Skenování obrázku

Pomocí programu Windows‌ Fotogalerie můžete skenovat, upravovat a uspořádat obrázky. Naskenované obrázky jsou automaticky ukládány do složky Obrázky, stejně jako obrázky, které jste například importovali z fotoaparátu.

Dokumenty a obrázky lze také skenovat, faxovat nebo odeslat e-mailem pomocí programu Windows Fax a skener. Další informace o používání programu Windows Fax a skener, který je k dispozici pouze v některých verzích systému Windows, naleznete v Nápovědě a podpoře. Informace o skenování a správě obrázků pomocí jiného programu naleznete v nápovědě daného programu.

Zobrazit vše

Postup skenování obrázku pomocí programu Windows Fotogalerie

Než začnete, zkontrolujte, zda je skener nainstalovaný v počítači a zda je zapnutý.

 1. Spusťte program Windows Fotogalerie klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Fotogalerie.

 2. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Import z fotoaparátu nebo skeneru.

 3. V okně Import obrázků a videa klepněte na skener, který chcete použít, a pak klepněte na tlačítko Import.

 4. V dialogovém okně Nové skenování klepněte na seznam Profil a pak na položku Fotografie. Automaticky se zobrazí výchozí nastavení pro skenování obrázku.

 5. Pokud používáte skener s podavačem dokumentů, klepněte na rozevírací seznam Formát papíru a pak klepněte na velikost obrázku, který jste umístili do skeneru, nebo klepněte na velikost, která se obrázku nejvíce blíží.

 6. Klepněte na seznam Formát barvy a pak klepněte na formát barvy, který má mít skenovaný soubor.

 7. Klepněte na seznam Typ souboru a vyberte typ souboru, který chcete použít pro skenovaný soubor.

 8. Klepněte na seznam Rozlišení (DPI) a pak klepněte na rozlišení v bodech na palec, které chcete použít.

 9. Upravte nastavení jasu a kontrastu nebo zadejte hodnoty, které chcete použít.

 10. Chcete-li zobrazit, jak bude obrázek vypadat po naskenování, klepněte na tlačítko Náhled. V případě potřeby upravte nastavení skenování a pak zobrazte náhled obrázku znovu. Opakujte tento postup, dokud nejste spokojeni s výsledkem náhledu. Některé skenery mohou vyžadovat vložení obrázku do podavače při každém skenování.

 11. Klepněte na tlačítko Skenovat. Po dokončení skenování budete programem Windows Fotogalerie vyzvání k přidání značky do obrázku, což v budoucnu usnadní nalezení nebo uspořádání obrázku.

 12. V seznamu Označit tyto obrázky (nepovinné) zadejte název značky a pak klepněte na tlačítko Importovat. Program Windows Fotogalerie zobrazí obrázek, abyste si jej mohli prohlédnout, opravit nebo uspořádat.

Postup změny umístění pro ukládání naskenovaných obrázků programem Windows Fotogalerie

 1. Spusťte program Windows Fotogalerie klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Fotogalerie.

 2. V nabídce soubor Soubor vyberte příkaz Možnosti.

 3. Klepněte na kartu Import, klepněte na seznam Nastavení pro a pak klepněte na položku Skenery.

 4. Vedle seznamu Import do klepněte na tlačítko Procházet a pak přejděte do umístění, do kterého má program Windows Fotogalerie automaticky ukládat naskenované obrázky.