K provedení těchto kroků musíte být přihlášen jako správce systému.

Pokud zaznamenáte potíže s počítačem nebo zařízením po upgradu ovladače, můžete obnovit původní verzi ovladače tohoto zařízení.

  1. Spusťte nástroj Správce zařízení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Správce zařízení. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  2. Poklepejte na kategorii obsahující daný ovladač zařízení a potom poklepejte na název zařízení, u kterého chcete obnovit předchozí verzi ovladače.

  3. Na kartě Ovladač klepněte na tlačítko Vrátit změny ovladače.

Poznámka:

  • Pokud v případě vybraného zařízení není nainstalována předchozí verze ovladače, nebude tlačítko Vrátit změny ovladače k dispozici.