Windows Program Windows Media Player má pět režimů zobrazení: úplné zobrazení (výchozí), režim volitelných vzhledů, režim celé obrazovky, kompaktní a minimální režim. Můžete snadno přepnout na režim, který je pro sledovaný obsah nejvhodnější.

Zobrazit vše

Přepnutí z režimu celé obrazovky do kompaktního režimu

Kompaktní režim umožňuje zobrazit pouze ovládací prvky přehrávače.

 • Klepněte na tlačítko Přepnout do kompaktního režimuObrázek tlačítka Přepnout do kompaktního režimu v pravém dolním rohu přehrávače.

  Do režimu úplného zobrazení se vrátíte opětovným klepnutím na toto tlačítko.

Postup přepnutí z úplného zobrazení do režimu volitelných vzhledů

Díky režimu volitelných vzhledů je možné použít jiný vzhled přehrávače.

 • Stiskněte klávesy CTRL+2 a přehrávač se přepne do posledního používaného volitelného vzhledu.

  Další informace o režimu volitelných vzhledů naleznete v tématu Změna vzhledu programu Windows Media Player.

Postup přepnutí z režimu volitelných vzhledů do úplného zobrazení

Úplné zobrazení je výchozím režimem zobrazení přehrávače. Poskytuje úplný přístup ke všem funkcím přehrávače.

 • Klepněte pravým tlačítkem myši na libovolné místo v přehrávači a potom klepněte na příkaz Přepnout do úplného zobrazení.

Postup přepnutí z úplného zobrazení nebo z režimu volitelných vzhledů do minimálního režimu přehrávače

Minimální režim přehrávače umožňuje minimalizovat přehrávač na hlavní panel systému Windows a zároveň ponechat přístup k ovládacím prvkům přehrávání a schopnost zobrazovat vizualizace a informace o aktuálně přehrávané položce.

 • Klepněte pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast hlavního panelu systému Windows (například pod systémovými hodinami), přejděte na příkaz Panely nástrojů a potom klepněte na příkaz Windows Media Player.

  Tím funkci zapnete a nyní ji pouze musíte spustit. Pokud je vedle příkazu Windows Media Player zobrazeno zatržítko, znamená to, že je tato funkce zapnuta. Budete-li chtít přepnout přehrávač do minimálního režimu, stačí v přehrávači klepnout na tlačítko Minimalizovat.

Postup přepnutí z minimálního režimu přehrávače do úplného zobrazení nebo režimu volitelných vzhledů

 • V minimálním režimu klepněte na kteroukoliv část přehrávače, kterou netvoří tlačítko nebo ovládání hlasitosti. Přehrávač se vrátí do předchozího režimu.

Postup přepnutí z úplného zobrazení nebo z režimu volitelných vzhledů do režimu celé obrazovky

V režimu celé obrazovky vyplní obrázky, videa a soubory z disku DVD při přehrávání celou obrazovku.

 1. Začněte přehrávat video, televizní záznam, soubory z disku DVD nebo skladbu s vizualizací, nebo pozastavte přehrávání.

 2. Klepněte na tlačítko Zobrazit celou obrazovku, Obrázek tlačítka Zobrazit celou obrazovku, nebo stiskněte klávesy ALT+ENTER.

  Do režimu celé obrazovky se vrátíte stisknutím klávesy ESC. Další informace o režimu celé obrazovky naleznete v tématu Zobrazení videa na celé obrazovce.

Jak zabránit uživatelům v přepínání z režimu celé obrazovky

Režim celé obrazovky je možné uzamknout a zabránit tak přepínání z režimu celé obrazovky do režimu jiného. Uzamknutí režimu celé obrazovky je možné použít například na večírku, kde se tak zabrání hostům v tom, aby v průběhu přehrávání hudby používali jiné programy.

 1. Přehrát položku a pak přepnout do režimu úplného zobrazení.

 2. Klepněte na tlačítko Zamknout režim celé obrazovkyObrázek tlačítka Uzamknout režim celé obrazovky.
 3. Zadejte čtyřmístné osobní identifikační číslo (PIN) a pak klepněte na tlačítko OKObrázek tlačítka OK.
  Režim celé obrazovky odemknete tak, že klepnete na tlačítko Odemknout režim celé obrazovkyObrázek tlačítka Odemknout režim celé obrazovky, zadáte vaše osobní identifikační číslo a pak klepnete na tlačítko OKObrázek tlačítka OK. Pokud jste zapomněli svoje číslo PIN, restartujte počítač.