Tipy pro úpravy obrázků

Změny v obrázcích můžete provádět pomocí programu Windows Fotogalerie. Můžete vylepšit expozici a barvy, změnit kompozici a odstranit efekt červených očí – to vše bez použití zvláštního programu pro úpravy.

Spusťte program Windows Fotogalerie klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Fotogalerie.

Pracovní postup v programu Windows Fotogalerie

Digitální pracovní postup je termín používaný v oblasti digitálního fotografování a označuje pořadí úprav fotografií. Pokud se budete řídit správným digitálním pracovním postupem, přinese to znatelný rozdíl v kvalitě upravených obrázků. V podokně Opravit v programu Windows Fotogalerie jsou uspořádány různé změny, které můžete provádět, v nejlepším pořadí, počínaje upravením expozice a konče odstraněním efektu červených očí. Přestože je možné provádět změny v obrázcích v jakémkoli pořadí, doporučujeme řídit se pracovním postupem a provádět akce v podokně Opravit odshora dolů.

Obrázek doporučeného pracovního postupu v programu Windows Fotogalerie
Doporučený pracovní postup v programu Windows Fotogalerie

Proč provádět úpravy fotografií v tomto pořadí? Představte si, že chcete například upravit vyvážení barev v obrázku. Pokud je špatná celková expozice (obrázek je příliš tmavý nebo příliš světlý), bude obtížné určit správné vyvážení barev. Jen pokud nejprve upravíte expozici, můžete zaručit, že barvy budou také vypadat správně, až dojdete k tomuto kroku.

Úprava expozice a barev

Jas a kontrast v obrázku můžete upravit posunutím jezdců u těchto ovládacích prvků, ale mnohem jednodušší je provést úpravu klepnutím na tlačítko Automaticky upravit v podokně Opravit. Funkce Automaticky upravit optimalizuje najednou jas, kontrast, teplotu barev a barevný nádech. I po klepnutí na tlačítko Automaticky upravit můžete pokračovat ve vlastních úpravách expozice a barev, pokud se vám nelíbí automatické úpravy, které provedl program Windows Fotogalerie.

Provedení změny můžete potvrdit pomocí značek zaškrtnutí, které se objeví v podokně Opravit vedle ovládacího prvku, který byl použit k provedení změny.

Obrázek podokna Opravit se značkami zaškrtnutí označujícími dokončené kroky
Značky zaškrtnutí označují, že již byla upravena expozice a barva

Není třeba se obávat klepnutí na tlačítko Automaticky upravit. Vždy můžete klepnutím na tlačítko Zpět uvést obrázek do předchozího stavu. Podobně platí, že pokud změníte expozici nebo nastavení barev a výsledek se vám nebude líbit, klepnutím na tlačítko Automaticky upravit se vrátíte k nastavení, které doporučuje program Windows Fotogalerie.

Vytvoření černobílého obrázku

Většina digitálních fotoaparátů má režim expozice, který umožňuje fotografovat černobíle, což simuluje černobílý film. Obecně doporučujeme fotografovat v normálním barevném režimu. Jaký je důvod? Zatímco všechny barevné obrázky mohou být v počítači převedeny na černobílé, pokud obrázek vyfotíte jako černobílý, není možné k němu přidat původní barvy.

Program Windows Fotogalerie má vlastní způsob, jak simulovat černobílou fotografii, který je mnohem flexibilnější než černobílý režim fotoaparátu. Klepněte na tlačítko Automaticky upravit v podokně Opravit a zobrazí se jezdec Sytost. Přesunutím jezdce napravo zvýšíte intenzitu barev v obrázku. Zajímavější je, co se stane, pokud přesunete jezdec nalevo. Intenzita barev se s níží a pokud jezdec přesunete zcela nalevo, barvy zmizí – obrázek bude černobílý. Tuto techniku můžete používat ke tvorbě obrázků, ve kterých je jen málo barvy nebo žádná barva.

Příklad obrázku s vysokou a nízkou úrovní sytosti
Obrázek s vysokou sytostí (vlevo) a s nízkou sytostí (vpravo)

Buďte kreativní, ale zachovejte původní obrázek

Možná chcete změnit kompozici obrázku z vodorovné na svislou s použitím oříznutí. Nebo chcete vytvořit černobílou verzi zvláštního obrázku. V programu Windows Fotogalerie můžete provádět všechny tyto věci a zároveň zachovat nezměněnou verzi původního obrázku. Před zahájením upravování obrázku na tento obrázek poklepejte, klepněte na položku panelu nástrojů Soubor, dále klepněte na příkaz nabídky Kopírovat a na závěr klepněte na tlačítko Uložit. Tím vznikne identická kopie obrázku v galerii, kterou můžete buď uchovat ve stávajícím stavu nebo dále upravovat. Pamatujte si, že kdykoli budete chtít vrátit zpět všechny změny, které jste v obrázku provedli, klepněte na šipku vedle tlačítka Zpět v dolní části podokna Opravit a pak vyberte příkaz Obnovit původní.

Obrázek příkazu Obnovit původní
Příkaz Obnovit původní