Instalace a nastavení zařízení Bluetooth

Instalace a nastavení zařízení Bluetooth vyžaduje tři věci:

 1. Přidejte k počítači adaptér Bluetooth.

  To se zpravidla provádí zapojením adaptéru do portu USB. (Pokud je adaptér Bluetooth v počítači již nainstalován nebo je k němu připojen, přeskočte tento krok.)

 2. Nastavte zařízení Bluetooth tak, aby jej počítač nalezl.

  Za tímto účelem je třeba provést následující kroky:

  • Zapněte zařízení.

  • Učiňte zařízení zjistitelným.

  Chcete-li se o této problematice dozvědět více, prostudujte si dokumentaci dodanou se zařízením nebo se podívejte na web výrobce.

 3. Nainstalujte zařízení.

  Většina zařízení, jako je mobilní telefon, klávesnice, myš nebo zařízení PDA, se instaluje pomocí ovládacího panelu Zařízení Bluetooth. Pokud je v počítači nainstalována bezdrátová technologie Bluetooth, postupujte takto:

  Postup instalace zařízení Bluetooth

  1. Klepněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepněte na příkaz Ovládací panely, klepněte na položku Hardware a zvuk a nakonec klepněte na položku Zařízení Bluetooth.
  2. Klepněte na tlačítko Přidat a postupujte podle pokynů.

  Postup instalace tiskárny Bluetooth

  • Otevřete Průvodce přidáním tiskárny klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Hardware a a zvuk, klepnutím na položku Tiskárny a potom klepnutím na položku Přidat tiskárnu.

Poznámka

 • Funkce šifrování a klíč pomáhají zabezpečit data. Tyto funkce a další bezpečnostní opatření však mohou selhat a v takovém případě budou vaše data viditelná nebo přístupná pro jiná zařízení nebo počítače v dosahu. Bezdrátová technologie Bluetooth by tedy neměla být považována za zcela bezpečnou.