery tam, kde je obrázek příliš úzký nebo krátký, aby vyplnil rámeček. Pokud zaškrtnete políčko Vyplnit každý snímek, systém Windows zvětší tisknutý obrázek tak, aby bylo zajištěno, že bude odpovídat určeným rozměrům. Část obrázku však přesáhne rámeček a nebude vytištěna.

Příklad ovlivnění vytištěných obrázků funkcí Vyplnit každý snímek
Fotografie před použitím funkce Vyplnit každý snímek a po ní

Co se stane, když se pokusím vytisknout jednu kopii obrázku na šabloně s prostorem pro několik obrázků?

Systém Windows vytiskne pouze požadovaný počet kopií, aby se neplýtvalo inkoustem. Pokud se například pokusíte vytisknout jeden obrázek velikosti 10 x 15 cm na stránku, která má tři rámečky velikosti 10 x 15 cm, bude vytištěn pouze jeden obrázek a zbytek stránky zůstane prázdný.

Když si vybírám nastavení tisku, jako například velikost papíru a kvalitu tisku, proč se možnosti čas od času mění?

Ve výchozím nastavení jsou v dialogovém okně Tisk obrázků zobrazovány pouze ty kombinace velikosti papíru, typu papíru a kvality tisku, které vedou k nejlepším výsledkům. Pokud byste například vybrali možnost lesklého papíru a pak tiskli na papír pro obálky, nedostali byste dobré výsledky. Proto tato kombinace nemusí být k dispozici.

Pokud tuto ochranu vypnete, vždy se budou zobrazovat všechny možnosti a kombinace, přestože nepovedou ke kvalitnímu tisku. Chcete-li vidět všechny možnosti, postupujte takto: Na panelu nástrojů složky Obrázky klepněte na tlačítko Tisk. V dialogovém okně Vytisknout obrázky klepněte na odkaz Možnosti a pak zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit pouze možnosti kompatibilní s tiskárnou.