Spuštění systému Windows z disku CD nebo DVD

Systém Windows je nutné spustit z instalačního disku CD nebo DVD v těchto případech:

 • V počítači není nainstalován žádný operační systém.

 • Chcete přeinstalovat systém Windows.

 • Je třeba použít možnosti obnovení systému.

Postup spuštění systému Windows z disku CD nebo DVD

 1. Zapněte počítač, vložte instalační disk DVD nebo CD systému Windows a potom restartujte počítač.

 2. Po výzvě stiskněte libovolnou klávesu a postupujte podle pokynů, které se zobrazí.

 3. Poté, co se zobrazí stránka Instalovat systém Windows, spusťte klepnutím na tlačítko Instalovat instalační proces nebo klepnutím na tlačítko Opravit počítač přejděte k možnostem zotavení systému.

 4. Postupujte podle pokynů.

Pokud se stránka Instalace systému Windows nezobrazí

Pokud se stránka Instalace systému Windows nezobrazí a nejste požádáni o potvrzení spuštění z disku CD nebo DVD stisknutím klávesy, pravděpodobně budete muset nastavit jako spouštěcí zařízení počítače jednotku DVD nebo CD. To znamená, že je nutné nastavit jednotku DVD nebo CD jako první spouštěcí zařízení v systému BIOS. Postupujte následovně:

 1. Zapněte počítač, vložte instalační disk DVD nebo CD systému Windows a potom restartujte počítač.

 2. U novějších počítačů se většinou zobrazí nabídka možností spuštění. V nabídce možností spuštění vyberte možnost „BIOS settings“ (Nastavení systému BIOS) nebo podobnou možnost.

  Upozornění

  • Aktualizace systému BIOS je náročný proces. V případě chyby by mohl počítač přestat fungovat. Nezapomeňte postupovat přesně podle pokynů výrobce.

  Poznámka

  • Postupy k aktualizaci systému BIOS se u různých výrobců liší. Další informace naleznete v dokumentaci dodané se zařízením nebo na webu výrobce. Různé počítače mají různé možnosti spuštění a přístup k nastavení systému BIOS. Pokud v počítači není nabídka možností spuštění, dávejte pozor na zprávu s textem „BIOS setup“, „BIOS settings“ nebo podobně a potom stiskněte příslušnou klávesu (dle výzvy ve zprávě) pro zobrazení obrazovky nastavení systému BIOS.

 3. Zobrazí se obrazovka nastavení systému BIOS. Na obrazovce nastavení systému BIOS vyberte možnost s názvem „Boot order“ (Spouštěcí sekvence) nebo podobně.

 4. Vyberte jednotku CD nebo DVD jako první spouštěcí zařízení.

Restartujte počítač a potom spusťte systém Windows z instalačního disku CD nebo DVD podle předchozích pokynů.