Přehrávání videa a prohlížení obrázků v aplikaci Windows Media Center

Pomocí aplikace Windows Media Center můžete přehrávat domácí videa a prohlížet digitální fotografie mnoha zábavnými způsoby. Můžete také uspořádat digitální mediální soubory, abyste k nim mohli snadněji přistupovat z pevného disku počítače.

Chcete-li přistupovat k digitálním obrázkům a videím, přejděte v aplikaciWindows Media Center na obrazovce start k položce Obrázky a videa a pak klepněte na položku obrázky nebo videoklipy.

Obrázek znázorňující možnost knihovny obrázků
Přístup ke knihovně obrázků v aplikaci Windows Media Center

V kolekci digitálních médií se můžete pohybovat doprava a doleva posunutím myši po okraji obrazovky nebo pomocí tlačítek se šipkami vpravo a vlevo na klávesnici.

Zobrazit vše

Postup nalezení a přehrání videosouboru

Máte-li potíže při hledání videosouboru, zkuste změnit způsob, kterým aplikace Windows Media Center seskupuje videozáznamy.

 1. Na obrazovce start přejděte na možnost Obrázky a videa a potom klepněte na možnost knihovna videa.

 2. Klepnutím na položku složky seřaďte složky a soubory podle abecedy nebo klepnutím na položku datum pořízení seřaďte soubory a složky podle data.

 3. Najděte videozáznam, který chcete sledovat, a potom klepnutím na příslušný soubor spusťte jeho přehrávání.

Postup změny barvy pozadí videa

Pokud nezměněný obraz zůstane na obrazovce některých displejů příliš dlouho, může nezřetelný pozůstatek tohoto obrazu zůstat na obrazovce i poté, co jej nahradí jiný obraz. Tento jev se označuje jako screen burn. Chcete-li zabránit výskytu tohoto jevu během přehrávání videa v aplikaci Windows Media Center, můžete změnit odstín černé, který se může zobrazit vlevo a vpravo nebo v horní a dolní části videa.

 1. Na obrazovce start přejděte na možnost Úkoly, klepněte na možnost Nastavení, klepněte na možnost Obecné a dále klepněte na možnost Vizuální a zvukové efekty.

 2. V části Barva pozadí videa změňte barvu klepnutím na tlačítka - a +. Výchozí barva je černá — můžete ji změnit na různé odstíny šedé nebo na plnou bílou.

Vyhledání a zobrazení obrázku

Máte-li potíže při hledání konkrétního souboru obrázku, zkuste změnit způsob, kterým aplikace Windows Media Center seskupuje obrázky.

 1. Na obrazovce start přejděte na možnost Obrázky a videa a klepněte na možnost knihovna obrázků.

 2. Klepnutím na položku složky seřadíte soubory a složky podle abecedy, klepnutím na položku datum pořízení seřadíte soubory a složky podle data nebo klepnutím na položku značky seřadíte soubory podle značek, které byly použity. (Další informace o značkách a jejich použití naleznete v tématu Přidání značek do obrázků pro snadnější hledání.)

 3. Klepněte na obrázek, který chcete zobrazit.

Postup přehrání prezentace

Prezentace je způsob zobrazení skupiny fotografií jednotlivě na celé obrazovce. Skupinu prezentace můžete definovat podle složky, podle data pořízení nebo podle značky. Během přehrávání prezentace můžete pohybem myši zobrazit ovládací prvky pohybu. Ovládací prvky pohybu umožňuje prezentaci přehrát, pozastavit, přejít na předchozí nebo další snímek nebo prezentaci ukončit.

Prezentaci můžete přehrávat také s doprovodnou hudbou. Další informace o tom, jak spustit přehrávání hudby a prezentaci najednou, naleznete v tématu Vaše obrázky na velké obrazovce: Vytváření prezentací v aplikaci Windows Media Center.

 1. Na obrazovce start přejděte na možnost Obrázky a videa a klepněte na možnost knihovna obrázků.

 2. Klepněte na položku složky, značky nebo datum pořízení (podle toho, jak chcete prezentaci seskupit) a pak klepněte na kolekci obrázků.

 3. Klepnutím na položku přehrát prezentaci spustíte prezentaci.

Postup vlastního nastavení prezentace

K dispozici je mnoho možností vlastního nastavení prezentace. Můžete určit pořadí, ve kterém jsou obrázky zobrazeny, zda budou do prezentace zahrnuty obrázky v podsložkách, požadovaný typ přechodu, doba trvání přechodů a další aspekty prezentace snímků.

 1. Na obrazovce start přejděte na možnost Úkoly, klepněte na možnost Nastavení a potom klepněte na možnost Obrázky. Prezentaci můžete přizpůsobit pomocí možností na obrazovce.

 2. Uložte nastavení prezentace klepnutím na tlačítko Uložit.

Poznámka:

 • Chcete-li ovládat aplikaci Windows Media Center pomocí dálkového ovládání, budete potřebovat volitelné dálkové ovládání aplikace Windows Media Center.