Velikost hlavního panelu můžete změnit tak, aby vzniklo další místo pro tlačítka a panely nástrojů.

  1. Pravým tlačítkem myši klepněte na prázdnou oblast na hlavním panelu. Pokud je příkaz Uzamknout hlavní panel označen zaškrtnutím, je hlavní panel uzamčený. Odemkněte jej klepnutím na příkaz Uzamknout hlavní panel, čímž zrušíte zaškrtnutí.

  2. Přejděte na okraj panelu nástrojů, počkejte, dokud se ukazatel nezmění na dvoustrannou šipku‍‍ Obrázek šipky, která značí, že je hlavní panel připraven na změnu velikosti, a potom přetažením ohraničení nastavte požadovanou velikost hlavního panelu.