Zde jsou uvedeny odpovědi na některé běžné dotazy, které se týkají programu Oprava spouštění systému.

Zobrazit vše

Co je to nástroj Oprava spouštění systému?

Nástroj Oprava spouštění systému je program systému Windows určený pro odstraňování jistých typů potíží, například chybějících nebo poškozených systémových souborů, které by mohly bránit ve správném spouštění systému Windows. Když spustíte nástroj Oprava spouštění systému, prohledá počítač, zda se v něm nevyskytuje problém a pak se případné zjištěné problémy pokusí odstranit, aby se počítač mohl správně spustit.

Pokud se setkáte s potížemi při práci s nástrojem Oprava spouštění systému nebo pokud počítač nástroj vůbec neobsahuje, mohl výrobce počítače tento nástroj přizpůsobit nebo jej nahradit. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s počítačem nebo na webu výrobce.

Jak lze nástroj Oprava spouštění systému používat?

Nástroj Oprava spouštění systému se nachází v nabídce Možnosti obnovení systému, která je součástí instalačního disku systému Windows. Nástroj Oprava spouštění systému může být nainstalován i na pevném disku, má-li počítač předinstalované možnosti obnovení systému. Nástroj Oprava spouštění systému vás může v průběhu opravy potíží vyzvat k výběru některých možností ovlivňujících opravy a v případě potřeby může při opravách restartovat počítač.

Máte-li instalační disk systému Windows, postupujte takto:

 1. Vložte instalační disk.

 2. Restartujte počítač.

  Klepněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepněte na šipku vedle tlačítka zamykáníObrázek tlačítka zamykání a poté klepněte na příkaz Restartovat.
 3. Pokud se zobrazí výzva, spusťte systém Windows z instalačního disku stisknutím libovolné klávesy. Pokud není ve vašem počítači nakonfigurováno spouštění z disku CD nebo DVD, přečtěte si informace dodané s počítačem.

 4. Vyberte jazyková nastavení a klepněte na tlačítko Další.

 5. Klepněte na možnost Opravit počítač.

 6. Vyberte operační systém, který chcete opravit, a klepněte na tlačítko Další.

 7. V nabídce Možnosti obnovení systému klepněte na příkaz Oprava spouštění systému

Pokud má počítač předinstalované možnosti obnovení systému, postupujte takto:

 1. Vyjměte z počítače všechny diskety, disky CD a DVD a restartujte počítač.

  Klepněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepněte na šipku vedle tlačítka zamykáníObrázek tlačítka zamykání a poté klepněte na příkaz Restartovat.
 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud je v počítači nainstalován jeden operační systém, stiskněte a držte klávesu F8 během restartování počítače. Klávesu F8 je třeba stisknout před tím, než se zobrazí logo systému Windows. Pokud se zobrazí logo systému Windows, bude nutné akci zopakovat. Počkejte, dokud se nezobrazí výzva systému Windows k přihlášení a potom počítač vypněte a restartujte.

  • Pokud je v počítači více operačních systémů, použijte ke zvýraznění operačního systému, který chcete opravit, klávesy se šipkami a potom stiskněte a držte klávesu F8.

 3. Na obrazovce Rozšířené možnosti spuštění zvýrazněte pomocí kláves se šipkami možnost Opravit počítač a stiskněte klávesu ENTER.

 4. Vyberte rozložení klávesnice a klepněte na tlačítko Další.

 5. Vyberte uživatelské jméno, zadejte heslo a klepněte na tlačítko OK.

 6. V nabídce Možnosti obnovení systému klepněte na příkaz Oprava spouštění systému

Existují některé problémy, které nástroj Oprava spouštění systému opravit nedokáže?

Nástroj Oprava spouštění systému nedokáže odstranit poruchy hardwaru nebo některé typy poruch způsobených útokyvirů. Nejedná se o nástroj pro zálohování, takže nemůže pomoci s obnovením osobních souborů, například fotografií či dokumentů. Chcete-li svůj počítač ochránit, pravidelně zálohujte systém a soubory. Další informace získáte vyhledáním slova „zálohování“ v Nápovědě a podpoře.

Co dělat, když nástroj Oprava spouštění systému potíže neodstraní?

Pokud opravy nebyly úspěšné, zobrazí se souhrn potíží a odkazy na kontaktní informace pro získání podpory. Další informace o podpoře mohou být přidány výrobcem počítače.