Pokud chcete přinést přenosný počítač z práce domů a připojit jej k domácí síti, je třeba změnit některá nastavení počítače.

Přístup k internetu

Pokud chcete doma používat jen internet, připojte svůj pracovní přenosný počítač k domácí síti.

Zobrazit vše

Postup připojení k domácí síti Ethernet

 • Připojte jeden konec kabelu Ethernet do přenosného počítače a druhý konec do rozbočovače, přepínače nebo směrovače. Měli byste okamžitě získat přístup k internetu.

Postup připojení domácí bezdrátové síti

Přenosný počítač musí mít bezdrátový síťový adaptér.

 1. Zapněte přenosný počítač.

 2. Otevřete okno Připojit k síti klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Připojit.

 3. V seznamu vyberte domácí bezdrátovou síť a pak zadejte klíč zabezpečení sítě, pokud je vyžadován.

  Měli byste být připojeni k bezdrátové síti a mít přístup na internet.

Poznámka:

 • Pokud je vaše domácí síť bezdrátová, doporučujeme používat klíč zabezpečení sítě. Pokud tak neučiníte, vystavujete přenosný počítač riziku neoprávněného přístupu hackerů nebo škodlivého softwaru.. Další informace naleznete v tématu Proč je vhodné zabezpečit bezdrátovou síť?

Pokud máte problémy s připojením k síti a s přístupem k internetu, další informace naleznete v tématu Poradce při potížích s připojením k síti a internetu.

Povolení sdílení souborů a tiskáren

Pokud ve své síti chcete sdílet soubory a tiskárny, musíte nejdříve povolit sdílení souborů a tiskáren.

Povolení sdílení souborů a tiskáren

 1. Otevřete ovládací panel Centrum sítí a sdílení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Síť a Internet a potom klepnutím na položku Centrum sítí a sídlení.

 2. Klepněte na možnost Vlastní nastavení.

 3. Na stránce Upravit nastavení sítě klepněte na možnost Soukromá a poté klepněte na tlačítko Další. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 4. Na stránce Nastavení sítě byla úspěšně provedena klepněte na tlačítko Zavřít.

Pokud je váš počítač se systémem Windows Vista připojen k doméně, nebudete možná schopni změnit umístění sítě na nastavení Soukromá. V takovém případě se v části Sdílení a zjišťování ujistěte, že jsou zapnuty následující možnosti:

Poznámka:

 • Pokud chcete používat sdílení chráněné heslem, musíte mít na obou počítačích nastaveny přesně stejné uživatelské účty a hesla. Pokud používáte pracovní notebook a domácí počítač, nejedná se většinou o tento případ. V takovém případě je nejlepší sdílení chráněné heslem vypnout. (Možnost sdílení chráněného heslem je dostupná pouze u pracovních skupin.)

Přístup k tiskárně

Pokud chcete tiskárnu připojenou k domácímu počítači používat ze svého přenosného počítače vypněte nejdříve zjišťování sítě (pokud je tiskárna připojena k počítači se systémem Windows Vista) a poté se ujistěte, že je tiskárna sdílena.

Zobrazit vše

Postup zjištění, zda je tiskárna sdílená, nebo postup nastavení sdílení tiskárny

 1. Přihlaste se k počítači, který je součástí domácí sítě a je připojen k tiskárně.

 2. Klepněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a poté klepněte na příkaz Ovládací panely.
 3. Pod položkou Hardware a zvuk klepněte na odkaz Tiskárny.

 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu, kterou chcete sdílet, a klepněte na příkaz Sdílení.

  Pokud je tiskárna sdílená, bude možnost Sdílet tuto tiskárnu vybraná. Pokud není vybraná, klepněte na přepínač Sdílet tuto tiskárnu a pak klepněte na tlačítko OK.

Poznámka:

 • Systém Windows Vista Starter neobsahuje funkci sdílení tiskáren.

Chcete-li použít sdílenou tiskárnu, musíte tiskárnu přidat do svého přenosného počítače.

Přidání tiskárny

 1. Otevřete Průvodce přidáním tiskárny klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Hardware a a zvuk, klepnutím na položku Tiskárny a potom klepnutím na položku Přidat tiskárnu.

 2. Vyberte možnost Přidat síťovou tiskárnu, bezdrátovou tiskárnu nebo tiskárnu s technologií Bluetooth a pak postupujte podle pokynů průvodce .

Přístup ke sdíleným souborům a složkám

Soubory a složky můžete sdílet dvěma způsoby: pomocí zjednodušeného sdílení souborů – umístění souborů nebo složek do běžných sdílených složek v síti nebo pomocí místního sdílení souborů – označení jednotlivých souborů a složek, které mají být sdíleny, aniž by byly přesunuty z aktuálního umístění. (V systému Windows XP mohou být takto sdíleny pouze složky.)

Poznámka:

 • Systém Windows Vista Starter neobsahuje funkci sdílení souborů a složek.

Zobrazit vše

Postup nastavení sdílení v počítačích se systémem Windows XP

Pokud některý z domácích počítačů pracuje s verzí systému Windows XP starší než Windows XP with Service Pack 2 (SP2), bude před nastavením sdílení nejprve třeba provést upgrade.

 1. Spusťte Průvodce instalací sítě ve všech domácích počítačích, pokud jste tak již neučinili.

 2. Až budete vyzváni, vyberte možnost povolení sdílení souborů. Tímto se v každém počítači vytvoří složka Sdílené dokumenty. Soubory v této složce jsou k dispozici všem uživatelům v síti.

Poznámky

 • Složku Sdílené dokumenty otevřete klepnutím na tlačítko Start, na příkaz Dokumenty a pak na položku Sdílené dokumenty.

 • V systému Windows XP nelze sdílet jednotlivé soubory, pouze celé složky. Chcete-li sdílet složky a jejich obsah, aniž byste je museli přesunout do složky Sdílené dokumenty, přejděte na umístění obsahující složku, kterou chcete sdílet, klepněte na složku pravým tlačítkem myši a pak klepněte na příkaz Sdílení a zabezpečení. Na kartě Sdílení klepněte na možnost Sdílet tuto složku a pak na tlačítko Použít.

Postup nastavení sdílení v počítačích se systémem Windows Vista

V systému Windows Vista byla složka Sdílené dokumenty nahrazena složkou Veřejné.

 1. Otevřete ovládací panel Centrum sítí a sdílení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Síť a Internet a potom klepnutím na položku Centrum sítí a sídlení.

 2. Klepněte na tlačítko se šipkou Obrázek tlačítka se šipkou vedle tlačítka Sdílení veřejné složky a pak klepněte na jednu z následujících možností:
  • Zapnout sdílení, aby každý uživatel s přístupem k síti mohl otevřít soubory

  • Zapnout sdílení, aby každý uživatel s přístupem k síti mohl otevřít, změnit a vytvořit soubory

 3. Klepněte na tlačítko Použít. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  Soubory ve veřejné složce jsou nyní k dispozici všem uživatelům v síti.

Poznámky

 • Chcete-li otevřít složku Veřejné, postupujte následujícím způsobem:

  1. Otevřete složku Dokumenty klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na složku Dokumenty.

  2. V dolní části navigačního podokna klepněte na šipku vedle seznamu Složky a pak klepněte na položku Veřejné.

 • Chcete-li sdílet soubory nebo složky, aniž byste je museli přesunout do této složky, přejděte na umístění obsahující soubor nebo složku, kterou chcete sdílet, klepněte na soubor nebo složku pravým tlačítkem myši, klepněte na příkaz Sdílet a potom postupujte podle pokynů průvodce.

Přístup k síťovým počítačům

Chcete-li získat přístup k jinému síťovému počítači, musíte znát jeho název.

Zobrazit vše

Postup vyhledání názvu počítače

 1. Otevřete ovládací panel Systém klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Systém.

 2. Název je uveden v části Název počítače, doména a nastavení pracovní skupiny.

Postup získání přístupu k domácímu počítači z přenosného počítače

Chcete-li získat přístup k souborům v domácím počítači, můžete se přihlásit buď jako host (to znamená, že budete mít přístup pouze k souborům ve veřejné složce), nebo, pokud máte v daném počítači uživatelský účet, můžete se přihlásit pomocí svého účtu. Další informace o uživatelských účtech naleznete v tématu Uživatelské účty: nejčastější dotazy. Chcete-li získat přístup jinému počítači, postupujte takto:

 1. Otevřete složku Síť klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na složku Síť.

 2. Poklepáním na ikonu počítače se zobrazí soubory a složky, ke kterým máte přístup.

  Poznámky

  • Pokud se uživatelské jméno a heslo, pod kterým jste právě přihlášeni k počítači, liší od údajů pro přihlášení do počítače, ke kterému chcete mít přístup, můžete být vyzváni k zadání přihlašovacích informací.

  • Pokud nastavení jiného počítače v síti povoluje přístup libovolného uživatele přihlášeného k síti, budete k němu připojeni automaticky avšak pouze s přístupem uživatele host (guest). To znamená, že budete mít přístup jen k souborům ve veřejné složce. Pomocí svých přihlašovacích informací se můžete přihlásit k jinému počítači automaticky tak, že uložíte své heslo. Další informace naleznete v tématu Ukládání hesel pro automatické přihlašování.

  Otevře se složka, která obsahuje sdílené složky a prostředky v domácím počítači.

Postup získání přístupu k přenosnému počítači z domácího počítače

 1. Otevřete složku Síť klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na složku Síť.

 2. Po výzvě k přihlášení zadejte do pole Uživatelské jméno doménu v práci a uživatelské jméno oddělené zpětným lomítkem (například: doména\uživatelské_jméno). Do pole Heslo zadejte heslo, které používáte pro přihlášení v práci.

  Otevře se složka, která obsahuje sdílené soubory a složky v přenosném počítači.