Změna velikosti nebo přesunutí okna programu Lupa

Ve výchozím nastavení se okno programu Lupa zobrazí ukotvené v horní části obrazovky. Můžete změnit velikost nebo umístění okna programu Lupa.

Zobrazit vše

Postup změny velikosti okna programu Lupa

  1. Spusťte program Lupa klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy, klepnutím na složku Příslušenství, klepnutím na složku Usnadnění přístupu a potom klepnutím na položku Lupa.

  2. Posuňte ukazatel myši na okraj okna programu Lupa, až se ukazatel změní na dvojitou šipku (v některých počítačích se ukazatel může změnit na jinou formu).

  3. Přetáhněte hranici okna. Tím změníte velikost okna.

Postup změny umístění okna programu Lupa

  1. Spusťte program Lupa klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy, klepnutím na složku Příslušenství, klepnutím na složku Usnadnění přístupu a potom klepnutím na položku Lupa.

  2. Přesuňte ukazatel myši na okno programu Lupa.

  3. Přetáhněte okno do požadovaného umístění na ploše.