Zde jsou uvedeny odpovědi na některé obecné dotazy, které se týkají nástroje Obnovení systému.

Zobrazit vše

Jak pracuje nástroj Obnovení systému?

Nástroj Obnovení systému používá body obnovení k tomu, aby navrátil systémové soubory a nastavení do dřívějšího stavu, aniž by to nějak ovlivnilo osobní soubory uživatelů. Další informace naleznete v tématu Co je to nástroj Obnovení systému?

Jak spustit nástroj Obnovení systému?

 • Spusťte nástroj Obnovení systému klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy, klepnutím na složku Příslušenství, klepnutím na složku Systémové nástroje a potom klepnutím na položku Obnovení systému. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Poznámka

 • Před spuštěním nástroje Obnovení systému uložte otevřené soubory a ukončete všechny programy. Nástroj Obnovení systému restartuje počítač.

Je možné vrátit změny, které nástroj Obnovení systému provede?

Ano. Při každém použití nástroje Obnovení systému se před dalšími kroky vytvoří bod obnovení, takže změny můžete vrátit zpět, pokud nezajistí odstranění potíží. Pokud použijete nástroj Obnovení systému, když se počítač nachází v nouzovém režimu, není možné operaci obnovení vrátit zpět. Můžete však spustit nástroj Obnovení systému ještě jednou a zvolit si jiný bod obnovení, pokud takový existuje.

Vrácení změn provedených nástrojem Obnovení systému

 1. Spusťte nástroj Obnovení systému klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy, klepnutím na složku Příslušenství, klepnutím na složku Systémové nástroje a potom klepnutím na položku Obnovení systému. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. Klikněte na odkaz Vrátit zpět obnovení systému a potom na tlačítko Další.

 3. Zkontrolujte vybrané možnosti a pak klepněte na tlačítko Dokončit.

Jaké soubory se během obnovení systému změní?

Nástroj Obnovení systému ovlivňuje soubory systému Windows, programy a nastavení registru. Může také provádět změny skriptů, dávkových souborů a dalších typů spustitelných souborů v počítači.

Poznámka

 • Nástroj Obnovení systému neovlivňuje osobní soubory, například e-mailové zprávy, dokumenty nebo fotografie, takže nemůže ani nijak pomoci při obnovení odstraněného souboru. Pokud máte zálohy svých souborů, můžete je obnovit ze zálohy.

Proč nástroj Obnovení systému nechrání disky FAT32?

Nástroj Obnovení systému nechrání disky FAT32 ani jiné disky FAT, protože disky FAT nepodporují použití stínových kopií. Stínové kopie obsahují informace o změnách dokumentů a systémových souborů. Stínové kopie vyžadují systém souborů NTFS. V této verzi systému Windows používá nástroj Obnovení systému stínové kopie k vytváření bodů obnovení. Pokud uložíte systémové soubory na disk FAT, nemůžete použít nástroj Obnovení systému k vrácení změn.

Jak vybrat bod obnovení?

Nástroj Obnovení systému automaticky doporučuje nejnovější bod obnovení, který byl vytvořen před významnou změnou v systému, například instalací programu. Na výběr je více různých bodů obnovení. Pokuste se použít body obnovení vytvořené před datem a časem, kdy jste poprvé zaznamenali potíže.

Jak často se vytvářejí body obnovení?

Body obnovení jsou vytvářeny automaticky každý den a vždy před provedením významné systémové události, například před instalací programu nebo ovladače. Bod obnovení můžete také vytvořit ručně.

Jak lze bod obnovení vytvořit ručně?

 1. Otevřete ovládací panel Systém klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Systém.

 2. V levém podokně klikněte na odkaz Ochrana systému Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 3. Klikněte na kartu Ochrana systému a pak na tlačítko Vytvořit.

 4. V dialogovém okně Ochrana systému zadejte popis a pak klikněte na tlačítko Vytvořit.

Kolik místa na pevném disku vyžaduje nástroj Obnovení systému?

K uložení bodů obnovení potřebujete minimálně 300 megabajtů (MB) volného místa na každém pevném disku, pro který je zapnutá funkce Ochrana systému. Nástroj Obnovení systému může používat až 15 procent prostoru na každém disku. S postupným zaplňováním prostoru na disku jednotlivými body obnovení bude nástroj Obnovení systému odstraňovat starší body obnovení, aby vytvořil prostor pro novější body.

Nástroj Obnovení systému nebude pracovat na pevných discích s kapacitou nižší než 1 GB.

Jak dlouho jsou body obnovení uloženy?

Body obnovení zůstávají uloženy do doby, než se prostor vyhrazený pro nástroj Obnovení systému zaplní. S postupným vytvářením nových bodů obnovení jsou ty staré odstraňovány. Pokud funkci Ochrana systému na disku vypnete (funkce, která body obnovení vytváří), všechny body obnovení jsou z něj odstraněny. Když funkci Ochrana systému znovu zapnete, jsou vytvořeny nové body obnovení.

Jak lze nástroj Obnovení systému zapnout a vypnout?

Funkce Ochrana systému, která body obnovení vytváří, je ve výchozím nastavení zapnutá. Doporučujeme nechávat funkci Ochrana systému zapnutou trvale pro všechny pevné disky, které obsahují důležité soubory, abyste mohli kdykoliv v případě potřeby použít nástroj Obnovení systému.

Zapnutí a vypnutí nástroje Obnovení systému

 1. Otevřete ovládací panel Systém klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Systém.

 2. V levém podokně klikněte na odkaz Ochrana systému Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 3. Chcete-li zapnout funkci Ochrana systému pro pevný disk, zaškrtněte políčko u příslušného disku a pak klikněte na tlačítko OK.
  – nebo –
  Chcete-li funkci Ochrana systému pro pevný disk vypnout, zrušte zaškrtnutí políčka u příslušného disku a pak klikněte na tlačítko OK.

Mám v počítači předchozí verzi systému Windows, ale když přepínám mezi verzemi, body obnovení se ztratí. Proč?

V této verzi systému Windows jsou body obnovení vytvářeny odlišným způsobem a nejsou předchozími verzemi systému Windows rozpoznány. Pokud používáte konfiguraci s možností spouštění dvou systémů a spustíte předchozí verzi systému Windows, odstraní tato předchozí verze všechny body obnovení vytvořené touto verzí systému Windows. Pokud spustíte tuto verzi systému Windows, body obnovení se budou znovu vytvářet automaticky.

Co je možné udělat, když nástroj Obnovení systému neodstraní potíže?

Pokud nástroj Obnovení systému neodstraní vzniklé potíže, můžete celou operaci obnovení vrátit zpět a zvolit jiný bod obnovení. Pokud nástroj Obnovení systému nezobrazí žádné body obnovení, ze kterých byste si mohli vybrat, zkontrolujte, zda je zapnutá funkce Ochrana systému a zda máte na pevném disku k dispozici minimálně 300 MB volného místa. Další informace o řešení potíží naleznete v tématu Co dělat, když se systém Windows nespouští správně