Poradce při potížích s připojením k Internetu

Odstraňování potíží s připojením k Internetu může být složité, protože existuje mnoho možných příčin. Nejprve postupujte takto:

 • Spusťte nástroj Diagnostika sítě klepnutím pravým tlačítkem na ikonu sítě v oznamovací oblasti a potom klepnutím na příkaz Diagnostika připojení k Internetu.

 • Zkontrolujte, zda jsou připojeny všechny kabely (zkontrolujte například, zda je modem připojen k funkční telefonní zásuvce, buď přímo, nebo prostřednictvím směrovače).

 • Resetujte modem a směrovač. Odpojte od modemu nebo směrovače napájecí kabel, vyčkejte alespoň 10 sekund a poté modem nebo směrovače znovu připojte.

 • Zkontrolujte směrovač. Vzhledem k novým síťovým funkcím systému Windows Vista nejsou některé starší síťové směrovače se systémem Windows Vista plně kompatibilní a mohou být příčinou potíží.

Pokud tyto kroky nevedly k vyřešení problému, vyhledejte tento konkrétní problém v následujícím seznamu.

Zobrazit vše

Nemohu se připojit k Internetu pomocí digitální účastnické linky (DSL) nebo kabelového připojení.

 • Zkontrolujte následující:

  • Je zapnutý modem.

  • Kabel sítě Ethernet je správně připojený k portu sítě Ethernet v modemu a v počítači. Jednotlivé konce kabelu sítě Ethernet vypadají takto:

   Obrázek kabelu sítě Ethernet
   Kabel sítě Ethernet
  • Do modemu a telefonní zásuvky je správně zapojená telefonní šňůra.

  • Nepoužíváte filtr DSL mezi telefonní zásuvkou a modemem.

 • Zkontrolujte kontrolky na modemu. Někdy mohou označovat příčinu problému, ať už se jedná o připojení sítě Ethernet, napájení modemu nebo připojení DSL či kabelové připojení.

 • Problémy s připojením mohou být způsobené poškozením rozhraní Winsock. Pokud ho chcete opravit, otevřete ovládací panel Diagnostika sítě:

  • Spusťte nástroj Diagnostika sítě klepnutím pravým tlačítkem na ikonu sítě v oznamovací oblasti a potom klepnutím na příkaz Diagnostika připojení k Internetu.

  Další informace najdete v článku Jak zjistit a obnovit poškození rozhraní Winsock2 na webu společnosti Microsoft.

 • Požádejte svého poskytovatele připojení k Internetu, aby ověřil následující skutečnosti:

  • Jeho servery správně fungují.

  • Máte u poskytovatele internetových služeb uživatelský účet a přístup k jeho službám.

Nemohu se připojit k Internetu prostřednictvím vytáčeného připojení nebo se toto připojení odpojuje.

 • Zkontrolujte, zda vytáčíte správné číslo včetně všech požadovaných přístupových čísel (například 0) a zda není toto číslo obsazené.

 • Zkontrolujte funkčnost telefonní zásuvky. Můžete ji vyzkoušet tak, že připojíte funkční telefon a zkontrolujete, zda je slyšet oznamovací tón.

 • Zkontrolujte, zda je telefonní kabel v modemu zapojený do konektoru pro telefonní linku a ne do konektoru pro telefon.

 • Do konektoru pro telefon v modemu připojte funkční telefon a zkontrolujte, zda telefonní kabel není vadný. Pokud uslyšíte oznamovací tón, je telefonní kabel funkční.

 • Pokud používáte funkci čekání hovorů, zkuste ji vypnout a znovu se připojit.

 • Poskytovatel internetových služeb vás mohl odpojit, pokud jste s webem chvíli nekomunikovali. Zkuste se připojit znovu.

 • Pokud někdo zvedl telefon, zatímco jste byli online, mohli jste být automaticky odpojeni. Zkuste se připojit znovu.

 • Většina modemů funguje jen s analogovými telefonními linkami. Ověřte, zda používáte analogové telefonní linky. Pokud používáte digitální telefonní linky, zkontrolujte, zda má počítač digitální modem.

 • Zkontrolujte správnou funkci modemu. Další informace najdete v dokumentaci dodané s modemem nebo na webu výrobce.

 • Ověřte kvalitu telefonní linky u telefonní společnosti.

 • Pokud má počítač dvě síťová připojení, musí síťový software zvolit, které připojení se má používat k síťovému provozu. Síťový software vybere rychlejší připojení. Jestliže má připojení A přístup k Internetu, ale je pomalé, a připojení B nemá přístup k Internetu, ale je rychlejší v místní síti, bude síťový software směrovat síťové přenosy přes připojení B. To znamená, že nebudete moci prohlížet obsah webů – ikona sítě a síťový diagram v Centru síťových připojení a sdílení budou signalizovat, že je dostupné jen připojení k místní síti (ne k Internetu). To je sice správné, ale neodpovídá to vašim požadavkům. Pokud chcete počítač přinutit, aby používal připojení A (připojení s přístupem k Internetu), odpojte připojení B a zkuste to znovu.

Dostanu se pouze na některé weby.

Zde je několik možných příčin tohoto problému:

Moje připojení k Internetu je příliš pomalé.

Na rychlost připojení k Internetu mohou mít vliv různé faktory. Další informace naleznete v tématu Proč je mé připojení k Internetu tak pomalé?

Nemohu se z domu (nebo odjinud) prostřednictvím Internetu připojit k firemní síti.

 • Zkontrolujte, zda jste přesně zadali název serveru virtuální privátní sítě (VPN) tak, jak vám jej poskytl správce sítě.

 • Chcete-li se připojit k počítači v práci pomocí sítě VPN, je třeba mít aktivní připojení k Internetu.

 • Pokud máte externí modem, zkontrolujte, zda je zapnuto napájení modemu.

 • Kontaktujte správce sítě, aby zkontroloval, zda máte příslušná oprávnění pro připojení a k doméně na serveru pro vzdálený přístup.

 • Pravděpodobně se jedná o problém s certifikátem. Požádejte o pomoc správce sítě.

 • Připojení k síti VPN nebude fungovat s aktivním klientem Winsock proxy. Požádejte správce sítě, aby zkontroloval, zda není povolen klient Winsock proxy.

 • Pokud znáte IP adresu webu (například 131.107.10.25), zadejte ji do panelu Adresa ve webovém prohlížeči a stiskněte klávesu ENTER. Pokud tato možnost funguje, bude pravděpodobně problém v překládání adres systémem DNS (Domain Name System). Požádejte o pomoc správce sítě.

 • Pokud máte speciální software, který je požadovaný nebo instalovaný ve vaší společnosti, mohl by představovat část problému. Požádejte o pomoc správce sítě.

 • Pokud znáte IP adresu serveru VPN (například 131.107.10.25), zadejte ji pro připojení k síti VPN a pak stiskněte klávesu ENTER. Pokud tato možnost funguje, bude pravděpodobně problém v překládání adres systémem DNS. Požádejte o pomoc správce sítě.

 • Je možné, že se jedná o problém se serverem, ke kterému se zkoušíte připojit. Požádejte o pomoc správce sítě.

Když se pokusím připojit prostřednictvím připojení k síti VPN, zobrazí se mi zpráva Místní počítač nepodporuje operace šifrování, s kódem 741.

K tomu může docházet, když šifrování používané vaším počítačem neodpovídá šifrování používanému serverem VPN. Chcete-li změnit nastavení šifrování, aby váš počítač používal doporučené nastavení 3DES, postupujte takto:

 1. Otevřete ovládací panel Centrum sítí a sdílení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Síť a Internet a potom klepnutím na položku Centrum sítí a sídlení.

 2. Klikněte na možnost Připojit k síti.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na připojení k síti VPN a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

 4. Klikněte na kartu Zabezpečení, klikněte na možnost Upřesnit (vlastní nastavení) a poté klikněte na možnost Nastavení.

 5. V dialogovém okně Upřesnit nastavení zabezpečení, v části Šifrování dat, vyberte možnost Maximální síla šifrování (odpojit, pokud server odmítne), a poté dvakrát klikněte na tlačítko OK.

 6. Kliknutím na možnost Připojit vyzkoušejte připojení znovu.