V následujícím textu jsou uvedeny odpovědi na obvyklé otázky týkající se kopírování hudby z disků CD v programu Windows Media Player. Pokud zde není váš dotaz uveden, získáte informace v tématu Windows Media Player: nejčastější dotazy.

Zobrazit vše

Co je to kopírování hudby z disku CD?

Kopírování hudby z disku CD je proces kopírování skladeb ze zvukového disku CD do počítače. Během procesu kopírování program Windows Media Player komprimuje jednotlivé skladby a ukládá je na pevný disk jako soubory ve formátu Windows Media Audio (WMA) nebo MP3. Tyto soubory pak lze synchronizovat s přenosným hudebním přehrávačem, zapsat (vypálit) je na disk CD, přidat je do seznamu stop nebo je přehrávat, aniž by bylo nutné vkládat disk CD.

Co se stane, když se rozhodnu nastavit ochranu proti kopírování pro hudbu, kterou jsem zkopíroval z disku CD?

Pokud nastavíte ochranu proti kopírování u stop, které zkopírujete z disku CD, budou soubory zkopírované z disku CD chráněny, což znamená, že k přehrávání, zápisu (vypálení) nebo synchronizaci souboru jsou nutná práva k používání médií. Jestliže soubory zkopírujete do jiného počítače a pokusíte se je použít, můžete být vyzváni ke stažení práv k používání médií pro tento počítač. Počet stažení práv k používání médií pro soubory zkopírované z disku CD je omezen.

Hodláte-li používat hudbu zkopírovanou z disku CD v několika počítačích, nenastavujte pro soubory ochranu proti kopírování. Chcete-li omezit distribuci skladeb, které kopírujete z disku CD, zapněte před kopírováním z disku CD ochranu proti kopírování. Uvědomte si, že jakmile je ochrana proti kopírování použita, nelze ji již odebrat. Ochrana proti kopírování je k dispozici jen pro kopírování hudby z disku CD do formátu WMA (Windows Media Audio). Další informace o zapínání a vypínání ochrany proti kopírování naleznete v tématu Změna nastavení pro kopírování hudby z disku CD.

Kde najdu soubory, kterém jsem zkopíroval z disku CD?

Soubory zkopírované z disku CD se automaticky přidávají do knihovny programu Windows Media Player. V počítači jsou soubory umístěny ve složce v knihovně, která je určena na kartě Kopírovat hudbu z disku CD v dialogovém okně Možnosti. Složku je možné kdykoliv změnit.

Mohu přejmenovat nebo přesunout soubory, které jsem zkopíroval z disku CD?

Ano. Změníte-li konvenci pojmenování nebo složku pro ukládání souborů zkopírovaných z disku CD, můžete tyto změny použít i pro soubory, které jste zkopírovali z disku CD dříve. Postup: Zaškrtněte políčka Přejmenovat hudební soubory pomocí nastavení kopírování hudbyZměnit uspořádání skladeb ve složce zkopírované hudby podle nastavení kopírování na kartě Knihovna dialogového okna Možnosti. Po provedení těchto kroků bude každý soubor při příštím načtení nebo úpravě informací o médiu přejmenován a přesunut.

Mohu změnit formát nebo přenosovou rychlost u souborů, které již byly zkopírovány z disku CD?

Pomocí programu Windows Media Player nelze změnit formát (například z WMA na MP3) ani přenosovou rychlost souborů dříve zkopírovaných z disku CD.

Mohu při kopírování z disku CD poslouchat hudbu?

Ano. Při kopírování z disku CD můžete poslouchat libovolnou hudbu z následujících zdrojů: Disk CD, ze kterého kopírujete, jiný obsah vaší knihovny, jiný zvukový disk CD, máte-li více jednotek CD nebo DVD, nebo obsah datového proudu z Internetu. Pokud zkopírované hudební soubory obsahují zvukové chyby, například vynechání, šumy a další problémy, zkopírujte hudbu znovu a během procesu kopírování neprovádějte v počítači žádné jiné úlohy.

Mohu kopírovat obsah disku Video DVD do počítače pomocí programu Windows Media Player?

Ne. Program Windows Media Player 11 nepodporuje kopírování obsahu médií chráněných proti kopírování, například disků Video DVD.

Poznámka

  • Neoprávněné používání nebo duplikování materiálu chráněného autorskými právy může představovat porušení zákona o autorských právech v USA a dalších zemích nebo oblastech. Materiál chráněný autorskými právy zahrnuje mimo jiné software, dokumentaci, grafiku, texty, fotografie, klipart, animace, filmové klipy a videoklipy, zvuky a hudbu (včetně zakódování pro formát MP3). Porušení zákonů o autorských právech v USA i mezinárodních zákonů vás může vystavit závažnému občanskému a trestnímu stíhání.