Toto téma popisuje, jak lze odebrat soubory a zařízení z knihovny programu Windows Media Player. Můžete také odebrat informace o přehrávaných souborech..

Zobrazit vše

Odebrání souboru z knihovny

 1. Klepněte na kartu Knihovna.

 2. Pravým tlačítkem myši klepněte na položku, kterou chcete odstranit, a potom klepněte na příkaz Odstranit.

  Více sousedních položek vyberete tak, že při výběru podržíte stisknutou klávesu SHIFT. Chcete-li vybrat více položek, které spolu nesousedí, podržte při výběru stisknutou klávesu CTRL. Pravým tlačítkem myši klepněte na položky a potom klepněte na příkaz Odstranit.

 3. Pokud budete vyzváni, klepněte na jednu z následujících možností:

  • Odstranit pouze z knihovny

   Odstraní z vaší knihovny odkaz, nikoliv odkazovaný soubor ve vašem počítači.

  • Odstranit z knihovny a z počítače

   Odstraní odkaz z vaší knihovny i soubor z vašeho počítače.

  Poznámka

  • Pokud jste dříve v rámci této výzvy zaškrtli políčko Tento dialog již příště nezobrazovat a v budoucnu byste chtěli změnit způsob, jakým způsobem přehrávač odebírá soubory, postupujte podle následujících pokynů: Klepněte na šipku pod kartou Knihovna a potom klepněte na příkaz Další možnosti. Na kartě Knihovna zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Při odstranění z knihovny odstranit soubory i z počítače.

Postup odebrání zařízení z knihovny

Pokud chcete, aby se nadále v přehrávači nezobrazovaly informace o zařízení (včetně seznamu souborů, které byly s tímto zařízením synchronizovány), můžete je všechny odebrat. Pokud tak učiníte, je nutné nastavit synchronizaci, chcete-li zařízení synchronizovat znovu v budoucnosti.

 1. Odpojte zařízení od počítače.

 2. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem na zařízení, které chcete odebrat, a klepněte na možnost Ukončit synchronizační partnerství.

  Pokud je zařízení připojeno, když provádíte tento krok, přepne se zařízení do režimu ruční synchronizace a některé informace o zařízení zůstanou v přehrávači.