Tato část uvádí odpovědi na některé běžné dotazy týkající se použití počítače ke skenování dokumentů nebo obrázků.

Zobrazit vše

Jak dlouho trvá naskenování dokumentu nebo obrázku?

To závisí na rychlosti skeneru. Může to záviset také na nastavení, které vyberete pro jednotlivá skenování, a na počtu stránek nebo obrázků, které skenujete v daném okamžiku. Pokud výchozí nastavení skeneru nebo vybrané nastavení obsahuje vysoký počet bodů na palec (DPI), může skenování trvat déle. Vyšší nastavení DPI však může vylepšit rozlišení skenovaného obrázku nebo jeho vzhled na obrazovce nebo výtisku. Jestliže například skenujete obrázek při vyšším rozlišení, můžete vytvořit větší výtisk naskenovaného obrázku, aniž by to snížilo jeho vizuální kvalitu. Naskenovaný obrázek tak také může při zobrazení na obrazovce vypadat ostřejší.

Je možné v daném okamžiku naskenovat více dokumentů než jeden?

To záleží na programu a typu skeneru, který použijete.

 • Pokud použijete program Windows Fax a skener, některé (ale ne všechny) plošné skenery umožní naskenování více obrázků, které do skeneru umístíte, do samostatných souborů. Chcete-li zjistit, zda můžete získat ovladač, který umožňuje plošnému skeneru poskytnout tuto možnost při použití programu Windows Fax a skener, obraťte se na výrobce skeneru. Další informace získáte v tipech k použití funkce Windows Fax a skener v části Skenování dokumentu nebo souboru.

 • Používáte-li skener s podavačem dokumentů a programem Windows Fax a Skener, můžete skenovat více stránek do jednoho souboru naskenováním do souboru ve formátu TIFF (.tif). Další informace získáte v tipech k použití funkce Windows Fax a skener v části Skenování dokumentu nebo souboru.

 • Pokud použijete jiný program, například program dodaný se skenerem, získáte informace v nápovědě k danému programu.

Kde jsou naskenované dokumenty nebo obrázky v počítači uloženy?

To závisí na použitém programu.

 • Pokud skenujete dokument nebo obrázek pomocí programu Windows Fax a skener, jsou soubory uloženy ve složce Naskenované dokumenty, která je součástí složky Dokumenty v počítači.

 • Jestliže skenujete pomocí programu Windows Fotogalerie, jsou soubory uloženy ve složce Obrázky v počítači.

 • Pokud skenujete pomocí jiného programu, tento program vám zpravidla umožní vybrat si umístění nebo složku, do níž naskenované soubory uložíte. Další informace získáte v nápovědě k programu.

Mohu změnit místo, kde jsou naskenované dokumenty a obrázky v počítači uloženy?

Ano, i když může být v závislosti na používaném programu pro skenování nutné je ručně vyhledat a pak zkopírovat do jiného umístění.

Jaký je nejlepší způsob zobrazení naskenovaných dokumentů a obrázků?

To závisí na použitém programu.

 • Pokud skenujete pomocí programu Windows Fax a skener, doporučujeme prohlížet naskenované dokumenty a obrázky otevřením programu Windows Fax a skener v zobrazení Skenování a pak klepnout na ty, které chcete zobrazit.

 • Pokud skenujete pomocí programu Windows Fotogalerie, doporučujeme prohlížet naskenované dokumenty a obrázky otevřením Windows Fotogalerie a poklepáním na obrázky, které chcete zobrazit.

 • Používáte-li ke skenování jiný program, získáte informace v nápovědě k tomuto programu.

Je možné po naskenování v dokumentu nebo obrázku provést změny?

To závisí na použitém programu.

 • Pokud skenujete pomocí programu Windows Fax a skener, můžete provést změny naskenovaného dokumentu nebo obrázku poklepáním. Dokument nebo obrázek se otevře v programu Windows Fotogalerie, kde lze použít nástroje pro změnu expozice, barev a skladby obrázku. Po dokončení zavřete program Windows Fotogalerie a změny budou automaticky uloženy v zobrazení Skenování programu Windows Fax a skener. Další informace o používání programu Windows Fotogalerie naleznete v tématu Tipy pro úpravu obrázků.

 • Používáte-li ke skenování jiný program, získáte informace v nápovědě k tomuto programu.

Které programy systému Windows je možné použít ke skenování dokumentů a obrázků?

V této verzi systémuWindows je možné použít program Windows Fax a skener nebo Windows Fotogalerie. Chcete-li však tyto programy používat, je nutné k počítači nejprve připojit skener nebo multifunkční tiskárnu s možnostmi skenování. Další informace naleznete v tématu Přidání nebo odebrání skeneru.

 • Windows Fax a skener je program, který umožňuje odesílání a příjem faxů a skenování dokumentů nebo obrázků pomocí počítače. Lze jej použít také k odeslání naskenovaných dokumentů a obrázků faxem nebo e-mailem ostatním uživatelům. Další informace naleznete v tématu Skenování dokumentu nebo souboru.

 • Program Windows Fotogalerie slouží k zobrazování obrázků a videozáznamů uložených v počítači ve složce Obrázky. Pokud skenujete pomocí programu Windows Fotogalerie, jsou naskenované dokumenty a obrázky automaticky uloženy ve složce Obrázky v počítači, ale lze je prohlížet a upravovat pomocí programu Windows Fotogalerie. Další informace o používání programu Windows Fotogalerie naleznete v tématu Skenování obrázku. Další informace o provádění změn naskenovaných dokumentů a obrázků pomocí programu Windows Fotogalerie získáte v části Tipy pro úpravy obrázků.

Je možné použít program pro skenování dodávaný se skenerem nebo multifunkční tiskárnou?

Ano. Řada skenerů a multifunkčních tiskáren s možnostmi skenování je dodávána s vlastními programy pro skenování. Programy jsou zpravidla instalovány v době, kdy připojíte zařízení k počítači. Chcete-li místo toho použít program Windows Fax a skener nebo Windows Fotogalerie, spusťte skenování pomocí možností v těchto programech. Další informace o skenování pomocí funkce Windows Fax a skener získáte v části Skenování dokumentu nebo souboru. Další informace o používání programu Windows Fotogalerie naleznete v tématu Skenování obrázku.

Je možné zobrazit náhled, jak bude naskenovaný dokument nebo obrázek vypadat, než jej začnu skenovat?

To záleží na programu a skeneru, který použijete. Některé skenery, například skener s podavačem dokumentů, který může skenovat více stránek najednou, nemusí možnost náhledu podporovat. Některé programy nebo skenery automaticky naskenují dokument nebo obrázek a umožňují pozdější úpravy naskenovaného souboru. Ostatní programy, například Windows Fax a skener, umožňují zobrazení náhledu naskenovaného souboru a následné úpravy nastavení skenování před tím, než budete pokračovat, ale pouze v případě, že skener možnost náhledu podporuje. Další informace o zobrazení náhledů dokumentů a obrázků pomocí funkce Windows Fax a skener získáte v části Skenování dokumentu nebo souboru.