Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer 8

Tyto informace se týkají aplikace Windows Internet Explorer 8.

Obnovením nastavení aplikace Internet Explorer se aplikace vrátí do stavu, v němž byla bezprostředně po první instalaci do počítače. Toto je užitečné k odstraňování problémů, které mohly být způsobeny změnami nastavení po instalaci. Po odstranění osobního nastavení může dojít k tomu, že nebudou správně fungovat některé webové stránky používající dříve uložené soubory cookie, formulářová data, hesla či dříve nainstalované doplňky prohlížeče. Obnovením výchozího nastavení aplikace Internet Explorer nedojde k odstranění oblíbených položek, informačních kanálů, oblastí Web Slice a několika dalších individuálních nastavení. V následující tabulce naleznete úplný seznam všech nastavení a informace o tom, zda bude nastavení obnoveno nebo zachováno.

Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer není vratné. Po obnovení jsou všechna předchozí nastavení ztracena a nelze je obnovit. Spíše než obnovit vše možná chcete obnovit jen určitá nastavení nebo odstranit historii webových stránek. Další informace naleznete pomocí odkazů na konci tohoto tématu.

Nastavení aplikace Internet Explorer, která jsou ovlivněna obnovením

Následující tabulka obsahuje popis toho, co se stane s různými nastaveními po obnovení aplikace Internet Explorer.

Kategorie nastavení
Ovlivněné položky

Odstraněná nastavení

 • Zakázané panely nástrojů a doplňky

 • Weby přidané do zón (intranet, důvěryhodné a zakázané servery)

 • Weby přidané pro zvláštní zpracování souborů cookie podle karty Osobní údaje

 • Weby, kde je povoleno používat automaticky otevíraná okna podle nastavení funkce Blokování automaticky otevíraných oken

Nastavení obnovená na výchozí hodnoty systému Windows, výrobce, poskytovatele připojení k internetu nebo organizace.

 • Domovská stránka (další informace o zálohování záložek domovské stránky naleznete v tématu Zálohování domovské stránky nebo záložek domovské stránky)

 • Poskytovatelé vyhledávání, nastavení prohlížení na záložkách

 • Barvy, jazyky, písma a nastavení přístupu (karta Obecné)

 • Nastavení zabezpečení pro všechny zóny (karta Zabezpečení)

 • Nastavení na kartě Upřesnit

 • Nastavení na kartě Osobní údaje

 • Nastavení funkcí Blokování automaticky otevíraných oken, Automatické dokončování, Filtr SmartScreen a Lupa

 • Nastavení vzhledu stránky, panelů nástrojů a velikosti textu

 • Nastavení informačních kanálů (synchronizace a oznamování, nikoli samotné kanály)

 • Ovládací prvky ActiveX, které nejsou na seznamu předem schválených prvků (obnoveno na stav předvolby)

 • Panely nástrojů, pomocné objekty prohlížeče a rozšíření prohlížeče budou zakázány.

Odstraněná nastavení (je vybrána možnost Odstranit osobní nastavení)

 • Historie prohlížeče, dočasné soubory Internetu, soubory cookie, data formulářů a uložená hesla

 • Zadané údaje o adresách URL, rozšíření nabídek

 • Data služby Filtrování InPrivate

 • Seznam posledních použitých položek v aplikaci Internet Explorer

Nastavení a položky, které zůstanou zachovány

 • Oblíbené položky

 • Informační kanály a oblasti Web Slice

 • Nastavení Poradce hodnocením obsahu

 • Předem schválené ovládací prvky ActiveX

 • Nastavení cest dočasných souborů Internetu (mezipaměť)

 • Informace o certifikátech

 • Internetové programy (e-mail, rychlé zasílání zpráv a další programy související s používáním Internetu)

 • Nastavení připojení k Internetu, proxy serveru a sítě VPN

 • Nastavení výchozího webového prohlížeče

 • Panely nástrojů nejsou obnoveny

Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer

 1. Zavřete všechna otevřená okna aplikace Internet Explorer nebo programu Průzkumník Windows.

 2. Spusťte aplikaci Internet Explorer klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Internet Explorer.

 3. Klepněte na tlačítko Nástroje a potom na příkaz Možnosti Internetu.

 4. Klepněte na kartu Upřesnit a potom na tlačítko Obnovit.

 5. Pokud chcete odebrat historii procházení, poskytovatele hledání, akcelerátory, domovské stránky a data Filtrování InPrivate, zaškrtněte políčko Odstranit osobní nastavení.

 6. V dialogovém okně Obnovení nastavení aplikace Internet Explorer klepněte na tlačítko Obnovit.

 7. Po dokončení obnovení nastavení aplikace Internet Explorer klepněte na tlačítko Zavřít a potom na tlačítko OK.

 8. Ukončete aplikaci Internet Explorer.

  Změny se projeví při dalším spuštění aplikace Internet Explorer.

Poznámky

 • Zavřete-li všechna viditelná okna, ale při pokusu o obnovení se zobrazí chybová zpráva, je možné, že jsou spuštěny programy, které nejsou vidět. Restartujte systém Windows, spusťte aplikaci Internet Explorer a opakujte pokus o obnovení.

 • Další informace o tom, jak zálohovat domovskou stránku nebo sadu domovských stránek před obnovením výchozího nastavení aplikace Internet Explorer, naleznete v tématu Zálohování domovské stránky nebo záložek domovské stránky.

 • Pokud se nepodaří obnovit výchozí nastavení některé kategorie, může být důvodem to, že se aplikaci Internet Explorer nezdařil přístup k souboru nebo nastavení registru. Příčinou mohou být nedostatečná přístupová oprávnění, současné použití souborů či nastavení jiným programem, nedostatek paměti nebo vysoké využití procesoru. Můžete se rozhodnout používat aplikaci Internet Explorer bez obnovení těchto nastavení nebo restartovat počítač a znovu zkusit obnovit nastavení.

 • Používáte-li aplikaci Internet Explorer na serveru a byla vypnuta rozšířená konfigurace zabezpečení nebo posílení (silnější nastavení zabezpečení pro použití na serverech), obnovení vrátí zabezpečení na úrovni klienta. Přejete-li si vyšší úroveň zabezpečení, bude třeba znovu nainstalovat posílení. Další informace o rozšířené konfiguraci zabezpečení získáte v tématu Rozšířená konfigurace zabezpečení v aplikaci Internet Explorer online.

 • Informace o opětovném povolení doplňků naleznete v tématu Doplňky aplikace Internet Explorer, nejčastější dotazy.