Poradce při potížích s instalací systému Windows

Zde naleznete řešení některých běžných potíží s instalací systému Windows.

Zobrazit vše

Nemám kód Product Key.

Pokud nemáte kód Product Key, abyste jej mohli zadat během procesu instalace, musíte si koupit nový kód Product Key a aktivovat systém Windows do 30 dnů od instalace.

Kde naleznu kód Product Key systému Windows?

Získání nového kódu Product Key systému Windows

Aktivace systému Windows: nejčastější dotazy

Zobrazuje se zpráva, že došlo k potížím při kopírování souborů.

Pokud systém nemůže kopírovat soubory, může dojít k ukončení instalace. Mezi možné příčiny a řešení tohoto problému patří následující:

  • Instalační disk systému Windows je poškrábaný nebo špinavý. Očistěte disk jemnou látkou, vložte jej do jednotky CD nebo DVD a znovu spusťte instalaci systému Windows. Je-li instalační disk poškozený, může být nutné jej vyměnit. Další informace získáte v části Jak vyměnit poškozený, ztracený nebo chybějící software či hardware společnosti Microsoft na webu společnosti Microsoft.

  • Jednotka CD nebo DVD nepracuje správně nebo disk příliš vibruje a laser nedokáže přesně přečíst data. Další informace o těchto potížích vyhledejte v dokumentaci k hardwaru nebo se obraťte na výrobce jednotky CD nebo DVD.

  • Pokud je v počítači více jednotek CD nebo DVD, počítač se může pokoušet najít soubory v nesprávné jednotce. Je-li počítač vybaven funkcí umožňující zakázat jednotky CD nebo DVD, které se nepoužívají, zakažte nepoužívanou jednotku (nebo jednotky). V opačném případě zkuste vložit disk do jiné jednotky a spusťte instalaci znovu.

  • Počítač je napaden virem. Pomocí antivirového programu prohledejte systém a zjistěte soubory, které je třeba opravit. Nezapomeňte před zahájením instalace zakázat antivirový program.

Počítač nelze spustit z instalačního disku systému Windows.

Informace o spuštění systému Windows z disku CD nebo DVD naleznete v tématu Spuštění systému Windows z disku CD nebo DVD.

Můj počítač přestává během instalace reagovat a zobrazuje modrou nebo černou obrazovku, případně obrazovku, která se nemění.

Tento stav je obvykle způsoben hardwarem nebo softwarem nekompatibilním se systémem Windows Vista. Pokud tyto potíže nastaly, postupujte podle následujících pokynů:

  1. Počkejte přibližně 10 minut, zda instalace nebude pokračovat. Sledujte indikátor činnosti pevného disku (většinou malá dioda na počítači, která bliká, pokud je pevný disk v činnosti), abyste zjistili, zda probíhá nějaká činnost. Pokud se zdá, že pevný disk pracuje, měla by probíhat instalace. Pokud nic nenasvědčuje tomu, že by pevný disk pracoval, přejděte ke kroku 2.

  2. Odinstalujte všechny antivirové programy a restartujte počítač. Po instalaci systému Windows nezapomeňte antivirový program opět povolit.

  3. Pokud se instalace znovu nezdaří, může se jednat o problém s nekompatibilním hardwarem. Přejděte k části Windows Vista Upgrade Advisor na webu společnosti Microsoft, kde můžete ověřit, zda lze v počítači používat systém Windows Vista.

  4. Pokud je hardware kompatibilní a počítač stále přestává odpovídat, zakažte veškerý hardware, který není nutný. Odeberte zařízení USB (Universal Serial Bus) a odeberte nebo zakažte síťové adaptéry, zvukové karty a sériové karty. Potom spusťte instalaci znovu.

  5. Jestliže počítač během instalace stále přestává reagovat, obraťte se na výrobce nebo prodejce počítače.

Během instalace se zobrazila chybová zpráva.

Pokud se během instalace zobrazí chybová zpráva, pečlivě si ji přečtěte a řiďte se podle jejích pokynů, abyste vyřešili potíže. Potřebujete-li více informací, přejděte na stránku seznam chybových zpráv, se kterými se můžete setkat při upgradu na systém Windows Vista na webu společnosti Microsoft.

Poznámka:

  • Na začátku procesu instalace je nejvhodnější stáhnout důležité aktualizace pro instalaci. Tyto aktualizace obsahují aktualizace zabezpečení a aktualizace ovladačů hardwaru, které mohou potíže vyřešit. Chcete-li získávat aktualizace instalace, potřebujete během ní funkční připojení k Internetu. Pokud připojení k Internetu nemáte, je přesto možné systém Windows nainstalovat, ale nebude možné získávat aktualizace instalace.

Po upgradu na systém Windows Vista nefunguje některý program nebo zařízení.

Nejprve zkuste program nebo zařízení přeinstalovat. Pokud se tím problém nevyřeší, ověřte u výrobce možnost získání novější verze daného programu nebo zařízení (verze pro systém Windows Vista). Další informace naleznete v tématu Oprava nebo aktualizace ovladače.

Potřebuji pomoc při instalaci nebo upgrade systému Windows Vista.

Podrobné informace o instalaci a upgradu 32bitových a 64bitových verzí systému Windows získáte na stránce Možnosti instalace systému Windows Vista (32bitový) nebo Možnosti instalace systému Windows Vista (64bitový) na webu společnosti Microsoft.

Počítač se během instalace vypne.

Pokud se počítač během instalace vypne, systém Windows se pokusí o návrat k původnímu operačnímu systému. Můžete nadále používat současnou verzi systému Windows, ale některé funkce pravděpodobně nebudou fungovat.

Než se pokusíte znovu nainstalovat systém Windows vyřešte a vylučte problémy, které mohly zapříčinit ztrátu napájení počítače. Zkontrolujte napájecí kabely a pruhy a vyměňte jakékoli závadné díly. Pak zkuste znovu nainstalovat systém Windows Vista. Zálohujte soubory a pak proveďte čistou instalaci (instalace, která automaticky nahradí stávající verzi systému Windows, včetně všech souborů, nastavení a programů). Po dokončení instalace je třeba ručně přeinstalovat programy a obnovit zálohované soubory.

Na monitoru se po instalaci systému Windows zobrazuje nezřetelný nebo žádný obraz.

Ujistěte se, že jsou připojení kabelu monitoru pevná a že je v počítači správně instalována grafická karta. Pokud obraz na monitoru bliká, může být nutné změnit rozlišení monitoru. Další informace naleznete v tématu Korekce blikání monitoru (obnovovací frekvence).

Je vhodné kontrolovat software monitoru a grafickou kartu. Další informace naleznete v tématu Poradce při potížích s monitorem a grafickou kartou. Může být také nutné stáhnout nejnovější ovladač pro grafickou kartu nebo monitor. Další informace naleznete v tématu Oprava nebo aktualizace ovladače.

Počítač po instalaci systému Windows nepřehrává zvuky.

Nejprve se ujistěte, že je správně nastavená hlasitost reproduktoru. Pokud problém trvá, může být nutné zkontrolovat zvukovou kartu. Další informace najdete v tématu Tipy pro řešení běžných potíží se zvukem.

Nemohu provést upgrade na systém Windows Vista z mé jazykové verze systému Windows XP.

Podrobné informace o upgradu z jazykových verzí systému Windows XP na systém Windows Vista naleznete na stránce U některých jazykových verzí systému Windows XP nelze provést upgrade na systém Windows Vista na webu společnosti Microsoft.