Synchronizace TV pořadů se zařízením

Aplikaci Windows Media Center je možné použít k synchronizaci (nebo kopírování) digitálních souborů médií, jako jsou nahrané televizní pořady, hudba a obrázky, do zařízení Portable Media Center, Smartphone, Pocket PC nebo velkokapacitního paměťového zařízení, pokud vaše přenosné zařízení nabízí možnost přehrávání těchto různých typů digitálních médií. Máte tak možnost užít si digitální média, která máte ve svém počítači s aplikací Windows Media Center, i když jste mimo domov.

Další informace a možnost vyhledání přenosného zařízení, které vyhovuje vašim potřebám, získáte na webu Centrum kompatibility se systémem Windows 7.

Ne všechna velkokapacitní paměťová zařízení jsou uznávána jako přenosná zařízení médií, která lze použít k synchronizaci souborů médií z počítače s aplikací Windows Media Center. Některá zařízení USB jsou například klasifikována jako pevný disk a aplikace Windows Media Center je nerozpoznává jako dostupné zařízení, ve kterém je možné provést synchronizaci s aplikací Windows Media Center.

Synchronizované seznamy stop slouží k určení, který obsah je se zařízením synchronizován. V aplikaci Windows Media Center může seznam stop obsahovat jeden nebo více seznamů stop programu Windows Media Player nebo automatických seznamů stop.

Chcete-li porozumět principu synchronizace, uvádíme příklad synchronizace televizních programů. Programy jsou převedeny na kódy nebo převedeny z jednoho formátu videa na jiný. Při tomto procesu je video převedeno pomocí nastavení pro konkrétní zařízení. Tím se vytvoří malý video soubor ve formátu, který lze v zařízení přehrávat.

Při synchronizaci jsou televizní pořady synchronizovány v pořadí, v jakém jsou přidávány na seznam stop synchronizace. Jakmile je přenosné zařízení plné, nejsou synchronizovány žádné další televizní pořady. Pokud zařízení není plné a do počítače jsou přidány další programy, které splňují kritéria jednoho nebo více vybraných automatických seznamů stop, je obsah převeden do zařízení při jeho příštím připojením k počítači s aplikací Windows Media Center. Tímto způsobem je zařízení vždy připraveno na nejnovější mediální zábavu, když si je budete chtít vzít s sebou.

Synchronizace televizního programu

 1. Vytvoření nebo změna běžného seznamu stop nebo Vytvoření nebo změna automatického seznamu stop v programu Windows Media Player, která obsahuje nahrané televizní pořady.

  Můžete také vytvářet seznamy stop, které obsahují jiné typy obsahu digitálních médií, jako jsou obrázky, hudba a jiná videa, která požadujete.

 2. Připojte přenosné zařízení k počítači s aplikací Windows Media Center.

 3. Na Úvodní obrazovce přejděte na položku Úkoly a klikněte na tlačítko Synchronizovat.

 4. Pokud jste zařízení synchronizovali s jiným počítačem a chcete je synchronizovat s počítačem s aplikací Windows Media Center, klikněte po zobrazení upozornění k vytvoření nového vztahu synchronizace na tlačítko Ano.

 5. Na obrazovce Správa seznamu proveďte jednu nebo více následujících akcí:

  • Kliknutím na šipku nahoru nebo dolů na obrazovce přesuňte seznam stop nebo automatický seznam stop v seznamu nahoru nebo dolů.

   Automatické seznamy stop a seznamy stop v horní části seznamu se nejprve synchronizují s přenosným zařízením. Seznam stop nebo automatický seznam stop médií, která v zařízení požadujete nejvíce, byste měli umístit v seznamu nahoru.

  • Pokud seznam stop v zařízení nechcete synchronizovat, klikněte na tlačítko Odstranit vedle seznamu stop. Tím se neodstraní celý seznam stop, jen bude odebrán ze seznamu k synchronizaci.

  • Pokud chcete přidat ostatní seznamy stop, které se na obrazovce Správa seznamu nezobrazují, klikněte na tlačítko Přidat další, klikněte na příslušnou kategorii médií, zaškrtněte políčko u seznamu stop nebo automatického seznamu stop, který chcete se zařízením synchronizovat, a pak klikněte na tlačítko Uložit.

 6. Chcete-li synchronizovat vybrané seznamy stop nebo automatické seznamy stop a soubory digitálních médií v těchto seznamech s přenosným zařízením, klikněte na tlačítko Spustit synchronizaci.

 7. V oznamovací oblasti Průběh synchronizace klikněte na tlačítko OK, aby synchronizace proběhla. Mezitím je možné provádět v počítači s aplikací Windows Media Center další úkoly.

Poznámka

 • Přehrávání a nahrávání živého televizního vysílání v aplikaci Windows Media Center vyžaduje analogový nebo digitální televizní tuner. Pokud nebyl počítač dodán s kartou televizního tuneru, můžete ji přidat. Informace o získání karty televizního tuneru získáte v části Získání nápovědy ke kartě televizního tuneru nebo od výrobce počítače.