Skenování dokumentu nebo souboru

Nástroj Fax a skener dodávaný s touto verzí systému Windows je optimalizován pro skenování, zobrazování a ukládání textových dokumentů. Jestliže pracujete s obrázky, můžete ke skenování dokumentů nebo obrázků a jejich uložení do složky Obrázky využít také galerii Windows Fotogalerie. Další informace naleznete v tématu Skenování obrázku.

Informace o použití jiných aplikací ke skenování můžete najít v dokumentaci ke skeneru nebo v nápovědě k dané aplikaci.

Zobrazit vše

Zahájení práce s nástrojem Fax a skener

Před provedením následujících kroků se ujistěte, zda je skener (nebo multifunkční zařízení s funkcí skenování) připojen k počítači a zapnut.

 1. Položte dokument na skener. Pokud má skener podavač dokumentů, vložte do podavače jednu či více stránek. Jestliže skener nabízí obě možnosti, použijte tu, která vám vyhovuje.

 2. Klepněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, přejděte na příkaz Všechny programy a klepněte na položku Fax a skener.
 3. Chcete-li použít zobrazení skenování, klepněte v dolní části levého podokna na tlačítko Naskenované soubory.

 4. Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko Nové skenování.

 5. V dialogovém okně Nové skenování klepněte v seznamu Profil na položku Dokumenty. Automaticky se zobrazí výchozí nastavení pro skenování dokumentu, které můžete použít nebo změnit.

 6. Chcete-li zkontrolovat, jak bude dokument vypadat po naskenování, klepněte na tlačítko Náhled. V případě potřeby změňte nastavení skenování a potom znovu zobrazte náhled dokumentu. Opakujte tento krok, dokud nebudete s náhledem spokojeni.

 7. Klepněte na tlačítko Skenovat. Po dokončení skenování program Fax a skener automaticky zobrazí dokument, abyste si jej mohli prohlédnout a provést s ním další akce.

Tipy ke skenování dokumentů a souborů

 • Před skenováním můžete obraz oříznout. Klepněte v dialogovém okně Nové skenování na příkaz Náhled a změňte velikost obrazu přetažením úchytů nástroje pro oříznutí v oblasti náhledu.

 • Jestliže skenovaná stránka obsahuje více obrázků, můžete zaškrtnutím políčka Zobrazovat náhled obrázků nebo je skenovat jako samostatné soubory nastavit, že každý obrázek bude uložen jako samostatný soubor.

 • Pokud používáte skener s podavačem dokumentů, můžete naskenovat více stránek dokumentu a uložit je jako jediný soubor tak, že v seznamu Typ souboru vyberete položku Obrázek ve formátu TIF.

 • Chcete-li změnit výchozí název naskenovaného dokumentu, klepněte na něj v zobrazení skenování pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Přejmenovat.

 • Pokud dokumenty nebo soubory skenujete často a chcete je uspořádat, můžete v zobrazení skenování vytvořit nové složky. V levém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na některou složku a klepněte na příkaz Nová složka. Chcete-li naskenovaný dokument přesunout nebo zkopírovat do jiné složky, klepněte na něj pravým tlačítkem myši, klepněte na příkaz Přesunout do složky a vyberte složku, do které jej chcete přesunout.

  Naskenované dokumenty se ukládají ve složce Dokumenty do podsložky Naskenované dokumenty. Z této složky je můžete přesunout nebo zkopírovat jako libovolné jiné soubory. Pokud však ve složce Naskenované dokumenty vytvoříte novou podsložku, nebude tato složka v zobrazení skenování v nástroji Fax a skener zobrazena, dokud nástroj neukončíte a znovu nespustíte nebo dokud nesbalíte a znovu nerozbalíte seznam složek pod složkou Skenování.

 • Naskenované dokumenty můžete automaticky předat dál na e‑mailovou adresu nebo do síťové složky. Chcete-li zvolit možnost předávání dál, klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Směrování skenování.