Zde naleznete řešení některých běžných potíží se zvukovým výstupem počítače, zejména s reproduktory.

Zobrazit vše

Neslyším z počítače vycházet žádné zvuky.

Vyzkoušejte nejdříve několik jednoduchých akcí:

 • Ujistěte se, že počítač má zvukovou kartu.

  K provedení těchto kroků musíte být přihlášen jako správce systému.

  1. Spusťte nástroj Správce zařízení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Správce zařízení. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  2. Rozbalte kategorii Řadiče zvuku, videa a herních zařízení. Pokud je v seznamu uvedena zvuková karta, je v počítači nainstalována. Pokud v seznamu není uvedena žádná zvuková karta, bude třeba nějakou nainstalovat. Další informace najdete v tématu Instalace nebo odebrání zvukové karty.

   Poznámka:

   • Pokud si myslíte, že máte nainstalovanou zvukovou kartu, ale v kategorii Řadiče zvuku, videa a herních zařízení uvedena není, rozbalte kategorii Další zařízení a podívejte se, zda není uvedena zde.

  3. Pokud je vedle názvu zvukové karty zobrazen žlutý otazník, nejspíše se vyskytly potíže. Klepněte pravým tlačítkem myši na název zvukové karty a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.

  4. Klepněte na kartu Obecné. V poli Stav zařízení najdete popis potíží se zařízením.

 • Zkontrolujte, zda jsou reproduktory připojené k funkčnímu zdroji napájení a zda jsou zapnuté.

 • Přesvědčte se, že reproduktory jsou k počítači správně připojené.

  Najděte na reproduktorech kabel, který se připojuje k počítači. Zkontrolujte, zda je kabel zapojen do reproduktorů a do správné zdířky na počítači. Pokud se například jedná o kabel o průměru 3,2 mm, měla by se v zadní části počítače nacházet kulatá zdířka pro tento kabel. Pokud se jedná o kabel sběrnice USB (Universal Serial Bus), je možné jej připojit k libovolnému portu USB počítače.

 • Zkontrolujte, zda reproduktory nejsou ztlumené nebo příliš ztišené.

  1. Otevřete ovládací panel Ovládání hlasitosti klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Hardware a zvuk a potom, pod položkou Zvuková zařízení a motivy zvuku, klepnutím na položku Upravit hlasitost.

  2. Jezdcem Hlavní hlasitost nastavte novou úroveň hlasitosti.

  Poznámka:

  • Některé mobilní počítače mají vnější ovládání hlasitosti umístěné na vnějšku počítače. Pokud používáte mobilní počítač, zkontrolujte vnější ovládání hlasitosti.

 • Ujistěte se, že do výstupu zvukové karty nebo počítače nejsou připojena sluchátka (pokud nechcete namísto reproduktorů použít k poslechu sluchátka). Když zapojíte sluchátka, u většiny počítačů se automaticky odpojí zvuk jdoucí do reproduktorů.

Pokud tyto kroky potíže nevyřešily, prostudujte si dokumentaci dodanou s počítačem a reproduktory nebo se podívejte na web výrobce.

Z reproduktorů vychází praskající nebo zkreslený zvuk.

 • Zkontrolujte, zda jsou reproduktory k počítači správně připojené.

  Najděte na reproduktorech kabel, který se připojuje k počítači. Zkontrolujte, zda je kabel zapojen do reproduktorů a do správné zdířky na počítači. Pokud se například jedná o kabel o průměru 3,2 mm, měla by se v zadní části počítače nacházet kulatá zdířka pro tento kabel. Kabel USB je možné připojit ke kterémukoli portu USB počítače.

Pokud tyto kroky potíže nevyřešily, prostudujte si dokumentaci dodanou s počítačem a reproduktory nebo se podívejte na web výrobce.

V počítači je zvuková karta, ale systém Windows ji nerozpozná.

Aby systém Windows rozpoznal zvukovou kartu, je nutné vyhledat a nainstalovat kompatibilní ovladač pro vaši zvukovou kartu. Většina zvukových karet vyžaduje ke spolehlivému chodu softwarový ovladač. Ujistěte se, zda byl nainstalován veškerý software z disků dodaných se zařízením. Pokud příslušný disk nemáte, případně software na disku problém nevyřešil, postupujte následovně:

 1. Ověřte dostupnost ovladače pro zvukovou kartu prostřednictvím systému Windows Update. Další informace naleznete v tématu Instalace aktualizací systému Windows.

 2. Pokud systém Windows nenalezne ovladač pro vaši zvukovou kartu, zkuste zjistit dostupnost ovladače na webu výrobce zvukové karty. Pokud je ovladač dostupný, stáhněte jej. Pokud dostupný není, obraťte se na výrobce.

 3. Spusťte nástroj Správce zařízení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Správce zařízení. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 4. Ve Správci zařízení vyhledejte zvukovou kartu pod položkou Správce zvuku, videa a herních zařízení a ověřte si, že systém Windows vaši zvukovou kartu nerozpoznává.

 5. Ukončete Správce zařízení

 6. Otevřete Ovládací panely klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom klepnutím na příkaz Ovládací Panely.

 7. V poli Hledat zadejte přidat hardware.

 8. Klepněte na položku Nainstalovat ovladače pro starší zařízení pomocí Průvodce přidáním hardwaru. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Nalezl jsem nový ovladač pro zvukovou kartu, ale nejsem si jistý jak jej nainstalovat.

Systém Windows Update dokáže vyhledat aktualizované ovladače a automaticky je nainstalovat. Pokud však již nový ovladač máte a chcete jej nainstalovat, můžete tak učinit sami. Zastaralé ovladače mohou způsobovat problémy se zvukem, proto je vhodné nainstalovat aktuální ovladač zvukové karty. Postupujte následujícím způsobem:

 1. Spusťte nástroj Správce zařízení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Správce zařízení. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. Ve Správci zařízení vyhledejte zvukovou kartu pod položkou Řadiče zvuku, videa a herních zařízení a poklepejte na název zařízení.

 3. Klepněte na kartu Ovladač a na ní na tlačítko Aktualizovat ovladač.

Mám potíže s instalací zvukové karty a nevím, zda je kompatibilní se systémem Windows Vista.

Chcete-li zjistit, zda je váš hardware kompatibilní se systémem Windows Vista, přejděte na web Poradce pro upgrade na systém Windows Vista. Tento web obsahuje informace, které byly dříve na Seznamu kompatibilního hardwaru systému Windows.

Mám potíže s fungováním přenosného hudebního přehrávače, mikrofonu nebo jiného zvukového zařízení s mým počítačem.

Připojení vstupu vnějšího zdroje dané zvukové karty můžete použít k připojení přenosného hudebního přehrávače, mikrofonu nebo jiného vstupního zařízení k počítači.

Ve výchozím nastavení je však připojení vstupu vnějšího zdroje ke zvukové kartě ztlumeno. To znamená, že pokud do tohoto portu zapojíte zvukové zařízení, nevydá v počítači žádný zvuk, dokud pro dané připojení vstupu vnějšího zdroje zvuk nepovolíte.

Obrázek portů na zadní straně zvukové karty
Většina zvukových karet má alespoň jeden výstupní port pro připojení reproduktorů a port vstupu vnějšího zdroje, kam lze připojit zvukové vstupní zařízení.

Postup zapnutí zvuku připojení vstupu vnějšího zdroje

 1. Otevřete ovládací panel Zvuková zařízení a motivy zvuku tak, že klepnete na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Hardware a a zvuk a potom na položku Zvuk.

 2. Na kartě Přehrávání klepněte na položku Reproduktory a potom na tlačítko Vlastnosti.

 3. Klepněte na kartu Hlasitost a v části Vstup vnějšího zdroje povolte klepnutím na tlačítko ZtlumitObrázek tlačítka Ztlumit zvuk pro připojení vstupu vnějšího zdroje.
Obrázek dialogového okna Vlastnosti reproduktoru
Připojení vstupu vnějšího zdroje je ve výchozím nastavení ztlumeno.