Obnovení ztracených či odstraněných souborů

Pokud nemůžete najít hledaný soubor, byl možná uložen nebo přesunut do jiné složky, než byste čekali, nebo byl odeslán do Koše.

Můžete zkusit vyhledat soubor pomocí složky Hledat nebo můžete projít složky, kde by se soubor mohl pravděpodobně nacházet. Zkuste jednu z těchto možností:

Zobrazit vše

Hledání souboru pomocí složky Hledat

  • Otevřete okno pro vyhledávání stisknutím klávesy systému Windows - klávesa s logem Obrázek klávesy s logem systému Windows +F.

Hledejte pomocí celého nebo části názvu souboru, pokud si jej pamatujete, nebo pomocí jakékoliv značky nebo vlastnosti souboru, která pomůže soubor odlišit od jiných souborů v počítači. Další informace naleznete v tématu Nalezení souboru či složky.

Prohledejte složky, kde by se soubor mohl nacházet.

U ztracených nebo odstraněných souborů to mohou být tato místa:

Dokumenty

  • Otevřete složku Dokumenty klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na složku Dokumenty.

Obrázky

  • Otevřete složku Dokumenty klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na složku Dokumenty.

Koš

  • Otevřete složku Koš poklepáním na ikonu Koš na ploše.

Výchozí umístění určené k ukládání v programu, který byl použit k vytvoření souboru

  1. Spusťte program, který jste použili k vytvoření souboru.

  2. Klepněte na nabídku Soubor a pak klepněte na příkaz Uložit jako.

    Otevře se umístění, kam byl soubor pravděpodobně uložen.