Když z počítače odstraníte soubor, uloží se dočasně do složky Koš. Díky této možnosti lze z Koše obnovit omylem odstraněné soubory a vrátit je do počítače.

  1. Na pracovní ploše poklepejte na ikonu Koš.

  2. Proveďte jednu z následujících akcí:

    • Chcete-li obnovit soubor, klepněte pravým tlačítkem myši na soubor a pak klepněte na příkaz Obnovit.

    • Chcete-li obnovit všechny soubory, klepněte na panelu nástrojů na tlačítko Obnovit všechny položky.

    Soubory budou obnoveny a vráceny do původního umístění v počítači.