Zobrazení a skrytí klasických nabídek v programu Windows Media Player

Klasické nabídky programu Windows Media Player (dříve označované jako panel nabídek) umožňují přístup k většině funkcí přehrávače. Ve výchozím nastavení jsou skryté.

Přesto, že se řada funkcí klasických nabídek také zobrazuje v rozevíracích nabídkách pod kartami Přehrávání, Knihovna, Kopírovat z disku CD, Zapsat na disk CD a Synchronizovat, budete možná chtít zobrazit klasické nabídky a získat tak přístup k méně často používaným příkazům, které se zobrazují pouze v nabídkách Soubor, Zobrazit, Přehrát, Nástroje a Nápověda.

Zobrazit vše

Postup zobrazení klasických nabídek

  • Proveďte jednu z následujících akcí:

    • Klepněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast panelu nástrojů (například na oblast nalevo od karty Přehrávání) nebo na prázdnou oblast nalevo nebo napravo od ovládacích prvků přehrávání a potom klepněte na příkaz Zobrazit klasické nabídky.

    • Stiskněte klávesy CTRL + M.

Postup skrytí klasických nabídek

  • Proveďte jednu z následujících akcí:

    • Klepněte na nabídku Zobrazit a potom klepněte na příkaz Klasické nabídky.

    • Stiskněte klávesy CTRL + M.