Program Windows Media Player umožňuje přehrávat digitální mediální soubory, které jsou v knihovně přehrávače, v počítači, v síťové složce nebo na webu.

Pokud zjistíte, že se soubory v přehrávači přehrávají příliš rychle, nainstalujte nové ovladače zvukové karty. Další informace získáte na webu výrobce nebo na webu Windows Update, kde můžete vyhledat nejnovější aktualizace ovladačů.

Zobrazit vše

Postup přehrání souboru v knihovně

 1. Klepněte na kartu Knihovna a potom procházením nebo hledáním nalezněte položku, kterou chcete přehrát.

  Pokud knihovna médii nezobrazuje hledaný typ média (pokud třeba zobrazuje vaši hudbu, ale rádi byste viděli vaše videosoubory), klepněte v panelu Adresa na tlačítko Vybrat kategoriiObrázek tlačítka Vybrat kategorii, a pak klepněte na jinou kategorii.
 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Přetáhněte položku do podokna seznamu.

   Do podokna seznamu můžete přetahovat jednotlivé položky (například jednu nebo více skladeb) nebo kolekce položek (například jedno nebo více alb či hodnocení, jeden nebo více žánrů či roků, nebo jednoho či více interpretů).

   Pokud podokno seznamu není zobrazeno, klepněte na tlačítko Zobrazit podokno seznamuObrázek tlačítka Zobrazit podokno seznamu v blízkosti vyhledávacího pole.

   Pokud již podokno seznamu obsahuje jiné položky, můžete vymazat jeho obsah klepnutím na tlačítko Smazat informace v podokně se seznamem

  • Po poklepání na položku se položka začne přehrávat.

   V závislosti na tom, na co jste poklepali, může být přehráváno několik položek. Chcete-li přehrát jedinou položku, přetáhněte tuto položku raději do podokna seznamu.

Poznámka

Postup přehrání pozastaveného nebo zastaveného souboru

 1. Klepněte na tlačítko PřehrátObrázek tlačítka Přehrát.
 2. Pokud se chcete přesunout na konkrétní bod v souboru, přemístěte posuvník HledatObrázek jezdce Hledat na bod, od kterého chcete soubor přehrávat.

  U některých souborů není tento jezdec k dispozici.

Postup přehrání souboru na webové stránce

 • Klepněte na odkaz na webovou stránku.

  Pokud máte potíže s přehráváním souborů na webových stránkách při použití prohlížeče Netscape, bude možná vhodné, abyste si z webové stránky společnosti Microsoft přeinstalovali modul plug-in pro program Windows Media Player pro aplikaci Netscape Navigator. Pokud chcete přidat nebo odebrat modul plug-in, musíte být přihlášen jako správce nebo jako člen skupiny Administrators.

Postup přehrání souboru, který není v knihovně

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Otevřít.

  Pokud se nabídka Soubor nezobrazuje, zobrazte klasické nabídky.

 2. Přejděte do příslušného umístění, klepněte na soubor a potom klepněte na příkaz Otevřít. Můžete zadat následující druhy umístění:

  • \\server\obsah\název_souboru

  • soubor://\\server\obsah\název_souboru

Postup přehrání souboru na Internetu zadáním adresy URL souboru

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Otevřít adresu URL.

  Pokud se nabídka Soubor nezobrazuje, zobrazte klasické nabídky.

 2. Zadejte adresu URL souboru a klepněte na  tlačítko OK. Můžete zadat následující druhy umístění:

  • mms://server/název_souboru (například soubor s příponou WMA, WMV nebo MP3)

  • http://server/název_souboru

  • mms://server/sami.asf?SAMI=http://server/sami/sami_demo.smi (soubor SAMI (Synchronized Accessible Media Interchange))

Postup přehrání části souboru

Některé soubory obsahují značky, které jsou podobné stopám na disku CD. Pokud přehráváte soubor obsahující značky, můžete přeskočit na požadovanou část souboru vybráním značky pro tuto část.

 • V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Značky v souboru a klepněte na požadovanou značku.

  Pokud se nabídka Zobrazit nezobrazuje, zobrazte klasické nabídky.

Postup pokračování v přehrávání souborů při přepnutí uživatelů

Pokud pomocí funkce Rychlé přepínání uživatelů změníte uživatele, který používá počítač, přehrávač automaticky zastaví přehrávání. Chcete-li, aby přehrávání pokračovalo, postupujte následovně:

 1. Klepněte na šipku pod kartou Přehrávání a potom klepněte na příkaz Další možnosti.

 2. Na kartě Přehrávač zrušte zaškrtnutí políčka Zastavit přehrávání při přepnutí na jiného uživatele.

Přehrávání souborů výhradně v kompaktním režimu

Soubory se stálým názvem je možné přehrávat vždy v kompaktním režimu. To je užitečné například tehdy, když vaše společnost směruje zprávy hlasové pošty na váš e-mailový program. Pokud je již při přehrávání souboru přehrávač spuštěn, zůstane v aktuálním režimu zobrazení.

 1. Klepněte na šipku pod kartou Přehrávání a potom klepněte na příkaz Další možnosti.

 2. Na kartě Přehrávač zaškrtněte políčko Spustit kompaktní režim u názvů souborů obsahujících tento text.

 3. V textovém poli zadejte název nebo část názvu souboru, který má být přehráván v kompaktním režimu.

  Pokud by bylo přehrávání skladby nebo videa přerušeno poslechem jiné mediální položky, například záznamem hlasové pošty, pokračujte v přehrávání původní položky stisknutím kláves CTRL + B.