Zobrazení obrázků jako prezentace

Obrázky a videozáznamy můžete zobrazit jako prezentaci v režimu celé obrazovky. Můžete vybrat jeden z několika motivů, které promítají obrázky určitým způsobem. Také můžete vybrat, které obrázky chcete v prezentaci zobrazit, a řídit rychlost přehrávání prezentace.

  1. Spusťte program Windows Fotogalerie klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Fotogalerie.

  2. Klepněte na obrázky, které chcete v prezentaci zobrazit.

    Chcete-li vybrat více obrázků, stiskněte a podržte klávesu CTRL a klepněte na požadované obrázky. Chcete-li do prezentace zahrnout všechny obrázky, neklepejte na žádný z nich.

  3. Prezentaci spustíte klepnutím na tlačítko Prezentace v dolní části programu Fotogalerie.

    Obrázek tlačítka Prezentace

Tip

  • Pokud nevyberete žádné obrázky nebo vyberete pouze jediný obrázek, prezentace promítne všechny obrázky v aktuálním zobrazení programu Fotogalerie.

Zobrazit vše

Použití ovládacích prvků prezentace

Prezentace běží automaticky, takže k přesouvání z jednoho obrázku na další není potřeba myš ani klávesnice. Je však možné ovládání prezentace kdykoli převzít. Ovládací prvky prezentace jsou umístěny ve spodní části obrazovky, a pokud se v průběhu prezentace nedotýkáte myši ani klávesnice, zmizí. Pohnete-li myší, ovládací prvky se opět zobrazí. Ovládací prvky vypadají takto:

Obrázek ovládacích prvků prezentace
Ovládací prvky prezentace

Pokud se tyto ovládací prvky nezobrazují, pak vaše prezentace běží v základním režimu. V základním režimu není možné přehrávat videa nebo měnit motivy, ale můžete používat další aspekty prezentace. Klepnutím pravým tlačítkem na prezentaci si zobrazíte nabídku s možnostmi voleb. Další informace o zamezení zobrazení základního režimu a o zobrazení nabídky prezentace naleznete v tématu "Zlepšení vzhledu prezentace".

Použití motivu prezentace

Pro prezentace můžete použít libovolný z několika motivů, které obrázky promítají různým způsobem. Některé motivy obrazovku v daný okamžik vyplní jediným obrázkem, jiné motivy na obrazovku uspořádají několik obrázků současně. Motivy můžete měnit kdykoli v průběhu prezentace a při dalším spuštění prezentace bude použit poslední zvolený motiv.

Tip

  • Většina témat zobrazuje jak obrázky tak videa, avšak klasické téma zobrazuje pouze obrázky.

Zlepšení vzhledu prezentace

Pro zlepšení vzhledu prezentace (včetně videa, motivů a přechodů) budete potřebovat dosáhnout mezisoučtu 3.0 v kategorii Grafika v Indexu uživatelských zkušeností se systémem Windows. Některá témata také vyžadují, aby grafická karta vašeho počítače podporovala funkci Vertex Shader 2.0. Pro využití všech možností prezentace budete potřebovat výkonnou grafickou kartu. Další informace naleznete v tématu Způsoby zlepšení výkonu počítače.