V programu Windows Media Player se přehrávaný obsah zobrazuje na kartě Přehrávání v podokně seznamu. Pořadí přehrávaných položek je možné změnit zapnutím náhodného přehrávání, které způsobí, že se položky v podokně seznamu budou přehrávat v náhodném pořadí. Můžete si také zvolit opakované přehrávání položek. Když zapnete opakované přehrávání, přehrají se postupně všechny položky uvedené v podokně seznamu a potom se začnou přehrávat znovu. Náhodné pořadí a opakování můžete zapnout najednou. Disky DVD není možné přehrávat v náhodném pořadí nebo opakovaně.

Zapnutí náhodného pořadí nebo opakování nezmění pořadí zobrazené v podokně seznamu. Pokud chcete opakovaně přehrávat pouze jeden soubor, zkontrolujte, zda je v podokně seznamu pouze jeden soubor.

  • Proveďte jeden či oba následující kroky:

    • Pokud chcete položky přehrávat v náhodném pořadí, klepněte na tlačítko Zapnout náhodné přehrávání. Obrázek tlačítka Zapnout náhodné přehrávání.
    • Pokud chcete přehrávat položky opakovaně, klepněte na tlačítko Zapnout opakování. Obrázek tlačítka Zapnout opakování.

    Náhodné nebo opakované přehrávání zůstane zachováno, dokud neklepnete na tato tlačítka znovu a nevypnete je.

Další informace o úpravách seznamu stop pomocí příkazu Náhodně uspořádat seznam naleznete v tématu Vytvoření nebo změna normálního seznamu stop.