Přehrávání disku CD nebo DVD

Program Windows Media Player umožňuje přehrávat zvukové disky CD, datové disky CD obsahující hudbu nebo videosoubory (označované jako mediální disky CD) a disky Video CD (VCD). Disky VCD jsou podobné diskům DVD, kvalita videa však není tak vysoká.

Pokud chcete přehrávat disky DVD, musíte mít v počítači nainstalovanou jednotku DVD a kompatibilní dekodér DVD. Pokud se zobrazí chybová zpráva, že kompatibilní dekodér DVD chybí, klepněte v dialogovém okně chybové zprávy na tlačítko Nápověda na webu. Zobrazené informace vám pomohou určit, jak chybějící dekodér získat.

Zobrazit vše

Postup přehrávání disku CD nebo DVD

  1. Spusťte přehrávač a vložte do jednotky disk CD nebo DVD, který chcete přehrát. Obvykle se disk začne přehrávat. Pokud tomu tak není nebo pokud chcete vybrat disk, který je již vložen, klepněte na šipku pod kartou Přehrávání a potom klepněte na jednotku, která disk obsahuje.

  2. U disků DVD nebo VCD postupujte v případě nutnosti následovně:

    • V podokně seznamu klepněte na název disku DVD nebo na název kapitoly.

    • V podokně seznamu poklepejte na segment disku VCD.

Postup přeskočení skladeb při přehrávání disku CD

Při přehrávání disku CD můžete přeskočit skladby, které nemáte rádi. Provedete to takto:

  1. Klepněte na kartu Přehrávání.

  2. Klepněte na tlačítko DalšíObrázek tlačítka Další při přehrávání skladby. Skladba bude přeskočena a v seznamu se zobrazí šedě. Jestliže bude zapnuto opakované přehrávání, nebude se tato skladba přehrávat během relace opakovaného přehrávání. Pokud nedopatřením přeskočíte skladbu, kterou byste si rádi poslechli, poklepejte na ni v seznamu stop. Začne se okamžitě přehrávat a při dalším přehrávání nebude přeskočena.